OPRÅB

 

Klubben har søgt og fået dispensation til at oprette et ”Rødt Hold” = hold med løbske tæver på Give prøven i år. Klubben vil derfor, som forsøgsordning, i år oprette et Rødt Hold i hundeweb, hvor ejere af løbske tæver kan tilmelde sig i unghunde- og åben klasse.

Mødested og tid begge dage: Grønbjerg Hotel kl. 8.00. Mød i god tid og henvend dig i teltet ved indkørslen til Grønbjerg Hotel for at få oplyst en særlig P-plads.
Morgenkaffe kan købes begge dage fra kl. 7.00. Frokost i terrænet lørdag, hvortil madpakker à kr. 42,00 kan bestilles forud på mail (
give@korthaarklubben.dk) eller tlf. til prøvelederen. Skal afhentes og betales ved betjeningen på Grønbjerg Hotel om morgenen.

Prøveleder: Svend Arent Jørgensen, Sønderkær 157, 7190 Billund tlf. 7533 1760 / 2144 2360 E-mail: give@korthaarklubben.dk

 

Terrænansvarlig: Niels Erik Kromann, Østerhovedvej 1, 7323 Give tlf. 4036 1861

 

Lørdag er forbeholdt afprøvning af unghunde- og åben klasse hunde og man må forvente et mix af unghunde- og åben klasse på det Røde Hold med følgende klausul: "På tæveholdet kan også deltage andre tæver, der ikke er løbske. Disse tævers førere vil blive informeret om, at der på holdet deltager løbske tæver. De er dermed afskåret for senere at kunne indsende en klage over, at disse løbske tæver evt. kan have haft en negativ indflydelse på deres hundes præstationer. Det er derfor frivilligt for nævnte tævers hundeførere, om de vil starte på dette specielle tævehold."

 

Det vil ikke være muligt for løbske tæver at deltage i matchningen.

 

Efter dagens afprøvning indgår ekvipagerne på Rødt Hold på lige fod med andre prøvedeltagere i det sociale samvær.

Vi samles lørdag kl. 18.30 til festmiddag på Grønbjerg Hotel. Herunder uddeling af præmier og pokaler. Middagen koster kun kr. 100,00, da klubben giver et tilskud hertil.
Tilmeldingen til middagen skal sendes til prøvelederen på mail (
give@korthaarklubben.dk) eller tlf. senest d. 28.3.2016
HUSK!!! De bestilte spisebilletter til festmiddagen lørdag aften SKAL afhentes og betales om morgenen ved betjeningen på Grønbjerg Hotel.

Se i øvrigt Hovedannoncen for Giveprøven på hjemmesiden - klik her.

 

Siden opdateret: 02-03-2016 18:28