Korthaarklubbens Generalforsamling, lørdag den 20. februar 2016 kl. 11.00 på Hotel Hedegaarden, Vejle

 

Generalforsamlingen afholdes i 2016 på Hotel Hedegaarden, Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle, tlf. 7582 0833. Frakørsel nr.  60 på motorvej E45

 

Klubben er vært ved lidt mad og 1 øl eller vand og kaffe i forbindelse med generalforsamlingen.

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling den 20. februar 2016 kl. 11.00.

 

1.     Velkomst ved formand Hans Martin Christensen

2.     Valg af dirigent

3.     Valg af stemmetællere

4.     Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning

5.     Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 2015

6.     Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2016, fastsættelse af kontingent 2016

7.     Valg af formand, på valg er

                Hans Martin Christensen    - modtager ikke genvalg

8.     Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er

                Niels Erik Kromann              - modtager genvalg

                Karl Georg Kristensen          - modtager genvalg

9.     Valg af suppleant, på valg er

                Pt. ingen                                 - ny vælges

10.   Behandling af indkomne forslag                                                                

                Forslag skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

11.   Eventuelt

 

Det reviderede regnskab 2015, budget 2016 vil være fremlagt på generalforsamlingen, og offentliggøres på klubbens hjemmeside ca. 8 dage før generalforsamlingen. Kan ligeledes rekvireres hos kassereren.

 

 

Siden opdateret: 16/11-2015