Indmeldelse i Korthaarklubben

Fordele ved medlemskab af Korthaarklubben

Som medlem af Korthaarklubben modtager du 6 gange årligt (i 2017 alle lige måneder) (dog ikke B-medlemmer og husstandsmedlemmer) bladet 'Jagthunden'. Bladet udgives af FJD (Fællesrepræsentationen for stående Jagthunde i Danmark) der omfatter 12 specialklubber. Herudover har klubben sin egen hjemmeside www.korthaarklubben.dk.

Angiv følgende kontaktoplysninger:

Navn:

Adresse:

Stednavn:

Postnummer:            By:
           
Telefon:                                              Mobil:
        
Evt. E-mail:

Evt. hjemmeside:


Vælg medlemskab:
A-medlemskab - 400 kr (fra 2008) -Fuldgyldigt medlemskab, modtager bladet Jagthunden
B-medlemskab - 300 kr - Fuldgyldigt medlem, men også medlem af en anden FJD klub. Modtager ikke Jagthunden
Husstandsmedlem - 75 kr - Kan tegnes når der i husstanden findes A-medlemskab. Modtager ikke Jagthunden.
                                                Har samme rettigheder som A-medlem i forhold til at kunne være fører af husstandens hunde.
Årbog - 250 kr


Har du købt/modtaget bogen Korthåret Hønsehund af Fl.Konnerup? Ja Nej

Ved indmeldelse efter 1. oktober gives 50% rabat på medlemskontingent.


Efter tilmelding sender vi dig en mail med velkomst og indbetalingsoplysninger indenfor 3 dage. Medlemskabet træder først i kraft når kontingentet er betalt.

Du kan også indbetale kontingentet på klubbens bankkonto:  7670-0001417950 eller på MobilePay 33966 - husk at opgive navn og adresse.
Hvis du bor i udlandet: IBAN DK5876700001417950 - SWIFT RINGDK22.

Siden opdateret: 02-01-2018 17:47