DANSK JAGTHUNDE UDVALG

  

 

Indbydelse til førere af stående engelske / kontinentale jagthunde.

 

Har du lyst til at blive markprøvedommer?

 

Dommerudvalget (DUV) inviterer hermed interesserede hundeførere til orienteringsmøder om uddannelsen til markprøvedommer. På møderne vil der blive oplyst om adgangskrav og uddannelsesforløb.

 

Møderne afvikles landsdelsvis i Nordjylland – Sydjylland og Fyn – Øst for Storebælt torsdag den 9. august 2012 og starter kl. 19,00.

 

Skulle dette have din interesse, så meld dig til senest den 20. juli 2012 til Dansk Jagthunde Udvalgs sekretariat, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre e-mail DJU@tiscali.dk  Ved tilmelding opgives fulde navn, postadresse, tlf. nr.. og e-mail adresse.

 

 

Med venlig hilsen

P. u. v.

 

Thomas Moltesen Hansen

Formand for DUV