Regler for afholdelse og tilskud til udstillinger / messer

Aktivgrupper der vil repræsentere klubben på diverse udstillinger / messer skal ansøge bestyrelsen om godkendelse inden afholdelse af arrangementer. Ansøgningen skal fremsendes i god tid. Der skal være en person som tovholder og med hvem aftale indgås.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om tid og sted, antal dage, og hvor mange personer man mener der skal repræsentere klubben på standen. Tilmeldingsgebyr, standleje m.m.

Bestyrelsen godkender herefter arrangementer med tilmeldingsgebyr/standleje.

Klubben yder et tilskud pr. dag på kr. 1.000,- (hel dag/3 repræsentanter) og kr. 500,- (halv dag/3 repræsentanter)

F.eks. XX messen 2½ dag kr. 2.500,-. Dette beløb skal dække evt. leje af diverse udstyr, bespisning, kørsel og andet.

Er man kreativ og ikke anvender hele beløbet, tilfalder resten aktivgruppen.

Ekstraudgifter vil ikke blive godkendt.
De der repræsenterer klubben på arrangementer skal være medlemmer.

Når bestyrelsen godkender et arrangement og ved hvor lang tid arrangementer varer, ved bestyrelsen også hvad udgiften vil være.

 

Siden opdateret: 01-05-2013 19:21