Gunnar Kjær Madsen 70 år 8/3-2010

 

 

Mandag d. 08.03. blev Gunnar 10 år. En sindig Jyde, der har slået sine rødder fast i den bedre Sjællandske muld.

Gunnar er en kendt person indenfor den korthårede hønsehund. Gunnar blev medlem af Korthaarklubben i 1968, og samme år blev han medlem i den. af Gunnar Kristiansen nystartede aktivgruppe Studiekredsen. Dette lange ubrudte medlemskab vidner om en tro og stabil person.

Gunnar blev også en god og respekteret markprøvedommer, og som har dømt mange store markprøver.
Gunnars første korthår var en hvidbroget tæve Engbæks Trille, som var en udmærket jagtbund, men som ikke nåede de store resultater på prøver. Derefter har Gunnar haft flere korthår som har gjort sig bemærket på prøver, bl.a, Puk som blev placeret på Danmarksmesterskabet, og Miks Chaki som var en meget smuk hund, og opnåede sine 3 certifikater på udstilling, men Gunnar fik den ikke gennem vand og slæb, og den nåede derfor ikke at få sit championat.

På det jagtlige har Gunnar en meget bøj moral, og jagten skal også drives med en høj etik. Vi er flere hundesportsfolk, som har den store glæde at være med på Gunnars traditionsrige jagt dag, på hans terræn i Karleby, som han har haft i en menneskealder. Det var i mange år en fast tradition at jagten blev holdt dagen efter Danmarksmesterskabet, del: er så
senere blevet til, inden for den første uges tid efter Danmarksmesterskabet. På jagten skal der så debatteres hundenes præstationer på de store efterårsprøver. Det er en jagtdag hvor det ikke er det store antal stykker vildt der nedlægges, men hundenes arbejde og oplevelse ved det enkelte tykke vildt der tæller. Når dagen er slut samles vi i skumringen hjemme på bopælen i Holbæk, hvor Gunnar omhyggeligt har anlagt et grantæppe på græsplænen og omkranset af fakler, og hvor vildtet måske seks syv stykker, sirligt er lagt på række, rettet ind efter en stram snor, og hvor der på jagthorn blæses over vildtet. Derefter er vi inde og få serveret Inges gode hjemmelavede gule ærter, med diverse tilbehør. Sluttelig,  når vi er godt forspiste, skal vi over i de bløde stole og have Inges hjemmelavede æblekage og kaffe med en lille
en til, samme procedure, som de ca. 40 foregående år.

Vi ønsker at du, og dine hunde må have god vind i mange år fremover, og at vi fortsat må være med på din traditionsrige jagt i Karleby.
 
På Studiekredsens vegne
John Christensen

 

 

Teksten er sakset fra Jagthunden Nummer 2 april 2010

Siden opdateret: 25-05-2010 12:39