Til aktivgrupperne fra Jubilæumsudvalget.

 

 

                                                                                       Billund, den 9. oktober 2007

 

 

 

Som allerede tidligere meddelt håber vi at alle aktivgrupper vil være med til at gøre en ekstra indsats for klubben i Jubilæumsåret.

 

Vedr. økonomi forventer vi en ekstra udgift for klubben på minimum kr. 100.000,-. Vi håber derfor at alle aktivgrupperne vil tage kontakt til virksomheder og forretninger, der kunne tænkes at ville støtte klubben i forbindelse med jubilæet. Jagtforretninger, Dyrehandeler, Hundefoderfirmaer, Dyrlæger, Banker, Vildtopdrættere, Hundepensioner, Hundekenneler, samt mange andre muligheder af firmaer og forretninger indenfor den enkelte aktivgruppes område.

 

Som vi tidligere har skrevet, kunne man med held finde 10 – 15 forbindelser i hver aktivgruppe som ville sponsere bare kr. 500,- hver, ville det lune gevaldig i kassen. Nogle vil sikkert gerne sponsere mere. Vi tror det vil være en fordel hvis man får beløbet med fra sponsorerne med det samme, hvis det er muligt. Da aktivgrupperne geografisk er store, kunne vi forestille os, at man benytter sig af korthårs medlemmerne ude i områderne som hjælpere. Der fremsendes på mail en medlemsliste, hvorfra man postnummer mæssigt kan se de medlemmer som er i ens område. Det er vigtigt at alle de oplagte emner bliver kontaktet.

Sponsorerne vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside, samt i programmer ved de ekstra arrangementer i Jubilæumsåret, dvs. ved Familiedagen og Brugsprøven. Sponsorer der bidrager med kr. 5.000,- og derover får mulighed for at få et link med på hjemmesiden.

 

Der vil på klubbens hjemmeside blive oprettet et barometer for sponsorer, så kan man følge med i hvad der sker. Aktivgrupperne opfordres derfor til at afregne med klubbens kasserer (Ellen) så ofte som muligt, så vi i udvalget har en fornemmelse af, hvor mange penge vi får at gøre godt med. Sidste gang for afregning er i forbindelse med familiedagen den 23. august 2008. Ved afregning skal navnene på sponsorerne oplyses.

 

Der er vedlagt en folder med information / historie om Korthaarklubben som I kan benytte ved besøg hos sponsorer, samt indbetalingskort til brug ved afregning til Ellen, evt. kan der benyttes bankoverførsel til klubbens konto i Ringkjøbing Landbobank kto.nr. 7670-0002190101.

 

Vi håber økonomien  bliver så god at man til vores jubilæumsfest den 14. juni på Vissenbjerg Storkro kan give et pænt tilskud til alle der ønsker at deltage.

 

Den aktivgruppe der indsamler flest penge vil blive fremhævet ved jubilæumsfesten.

 

 

 

 

 

 

Familiedagen den 23. august 2008 hos Valdemar Thorndahl i Torsted. Som tidligere beskrevet et dejligt naturområde som Aktivgruppen Midt- og Vestjylland har benyttet flere gange. Der vil i forbindelse med annoncering blive udfærdiget kørselsvejledning.

 

Vi håber aktivgrupperne vil lave god reklame for denne dag, så vi bliver rigtig mange, og håber vejret vil være med os så vi kan tænde op i de store grill. Bespisningen forventer vi bliver gratis for alle.

 

Aktiviteter med vore hunde på familiedagen som tidligere beskrevet. Jægerforbundets Udvidede Apporteringsprøve med ca. 20 deltagere. Ræveslæb med ca. 20 deltagere. Hunde til udv. apportering og ræveslæb må ikke være de samme. Apporteringsshow på tid, ubegrænset antal.

 

Aktiviteter for børn: Hvalpefremvisning og snobrødsbagning over bål.

 

Da vi er 10 aktivgrupper fordelt over hele landet, håber vi på at I på et tidlig tidspunkt arrangerer et stævne lokalt hvor I udtager de hunde der skal repræsentere jeres område på familiedagen. Udv. apporteringsprøve og ræveslæb vil bliver afholdt som anerkendt prøve og der skal således betales normal tilmeldingsgebyr af hundeføreren / aktivgruppen. Der bør udtages en reserve til hver prøve.

 

Der vil være præmier til de 3 bedste aktivgrupper. De 4 hundes præstationer sammenlagt.

 

 

  

 

 

Med venlig hilsen

Jubilæumsudvalget

Svend Arent Jørgensen

 

 

 

 

Sv. Arent Jørgensen 
Sønderkær 157 
7190 Billund 
Tlf. 75331760

Uffe Jacobsen
Hvingelvej 3, Hee 
6950 Ringkøbing
Tlf. 99335032 

Steen Jensen
Kildebakken 45    
6940 Lem St.  
Tlf. 97341601

Gorm Henriksen
Ørnevej 6, Rindum
6950 Ringkøbing
Tlf. 97324121