Invitation til alle DKK’s forårsvinderklasser 2012

 

DKK’s vinderklasser: for ejer/fører med stående jagthunde der er medlem af DKK og med DKK anerkendt stambog og i øvrigt opfylder reglerne for at stille i vinderklasse. Der kan kun tilmeldes til en af DKK’s vinderprøver. DJ har i foråret 2012 dispensation til at afholde 2 vinderprøver for engelske- og 2 for kontinentale racer. Man kan starte på alle tre forårsvinderprøver (Specialklubbens, DKK’s og DJ’s). Tiltaget evalueres efterfølgende.

 

Tilmeldingsfristen til samtlige DKK prøver er mandag den 5. marts 2012.

 

Vinderklasse på Sjælland i Hornsherred for Engelske racer

Prøven afholdes mandag den 19. marts 2012
Mødested:                      Kignæshallen, Smedeengen 4, 3630 Jægerspris

Mødetid:                      Kl. 800

Prøveleder:                      Tonny Ventrup, tlf. 47 50 30 52

Dommere:                      Søren Stenhøj Jørgensen (Ordf.), Asger Stein og Anders Varming

 

Vinderklasse ved Vildbjerg for Engelske racer

Prøven afholdes onsdag den 21. marts 2012
Mødested:                      ”Jagthytten” Gilmosevej, 7400 Herning

Mødetid:                      Kl. 8:00

Prøveleder:                      Knud Overgaard, tlf. 30 45 31 81

Dommere:      Prøve 1: Kristian Frøkjær, Jan Kock
Prøve 2: Flemming Østergaard, Allan Nissen

 

Vinderklasse ved Bramming for Engelske racer

Prøven afholdes mandag den 26. marts 2012

Mødested:      Hallen ved Hunderup Skole, Kjærgårdvej 9 a, Hunderup, 6740 Bramming

Mødetid:                      Kl. 800

Prøveleder:                      Erling Clausen, tlf. 23 34 06 35

Dommere:      Prøve 1: Ulrik Stadelhofer, Allan Nissen
Prøve 2: H.P. Clausen, Flemming Østergaard

 

Mesterskabsprøven engelske racer på Vestsjælland

Prøven afholdes lørdag d. 14. april 2012

Prøven er en lukket prøve, hvortil hundene kvalificerer sig fra specialklubbernes og DKK’s/DJ’s forårsvinderprøver.

Mødested:                      Hørby Færgekro, Strandvejen 1, Hørby, 4300 Holbæk, 59 46 01 31

Mødetid:                      Kl. 8:30

Prøveleder:                      Finn Møller Jørgensen / Jan Lorentzen tlf. 29 27 73 41 – 20 14 70 48

Dommere:      Joakim Skovgaard Larsen (Ordf.), Flemming Sørensen og Jørgen Gordon Andersen

 

Vinderklasse ved Grenå for kontinentale racer 

Prøven afholdes fredag den 23. marts 2012
Mødested:                      Grenå Jagtforenings klubhus, Skakkes Holm, Grenå Lystbådehavn,

          8500 Grenå

Mødetid:                      Kl. 8:00

Prøveleder:                      Mogens Nielsen, tlf. 30 59 35 87

Dommere:                      Knud Maabjerg (Ordf.), Hans Jørgen Mogensen, Ole Hillebrandt

 

Vinderklasse på Sydsjælland d. 26. marts 2012 for kontinentale racer (AFLYST) 

Vinderklasse på Midtsjælland for kontinentale racer
 

 
Prøven afholdes fredag den 30. marts 2012
Mødested:                      Ringsted Jagtforenings klubhus, Tolstrupvej 23, 4100 Ringsted

Mødetid:                      Kl. 8:00

Prøveleder:    Søren Nielsen 57 60 10 08 / 60 49 11 66
Der kan købes morgenkaffe og brød, samt øl og vand. Eftermiddagskaffe og kage.

   

 

Vinderklasse ved Ribe for kontinentale racer

Prøven afholdes mandag den 2. april 2012
Mødested:                       Højagervej 14, Roager, 6760 Ribe

Mødetid:                      Kl. 8:00

Prøveleder:                       Johan Sandersen tlf. 22 85 41 09

Dommere:                      Uffe Jacobsen (Ordf.), Kim Schrøder og Kaj Hedegaard

 

Vinderklasse ved Nørager for kontinentale racer

Prøven afholdes mandag den 2. april 2012
Mødested:                      Nørager Kro, Jernbanegade, 9610 Nørager

Mødetid:                      Kl. 8:00

Prøveleder:                      Jørn Lund Thomsen, tlf. 98 65 30 82/20 47 33 82

Dommere:                      Prøve 1: Niels Erik Kromann (Ordf.), Jørgen Larsen, Ole Hillebrandt
                                            Prøve 2: Jørn Christiansen (Ordf.), Kresten D. Kjeldsen, Vakant

                     

Mesterskabsprøven kontinentale racer ved Skive


Prøven er en lukket prøve, hvortil hundene kvalificerer sig fra specialklubbernes og DKK’s/DJ’s forårsvinderprøver.

Prøven afholdes søndag d. 15. april 2012
Mødested:                       ”Hytten”, Bjørnevej 25, 7800 Skive

Mødetid:       Kl. 08.30

Prøveleder:                       Finn Møller Jørgensen / Anders Laigaard (97526864/20923307)

Dommere:                      Jørgen Larsen (Ordf.), Bent Hesthaven, Thomas Moltesen Hansen        

 

Tilmeldingsfrist mandag den 5. marts 2012

Tilmelding og betaling til de enkelte prøver foretages elektronisk via www.hundeweb.dk

 

DJU’s tilmeldingsblanket kan fortsat benyttes. Tilmeldingsgebyr er kr. 350,00 som kan betales med check.

Tilmeldingsblanket sendes til:

Dansk Kennel Klub, Parkvej 1, 2680 Solrød Strand, Att.: Annette Pil Jensen

 

Generelle supplerende oplysninger:

Tilmeldingsgebyret til de enkelte prøver er kr. 350,00

Tilmelding og betaling foretages elektronisk via www.hundeweb.dk, og der modtages en bekræftelse på tilmeldingen. Se vejledning på www.dansk-kennel-klub.dk – Aktiviteter – markprøver – manualer.

 

Ved benyttelse af Dansk Jagthundeudvalgs tilmeldingsblanketter fremsendes ikke kvittering for modtaget betaling/tilmelding . Tilmeldingsblanketten kan findes på DKK’s hjemmeside: www.dansk-kennel-klub.dk

 

Der dømmes efter gældende ”Fælles Markprøveregler”.

Der konkurreres om de sædvanlige pokaler og DKK’s ærespræmier.

Til førstevinderen kan uddeles CACIT.

For samtlige racer gælder, at de skal være vaccineret mod hundesyge og parvovirus senest 14 dage før prøvedagen, for hunde op til 24 måneder gælder at vaccinationen højst må være 1 år gammel. For øvrige gælder, at vaccinationen højst må være 4 år gammel.

Dokumentation for vaccination skal medbringes på prøven.

Elektronisk tilmelding/tilmeldingsgebyr og blanket skal være DKK i hænde inden tilmeldingsfristen udløber.

 

                                                                               DKK’s udvalg for stående jagthunde