Korthaarklubbens møde med bestyrelserne fra aktivgrupperne, lørdag den 18. februar 2017 kl. 09.00 til 11.00 på Hotel Hedegaarden, Vejle.

 

Mødet afholdes i 2017 på Hotel Hedegaarden, Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle, tlf. 7582 0833. Frakørsel nr. 60 på motorvej E45

 

Klubben er vært ved kaffe i forbindelse med mødet.

 

Mødet vil fra formandens side omhandle emner som klubben:

·         Klubben

·         Aktivgrupperne

·         Opdrætterne

·         Køberne

 

Såfremt aktivgrupperne har emner de ønsker diskuteret, skal disse være formanden i hænde senest tre uger før mødet.

Der skal ligeledes tilmeldes med antal til mødet senest tre uger før.

 

Den endelige dagsorden vil blive offentliggjort på hjemmesiden to uger før mødet.

 

 

MVH

Bestyrelsen