Indbydelse     Regnskab 2011     Forslag til generalforsamling     Referat     Formandens beretning  

Korthaarklubbens Generalforsamling, lørdag den 28. april 2012 kl. 11.00
på Hotel Hedegaarden, Vejle

 

Generalforsamlingen afholdes i 2012 på Hotel Hedegaarden, Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle, tlf. 7582 0833. Frakørsel nr.  60 på motorvej E45

 

Klubben er vært ved lidt bespisning og kaffe i forbindelse med generalforsamlingen.

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling den 28. april 2012 kl. 11.00.

 

1.     Velkomst ved formand Hans Martin Christensen

2.     Valg af dirigent

3.     Valg af stemmetællere

4.     Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning

5.     Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 2011

6.     Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2012, fastsættelse af kontingent 2012

7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er

                Karl Georg Kristensen          - modtager genvalg

                Anders Wanstrup                  - modtager genvalg

8.     Valg af suppleant, på valg er

                Alice Kiholm                           - modtager genvalg

9.     Behandling af indkomne forslag

                Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

10.   Eventuelt

 

Det reviderede regnskab 2011, budget 2012 vil være fremlagt på årsmødet, og offentliggøres på klubbens hjemmeside ca. 8 dage før årsmødet. Kan rekvireres hos kassereren.

 

Siden opdateret: 17-05-2012 18:23