7/8 Tillykke Ellen Jørgensen - 60 år


Ellen Jørgensen 60 år.


Man omtaler normalt ikke en kvindes alder, men den 7. august gør vi så en undtagelse, da Ellen Jørgensen fylder 60 år denne dag. Ellen blev i 2005 indvalgt i  Korthaarklubbens bestyrelse, og året efter til klubbens kasserer.

Med valget af Ellen til bestyrelsen var der nok nogen af  klubbens medlemmer der tænkte hvad er nu det her for noget, skal vi nu også til at have kvinder i klubbens bestyrelse, men i de år der gået er der sikkert mange der har måttet sluge kameler, for ikke nok med at Ellen gør et stort bestyrelsesarbejde, hun har i den grad styr på klubbens økonomi, at selv revisoren må bruge megen tid på at finde noget at komme efter, når Ellen afleverer regnskabet til revision.
Det gør at bestyrelsen ikke behøver at bruge tid på at tænke på økonomi, men kan bruge kræfterne på andet bestyrelsesarbejde til gavn for medlemmerne.

Også redigering af årbogen i de sidste 4 år var Ellens værk, og med den sidste og vel nok flotteste årbog i Jubilæumsåret 2008, kan du med god samvitighed give arbejdet videre til Lene.

Vi vil fra klubbens, samt bestyrelsens side ønske dig rigtig hjertelig tillykke på dagen, og håber at du i mange år endnu har tid og lyst til arbejdet for Korthaarklubben og dens medlemmer.
 
På bestyrelsens vegne
Hans Martin Christensen
Formand.
 
 

 


Siden opdateret: 03-08-2009 22:03