Fra jubilæumsudvalget.

 

Korthaarklubbens Jubilæumsfest i anledning af 100 års jubilæet afholdes den 14. juni 2008 på Vissenbjerg Storkro (Dagen før FJD’s Udstilling).

 

Nulevende tidligere bestyrelsesmedlemmer, æresmedlemmer m.m. vil blive inviteret, samt repræsentanter fra diverse samarbejdende klubber og organisationer.

 

Vi håber rigtig mange af klubbens medlemmer vil deltage og være med til at gøre aftenen festlig og minderig.

 

Vi mødes kl. 18.00 til festmiddagen. Der er reserveret plads til ca. 200 deltagere. Prisen pr. kuvert inkl. drikkevarer af vin, øl og vand hele aftenen er kr. 545,-. Af dette beløb skal tilmeldte medlemmer + påhæng kun betale kr. 300,- pr person. Det resterende betales af jubilæumskontoen.

 

Tilmelding og betaling gerne snarest og senest den 6. april 2008 (ved Giveprøven) til Korthaarklubbens kasserer Ellen Jørgensen, tlf. 75331760. E-mail: kasserer@korthaarklubben.dk. Beløbet kan også overføres til følgende konto: Ringkjøbing Landbobank 7670-0001417950 med tydelig angivelse af indbetalers navn og adresse. Da vi har en deadline for hvornår vi skal give Vissenbjerg Storkro besked om deltagerantal, er det vigtigt at tilmeldingsfristen overholdes.

 

Vi vil samtidig gerne opfordre til at der stadig kan indbetales til klubbens jubilæumskonto: 7670-0002190101. Der er ”masser af plads”.

 

Til Familiedagen den 23. august 2008 håber vi på at se deltagere fra alle aktivgruppers områder. Med hensyn til mødestedet, dagens program og kørselsvejledning, herom senere i bladet.

 

Se klubbens hjemmeside www.kortharklubben.dk vedr. jubilæumsbarometer og arrangementer.

 

Med venlig hilsen

Jubilæumsudvalget

Svend Arent Jørgensen

Tlf. 75 33 17 60 / 21 44 23 60