Referat af møde i jubilæumsudvalget.

 

Møde afholdt den 04.12.2006 hos Svend Arent Jørgensen i Billund.

 

Udvalget/deltagere:  

 

Svend Arent Jørgensen

Uffe Jacobsen

Gorm Henriksen

Karl Georg Kristensen Heine Jørgensen

Steen Jensen

 

Dagsorden:

 

1) Konstituering af udvalget

 

2) Økonomi

 

3) Arrangementer/aktiviteter jubilæumsudvalget skal have ansvaret for

 

4) Tidsskrift om korthårens historie i 100 år v/Niels Korsbæk

 

5) Indkomne forslag fra medlem til jubilæumsudvalget

 

6) Bestyrelsen indkalder muligvis til aktivgruppemøde efter årsmødet 2007

 

Gennemgang af dagsorden:

 

1) Svend bød udvalget velkommen, der blev konstitueret på følgende vis:

Formand: Svend A. Jørgensen

Kasserer: Uffe Jacobsen

Sekretær: Steen Jensen

 

2) Udvalget har til opgave at fremskaffe midler, via ansøgninger til diverse fonde m.v.. Denne opgave vil Steen Jensen varetage, som også vil tage kontakt til andre specialklubber, der har afholdt jubilæer indenfor de sidste 5 år, for at få råd/vejledning til hvilke fonde der skal søges, og hvilke muligheder der er for tilskud til Korthaarklubbens jubi1æum i 2008. I forbindelse med ansøgninger til diverse fonde m.v., vil det være nødvendig at der vedlægges informationer/ historie om korthaarklubben.

 

Derudover vil hver aktivgruppe få til opgave, at søge diverse sponsorer i aktivgruppens område.

 

Svend udfærdiger et brev til aktivgrupperne om jubilæumsudvalgets tanker vedr. familiedagen og aktivgruppernes opgaver vedr. ansøgning om sponsorpenge samt udtagning af hunde til familiedagen.

 

3) Jubilæumsudvalget har ansvaret for jubilæumsfesten og Familiedagen. Jubilæumsfesten vil finde sted lørdag den 7. juni 14.juni (datoen er rettet siden referatet / web) 2008 på Vissenbjerg Storkro. Svend tager kontakt til stedet, og aftaler priser, menu m.v., det forventes at sidste tilmelding til festen er ved Give prøven 2008. Med hensyn til muligheder for overnatning, vil der komme yderligere informationer når vi nærmer os festen. Det skal samtidigt oplyses, at der er udstilling den 8. juni 15.juni (datoen er rettet siden referatet / web) 2008 i Vissenbjerg.

 

Familiedag den 23. august 2008 hos Valdemar Thorndal, Torsted. Stedet er tidligere blevet anvendt af Aktivgruppen Midt- og Vestjylland med stor succes. Familiedagen vil bestå af DJ udvidet app. prøve som anerkendt prøve, ræveslæbsprøve med diplom, apporteringsshow på tid.

 

Hver aktivgruppe kan tilmelde sig med 2 deltagere til udvidet app. prøve og 2 deltagere til ræveslæbs-prøve. Det må ikke være de samme personer/hunde der tilmeldes de 2 discipliner. Vi skal have fundet stævnets bedste hund/aktivgruppe.

Børnearrangementer vil der også blive mulighed for, via bage snobrød over bål, evt. hvalpefremvisning i ring med udtalelsesbedømmelse af eksteriørdommer.

 

Vi vil gøre alt for at dagen bliver en rigtig god dag for alle, hvor der bliver mulighed for fælles hygge. Dagen afsluttes med at grillene bliver tændt.

 

Øvrige arrangementer i 2008, hvilket vil sige Give prøven, Assens Prøven, Udstillinger, Schweissprøver, Brugsprøver vil også blive markeret ved vort 100 års jubilæum. Disse prøver varetages af korthaarklubbens bestyrelse.

 

4) Der vil blive udfærdiget et tidsskrift om korthårens historie i 100 år, denne opgave vil Niels Korsbæk tage sig af, Niels har fået tilsendt diverse materiale, der forhåbentligt kan være til hjælp til skriftet.

 

5) Forslag fra aktivt medlem blev gennemgået og diskuteret i udvalget, men vi kan gøre opmærksom på, at præmieglas i år 2008 vil blive markeret med vort jubilæum, dette sørger Karl Georg for, ligeledes bliver der trykt nye streamer til biler, der ligeledes markerer jubilæet, Svend arbejder videre på dette m.h.t. produktionspriser af streamer.

 

6) Korthårklubbens bestyrelse vil i 2007 indkalde alle aktivgrupper sammen med jubilæumsudvalget til møde, hvor der vil komme yderligere informationer vedrørende jubilæumsåret 2008.

 

 

Referent:  Steen Jensen

 

Siden opdateret: 07-09-2007 21:21