Informationsmøder om indberetning af vildt via internettet

Så kan vi indberette vildtobservationer på nettet- informationsmøder.
Det er nu muligt at indberette alle vildtobservationer på nettet via en ny hjemmeside, som
Danmarks Jægerforbund har oprettet. Det giver helt uanede muligheder, bl. a. vil vi nu kunne lave
en landsdækkende agerhønetælling. Det er der store perspektiver i.
For at I kan lære, hvordan man gør, arrangeres der rundt om i landet en række informationsmøder.

På informationsmøderne vil der blive orienteret og fortalt om, hvordan man anvender
indberetningssystemet, hvordan man oprettes som bruger, og hvordan man kan hente sine egne og
andres data ud af systemet.

Herregårdsjæger og vildtforvalter Nicholai Vigger Knudsen, fra Danmarks Jægerforbund er
hovedkraften bag systemet, og han vil være til stede og gennemgå systemet og svare på spørgsmål.
Mød op og vær med til at indsamle værdifulde data om vore markvildtbestande.

Der arrangeres følgende informationsmøder:
Kreds 1: 26/02-2013 – 19.00 Lundbæk landbrugsskole. Halkærvej 3, 9240 Nibe
Kreds 2: 20/02-2013 - 18.30 på Ejstrupvej 7 a 6920 Videbæk (Kirstein Risvig Henriksen)
Kreds 3: 08/02-2013 – 18.30 på Molsvej 34, 8410 Rønde (Marianne Hummelgaard)
Kreds 4: 28/02-2013 – 18.00 på Terkelsbøl Bygaden 50, 6360 Tinglev (Allan Bredsgaard)
Kreds 5: 28/02-2013 – 18.00 på Terkelsbøl Bygaden 50, 6360 Tinglev Chr. Johansen)
Kreds 6: 21/02-2013 – 18.00 på Billesborgvej 42 B, 4681 Herfølge (Poul Vestervang)
 

Tilmelding til de anførte personer.
Flemming Østergaard