Nekrolog Karl Lund

 

Tirsdag den 28. marts 2006 døde vort mangeårige æresmedlem Karl Lund, Rødding 82 år gammel.

 

Karl Lund var født i Rødding i 1924 som næstyngste af en søskendeflok på tretten. Økonomisk var det hårde og barske tider, men til trods herfor kom faderens og til dels også brødrenes jagtiver dog til fri udfoldelse. Der var dengang rige muligheder for jagtoplevelser til meget små penge.

Faderens store glæde ved at færdes i naturen og hans dybe respekt for alt, hvad der voksede og levede i den, blev indprentet i alle børnene fra de var ganske små.

På grund af et tidligt opstået handicap blev Karl Lund uddannet som maler i København. Uddannelsen afsluttedes med en sølvmedalje.

Denne uddannelse styrede jagtlysten i nogle år, men uddannelsen var kun lige overstået, da han vendte tilbage til sin hjemstavn og det frie liv med hunde og jagt.

Hurtigt blev også jagtforeningsarbejdet en mærkesag for ham. Som 27-årig blev han valgt ind i Rødding Sogns Jagtforenings bestyrelse.

Lidt efter lidt kom arbejdet med jagthunde til at dominere en stor del af hans og hans hustru’s tilværelse. I mange år sad Karl Lund i Dansk Jagtforenings hundeudvalg og talrige er de mennesker, der har mødt ham enten med egne hunde eller som dommer på markprøver og udstillinger. Karl Lund sad ligeledes i mange år i DJU som Dansk Jagtforenings repræsentant.

Som et synligt bevis for påskønnelse af hans arbejde er Karl Lund tildelt Dansk Kennelklubs hæderstegn og Dansk Jagtforenings guldemblem. De to foreningers højeste udmærkelse.

Det blev den korthårede hønsehund der blev Karl Lunds jagtkammerat. Det var især hønse og sneppejagt der var den foretrukne jagt. Mange vil nikke genkendende til kennelnavnet Vorrevangen. Rigtig mange hunde er udgået fra denne kennel, og rigtig mange har markeret sig flot både på markprøver og på udstillinger. Vorrevangens Diana var kendt af de fleste hundefolk i landet i midten af 1960erne. Det var denne hund der dannede grundstammen i avlen. En med hans egne ord bragende dygtig hund til al slags jagt. Senere fik han Vorrevangens Britt, som skulle blive en endnu bedre nedarver end moderen. Efter denne kom der en pæn stribe championer. Sådan kunne man blive ved.

En anden yndet fritidsbeskæftigelse var maling og tegning. Vi er mange der glædes over hans smukke jagtmotiver.

Karl Lund har ydet en stor indsats for Korthaarklubben, både for bestyrelsen og som dommer. Han blev tildelt Guldhunden i 1989 og blev udnævnt til æresmedlem i 1994.

 

Æret være Karl Lunds minde.

 

På vegne af Korthaarklubbens bestyrelse

Ellen Jørgensen