Klik her for at åbne dokumentet i word                             Klik her for at åbne dokumentet i pdf format
 

Korthaarklubben

 

Udgiftsbilag:                                                                          Bilagsnr.: ______

 

Kørselsafregning:

 

Dato:     Kørsel fra:         Kørsel til:          Antal km:        Anledning:

 

 

 

 

 

 

Total      antal km: _______ á kr. 2,00                            Kr. ______________

 

 

Afregning øvrige udgifter (underbilag vedlægges)

 

Bropenge/færgebillet                                                       Kr. ______________

Porto/kuverter                                                                   Kr. ______________

Fotokopier/øvrige kontorartikler                                      Kr. ______________

Gaver                                                                                 Kr. ______________

Telefongodtgørelse                                                         Kr. ______________

Diverse udgifter                                                                Kr. ______________

 

Diverse udgifter                                                                Kr. ______________

Diverse udgifter                                                                Kr. ______________

Diverse udgifter                                                                Kr. ______________

Diverse udgifter                                                                Kr. ______________

I alt til afregning                                                                Kr. ______________

Kontonummer: _________________________

 

                                                             _________          _________________

                                                                               Dato                           Navn

 

 

NB. Afregning skal være kassereren i hænde senest 8 dage efter arrangementets afholdelse.

Under særlige omstændigheder kan andet aftales med kassereren.

 

Siden opdateret: 30-01-2015 21:27