Korthaarklubbens bestyrelsesmedlemmer fra 1908 og fremefter

Korthaarklubbens bestyrelsesmedlemmer fra 1908 og fremefter                
  Formand Best.medlem Best.medlem          
1908 P. J. Bøving N. B. Buchwald Nic. Juncker          
1909 do. do. do.          
1910 do.  do. do.          
1911 do. do. do.          
1912 do.  do. Oberst Nyholm          
1913 do. do. do.          
1914 do.  do. do.          
1915 do. do. do.          
1916 do.  do. do.          
1917 do. do. do.          
1918 do.  do. Holger Dahl          
1919 N. B. Buchwald Poul Bøving do.          
1920 do. do. do.          
1921 do. do. Købm. O. Vogel          
1922 do. do. do.          
1923 do. Vilh. Grell Hans Voigt          
1924 do. do. do.          
1925 do. do. do.          
1926 do. do. do.          
1927 do. do. do.          
1928 do. do. do.          
1929 do. do. do.          
1930 do. do. do.          
1931 do. do. do.          
1932 do. do. Kay Munck          
1933 do. do. do.          
1934 do. do. do.          
1935 do. do. do.          
1936 do. do. do.          
1937 do. do. do.          
1938 do. do. do.          
1939 do. do. do.          
1940 do. do. do.          
1941 do. do. Niels Nielsen          
1942 do. do. do.          
1943 do. do. do.          
1944 do. do. do.          
1945 do. do. do.          
1946 do. do. do. Bestyrelsen udvidet 1948 til 5 medl. + 1 suppleant        
1947 do. do. do. Best.medlem Best.medlem Suppleant    
1948 do. do. do. Kildeberg Barslund A. Vilstrup    
1949 do. do. do. do. do. do.    
1950 do. do. do. do. do. do.    
1951 do. do. do. do. do. do.    
1952 Vilh. Grell A. Vilstrup do. do. do. S. Trøjborg    
1953 do. do. do. do. do. do.    
1954 do. do. do. do. do. do.    
1955 do. do. do. Kasserer do. Fung.formand ½ år    
1956 Gordon-Knudsen do. do. do. do. do.    
1957 do. do. do. do. do. do.    
1958 do. do. do. do. do. do.    
1959 do. do. do. do. do. do.    
1960 do. do. do. do. do. do.    
1961 do. do. do. do. do. do.    
1962 do. do. do. do. do. do.    
1963 do. do. do. do. Arrild Andersen do.    
1964 do. do. do. do. do. H. Knutz    
1965 do. do. do. do. do. do.    
1966 do. do. do. do. do. do.    
1967 do. do. do. do. do. do.    
1968 do. do. H. Knutz do. do. Henning Kromann    
1969 do. do. do. do. do. do.    
1970 do. Henning Kromann do. do. do. Ejvind Hansen    
1971 do. do. do. Ejvind Hansen do. Arnold Nielsen    
1972 do. do. do. do. do. do.    
1973 do. do. do. do. do. do.    
1974 Henning Kromann P. Bilde Hansen do. do. do. Gunnar Kristiansen    
1975 do. do. do. do. do. do.    
1976 do. do. do. do. do. Ejnar Bendtsen    
1977 do. do. Ejnar Bendtsen do. do. Karl Lund    
1978 do. do. do. do. do. do.    
1979 do. do. do. do. Vagn Jensen do.    
1980 do. Hassing Christensen do. do. do. do.    
1981 do. do. do. do. do. Kai Tørnquist    
1982 do. do. do. do. do. do.    
1983 do. do. do. do. do. do.    
1984 do. do. do. do. do. do.    
1985 do. do. do. do. do. do.    
1986 do. do. do. do. do. do.    
1987 do. Kai Tørnquist do. do. do. Fl. Konnerup    
1988 do. do. do. do. do. do.    
1989 do. do. do. Fl. Konnerup Jørgen Gregersen Otto Brunhøj    
1990 do. Otto Brunhøj Knud Hansen do. do. Niels Jørgen Olesen    
1991 do. do. do. do. do. do.    
1992 Niels Korsbæk Nielsen do. do. do. do. do.    
1993 do. do. do. do. do. do.    
1994 do. Niels Jørgen Jørgensen do. do. do. do.    
1995 do. do. do. do. do. Arne Mikkelsen    
1996 do. do. Ove Madsen do. do. do.    
1997 do. do. do. do. do. do.    
1998 do. do. do. do. do. do.    
1999 do. do. do. Uffe Jacobsen Arne Mikkelsen John Christensen    
2000 do. Hans Martin Christensen do. do. do. do.    
2001 Bent Hesthaven do. do. do. do. do.    
2002 do. do. do. do. do. do.    
2003 do. do. do. Erik Petermann Allan Grundahl Leif A. Jensen    
2004 Leif Anker Jensen do. Flemming Gosvig do. do. Karl Georg Kristensen Revisor og revisorsuppleant
2005 do. do. Karl Georg Kristensen do. Ellen Jørgensen Anders Wanstup Jørn Abildgaard Uffe Jacobsen
2006 do.  do. do. Ellen Jørgensen Heine Jørgensen do. do do
2007 Hans Martin Christensen Anders Wanstrup do. do. do. Mads Winther Jensen do do
2008 do. do. do. do. do. Allis Kiholm do do
2009 do. do. do. do. do. do. do do
2010 do. do. do. do. do. do. do do
2011 do. do. do. do. Villy Andersen do. do do
2012 do. do. do. do. do. do. do do
2013 do do. Allis Kiholm 1 år do. do. René Jørgensen 1 år do do
2014 do. Niels Erik Kromann Karl Georg Kristensen do. do. Genvalgt do do
2015 do. do. do. do. Per Kaae Kristophersen do. do do
2016 Per Kaa Kristophersen genvalgt genvalgt do. Flemming Djarn - 1 år John Okholm do do
2017 do do. John Okholm do. do. Jørgen Christensen Uffe Jacobsen Steen Kirk Jensen
2018 do valg valg do. do. valg    
2019 valg     Nyvalg Valg      
                 
                 
  Revisorer: Købmand M. Jørgensen 1908-1924   Vingstedudstilling startet 1988      
    Cand. Teolog Hjerrild 1924-1941   Bredsten fra 2011      
    Lærer F. Nielsen 1941-1954          
    Lærer Ove Rasmussen 1954-1977   Giveprøven startede i 1959      
    Sygehusinspektør Würtz 1977-1983          
    Arne Mikkelsen 1983-1995          
    Kjeld Kløjgaard Nielsen 1995-2005          
    Jørn Abildgaard 2005-2017          
    Uffe Jacobsen 2017-          
                 
  Medlemsstatistik:              
1908 30              
1913 147              
1918 114              
1928 60              
1938 108              
1948 313              
1958 297              
1974 900              
1984 1060              
1988 1166              
1998 1260              
2008 795              
2009 765              
2010 742              
2011 717              
2012 689              
2013 676              
2014 653              
2015 597              
2016 603              
2017                
2018                
2019                
2020                
2021                

 

Siden sidst opdateret : 18-03-2017 13:44