FJD-udstilling i Vissenbjerg søndag den 10. juni 2012

 

FJD afholder sin sædvanlige årlige udstilling for stående jagthunde i Vissenbjerg søndag den 10. juni 2012 omkring Vissenbjerg Hallerne, Idrætsvej, 5492 Vissenbjerg. Udstillingen åbner kl. 10.00.

 

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfristen er lørdag den 19. maj 2012. Tilmeldinger modtaget efter denne dato vil blive afvist.

 

Der kan anmeldes i følgende klasser:

Hvalpeklasse 6 – 9 mdr. – kr. 265,- (ingen rabat)

Juniorklasse 9 – 18 mdr. – kr. 385,-

Åben klasse - over 15 mdr. – kr. 385,-

Brugshundeklasse – over 15 mdr. – kr. 385,-

Championklasse – over 15 mdr. – kr. 385,-

Opdræts- og Avlsklasse - gratis

Udstiller ejeren flere hunde i ovenstående klasser – da efterfølgende regler:

1. hund – kr. 385,-

2. hund med samme ejer – kr. 330,-

3. hund og efterfølgende med samme ejer – kr. 285,-

 

Tilmelding og betaling foretages via www.hundeweb.dk senest lørdag den 19. maj 2012.

Hvis du har spørgsmål bedes du kontakte MARRIT STÆRKÆR, TLF. 40 58 60 36.

 

Udstillere skal være medlem af specialklubben for den pågældende race for at kunne få hunden(e) bedømt.

Udenlandske udstillere bedes kontakte Marrit Stærkær vedr. anmeldelsesgebyr.

Udenlandske udstillere skal sende kopi af stambog og evt. Brugshundecertifikat sammen med tilmelding.

HUSK at kontrollere at den adresse, som der står på/i stambogen er den samme adresse, som hvor du bor nu. Nummerskilte udleveres i de respektive racers ringe på udstillingsdagen.

Hvis resultatet ønskes indført i resultatbogen, skal denne medbringes på udstillingsdagen og afleveres i de respektive ringe for påtegning af udstillingsresultat.

Hvis du ikke har en resultatbog allerede, kan du finde annoncen andetsteds i Jagthunden for bestilling af denne bog.

På alle hunde skal medbringes vaccinationsattest. Hunden skal være vaccineret ifølge vanlige fastsatte regler for hundes tilstedeværelse på prøve- og udstillingsarealer.

De nærmere udstillingsregler kan læses på http://dansk-kennel-klub.dk/files/pdf/regler12.pdf.

 

Gratis adgang til udstillingen for alle

Klubberne bestemmer selv, hvornår de ønsker at gå i gang med bedømmelserne. Såfremt din specialklub ønsker at starte senere end det officielle åbningstidspunkt, vil du høre nærmere fra denne.

Alle udstillere må forlade udstillingsarealet, når racen er færdigbedømt og arbejdet med stambøger/resultatbøger m.v. er tilendebragt. Bøgerne udleveres samlet. Du er selv ansvarlig for at få din stambog/resultatbog med hjem. Udstillingskomitéen påtager sig intet ansvar for glemte bøger.

Skulle du alligevel have glemt at få ovenstående med hjem, kontakt da din kasserer i specialklubben.

Selvfølgelig vil du også kunne finde den samlede bestyrelse for FJD på banen denne dag. Besøg standene og få en snak med repræsentanterne.

 

Praktiske oplysninger

Det er muligt at købe pølser o.lign. samt drikkelse på pladsen eller cafeteriaet.

Det vil i år være muligt at bestille madpakke. For nærmere oplysning kontakt Marrit Stærkær.

Der må ikke foregå nogen form for salg af hundeartikler og -foder, samt mad- og drikkevarer udover de af udstillingskomitéen godkendte stande. Overtrædelse af dette kan medføre bortvisning fra udstillingsområdet. Dog må specialklubberne gerne sælge af klubbens egne merchandise materialer.

Der må ikke forefindes biler på udstillingspladsen uden forudgående aftale med udstillingskomitéen.

 

Udstillingen åbner kl. 10.00. Der vil være adgang fra kl. 8.00.

Udstillere bærer selv ansvaret for, at hundene er rettidigt i bedømmelsesringene og udstiller i øvrigt på egen risici.

 

Øvrige informationer

Udstillingen åbnes af Henrik Raae Andersen, formand for FJD, og Odense Jagthornsgruppe.

I tidsrummet kl. 8.30 til kl. 9.45 vil det være muligt, at få gode råd og praktisk gennemgang af hvordan man præsenterer sin hund bedst i ringen, ved en uddannet ringtræningsinstruktør. Denne instruktion er GRATIS at deltage i for alle deltagende udstillere.

Der vil i år blive afholdt BIS (Best In Show), hvor BIR præmierede hunde deltager.

Der vil i år igen være lodtrækninger på forskellige præmier på det udstillingskatalog, som kan købes på pladsen på dagen.

 

Vel mødt til forhåbentlig rigtige mange udstillere og gæster søndag den 10. juni 2012.

 

På udstillingskomitéens vegne

Mogens Bechsgaard


 

Dommerliste:

 

Dansk Breton Klub

Alle: Viggo Jensen

 

Dansk Gordon Setter Klub

Alle: Ole Simonsen

 

Dansk Irsk Setter Klub

Alle: Gert Christensen

 

Dansk Münsterländer Klub

Alle: Erling Kjær Pedersen

 

Dansk Pointer Klub

Alle: Ivar Tang

 

Dansk Ruhår Klub

Alle: Gunnar Jensen

 

Dansk Weimaraner Klub

Alle: Karen Høy

 

Dansk Vizsla Klub

Alle: Annette Vieler

 

Drentsche Patrijshond Klub

Alle: Svend Løvenkjær

 

Engelsk Setter Klub

Alle: Jane Mortensen

 

Klubben for Gamle Danske Hønsehunde

Alle: ?

 

Korthårklubben

Hanner: Svend Otto Hansen

Tæver: John Christensen

 

Klubben for den Langhårede Hønsehund

Alle: Yrsa Møller Jørgensen