18/6 Tillykke Bent Hesthaven - 60 år

 

Bent Hesthaven 60 år.

Den 18. juni fylder Læsøboen Bent Hesthaven 60 år.

Da Niels Korsbæk Nielsen i 2001 meddelte han ønskede at stoppe
som formand for Korthaarklubben, trådte Bent til og overtog formands-
posten. Og selv om du boede så langt mod nord, som man
næsten kan komme, så ledede du klubben godt og dygtigt med nye tiltag
og opgaver til din medbestyrelse indtil 2004, hvor du ønskede at blive
afløst som formand.  I 2001 samme år som du overtog formandsposten,
blev du også færdiguddannet som markprøvedommer, og vi har i
klubben, både forår og efterår, haft den glæde at se dig dømme på vore
prøver.

Det er ikke kun personen Bent Hesthaven, der står respekt om,
men også dine hunde, jeg tænker her især på Fuglsigs Leika, som du i
1997 opnåede max.point med på den Fynske Fuldbrugsprøve, eller når
du som Schweisshundefører klarer opgaverne på Læsø, det er alt
sammen efterskudsarbejde, som vi i klubben lægger megen vægt på, og
håber at få endnu flere til at gøre ligeså.

Vi vil fra Korthaarklubbens bestyrelse ønske dig rigtig hjertelig
tillykke med de 60 år, og håber du stadig må have helbred og lyst til
arbejdet med den korthårede hønsehund fremover.

På bestyrelsens vegne
Formand
Hans Martin Christensen

 

Siden opdateret: 11-06-2009 21:47