Æresmedlem Ejvind Hansen 1914-2008

 

Lørdag den 23 februar modtog vi den triste nyhed, at Æresmedlem Ejvind Hansen var død, 94 år gammel. Ejvind nåede således at komme med ind i jubilæumsåret, og som det optimistiske menneske Ejvind var, havde han allerede for 2 år siden bedt om lov til at blive første taler ved jubilæumsfesten, men sådan skulle det desværre ikke gå.

 

Meget af Ejvinds liv  blev viet til den korthaarede hønsehund, og så sent som 14 dage før han døde, fik han den smukke tanke at forære Korthaarklubben mange af sine vundne præmier, præmier som det må være en stor ære at vinde herefter.

 

Også på det organisatoriske plan har Korthaarklubben i høj grad nydt godt af Ejvind Hansen, med start i 1971, da klubben manglede en person til suppleantposten, endte det med at Ejvind blev valgt direkte ind til at overtage kassererposten, som der på det tidspunkt ikke var nogen der kunne afse tid til, et job som Ejvind udførte til punkt og prikke i 17 år. Men med Ejvinds store interesse for korthaaren, så griber sådan noget jo om sig, og snart var Ejvind i gang med uddannelsen til exteriørdommer, hvor han i 1974 på FJD udstillingen dømte første gang, det hører også med til historien, at tilbage i 1961 fik Ejvind autorisation som markprøvedommer, et hverv som han udførte til efter han var passeret de 80 år.

 

De hundeførere der på udstillinger eller markprøver har haft den fornøjelse at blive bedømt af Ejvind, kan sikkert nikke genkendende til at når jeg siger at Ejvind havde en utrolig evne til at se det positive i al ting, og kunne bringe det videre, så selv en hundefører der havde fået en 3 pr. på udstilling gik glad hjem for Ejvind havde formået at rose og fremhæve det gode der var ved den hund, i stedet for at fremhæve det negative.

 

Allerede i 1978 havde man i Korthaarklubben øjne for det store arbejde Ejvind udførte, og man påskønnede det ved  på årsmødet at tildele Ejvind Guldhunden, og da Ejvind i 1988 stoppede i bestyrelsen, blev han i 1989  udnævnt som æresmedlem i ærbødighed for hans indsats for den korthårede hønsehund.

 

Også som forfatter har Ejvind sat sit præg, idet han fuldførte arbejdet med at skrive bogen om den korthårede hønsehund, et arbejde som han overtog efter Henning Kromann der på det tidspunkt var formand og ikke mente at kunne afse den tid der skulle til. Denne bog er efter min mening noget af det bedste en ny hvalpe ejer kan få, den indeholder alt det der skal til for at kunne opdrage og dressere en hund.

 

Højdepunktet i Ejvinds karriere som hundefører var uden tvivl, da han blev 1.vinder på fuldbrugsprøven i en alder af 78 år, en fornem præstation, på den fornemste prøve vi har.

 

Også  som jæger var Ejvind en fornem repræsentant for dem som elsker at gå på jagt alene med sin hund og ikke kun stå på jagt, og få har som han kunne bevare de samme jagtterræner, selv om gårdene kom i generationsskifte så var der ingen tvivl om hvem der skulle have jagten, det er kun et ærligt og retskaffen menneske der kan opbygge sådan en tillid.

 

Ejvind fik et langt og indholdsrigt liv, ikke mindst takket være hans interesse for korthåren, en interesse som vi i Korthaarklubben vil have gavn af mange år frem.

 

Æret være Ejvind Hansen minde.

 

Formand for Korthaarklubben

Hans Martin Christensen

 

 

 

 

Siden opdateret: 05-03-2008 22:30