FULDBRUGSPRØVER 2011 
 

Grindsted 17. og 18. september

Prøveleder:

Mødested: Lynghytten, Grindsted Flugtskydningsbane,
Vesterhedevej (ved Tingvejen),
7200 Grindsted.
Maks. 11 hunde. 

Svend Arent Jørgensen,
Sønderkær 157,
7190 Billund,
Tlf. 75 33 17 60 / 21 44 23 60
svaj@stofanet.dk

Grenå 17. og 18. september

Prøveleder:

Mødested: Fritidscenter Enslevgård,
Næsgårdsvej (der er ingen vejnummer)
8500 Grenå
Maks. 16 hunde

 

Mogens Nielsen,
Glentevej 5, 8500 Grenå,
Tlf. 86 32 18 89 / 30 59 35 87
ammnielsen@privat.tdcadsl.dk

Vordingborg 17. og 18. september

Prøveleder:

Mødested: Oplyses pr. mail af prøvelederen.
Maks. 12 hunde

 

Bo Christensen
Granvej 20,
4760 Vordingborg
Tlf. 60 19 03 75
kennelbarmosen@gmail.com

Sønderjylland 17. og 18. september

Prøveleder:

Mødested: Savværksvej 7,
6541 Bevtoft
Maks. 11 hunde

 

Just Mikkelsen,
Hammelev Bygade 9,
6500 Vojens,
Tlf. 74 50 74 85 / 29 26 39 85
justm@webspeed.dk

Esbjerg 25. og 26. september

Prøveleder:

Mødested: V. Kravensøvej
Jagthytten for enden af vejen
6710 Esbjerg V
Maks. 12 hunde

 

H. C. Clausen,
Gåsebakken 3,
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 26 95 64 / 26 70 33 56
hchostrup@bbsyd.dk

Fyn 17. og 18. september

Prøveleder:

Mødested: Det gule skyttehus v/ Tybrindskoven
Sandmarksvej 5,
5592 Ejby
Maks. 16 hunde

 

Jørgen Christensen,
Kirkegyden 17,
5580 Nr. Åby
Tlf. 64 42 34 31 / 20 33 25 96
Roanas_maskinstation@mail.tele.dk

Skive 24. og 25. september

Prøveleder:

Mødested: Jagthytten
Bjørnevej 25
7800 Skive
Maks. 18 hunde

 

Anders Laigaard,
Glyngørvej 12,
7800 Skive
Tlf. 97 52 68 64 / 20 92 33 07
Anders.laigaard@skolekom.dk

FUME 14. og 15. oktober

Prøveleder:

Mødested: Jagthytten
Bjørnevej 25
7800 Skive
Maks. 18 hunde

Mødetid: kl. 8.00 begge dage.
Kun kvalificerede og inviterede hunde kan deltage.

Anders Laigaard,
Glyngørvej 12,
7800 Skive
Tlf. 97 52 68 64 / 20 92 33 07
Anders.laigaard@skolekom.dk

 

 

Der vil muligvis blive afholdt flere fuldbrugsprøver, såfremt behovet viser sig. Følg med på DJU, Ruhår, Kl. Münster og Korthårs Klubbernes hjemmesider.

Vedrørende fuldbrugsprøverne 2011.

Adgang til prøverne har alle stambogsførte stående jagthunde, som opfylder følgende krav:
1. Præmie i åben- eller brugsklasse på anerkendt dansk markprøve.
1. Præmie 400 meter remarbejde på 3 timer eller 20 timer gammelt spor på anerkendt dansk schweissprøve.
Såfremt hunden tilmeldes til afprøvning i rapportering, er det et krav, at hunden på samme schweissprøve, hvor den opnåede 1. Præmie i remarbejde, har opnået 1. Præmie i rapportering.
Føreren skal på tilmeldingsblanketten forinden prøven oplyse hvilken rapporteringsform hunden vil vise, og i hvilken form blodet skal udlægges.

Bemærk:

Regelsæt kan hentes på DJU’s hjemmeside  www.danskjagthundeudvalg.dk .

Disciplinerne på fuldbrugsprøverne:

dag: Markarbejde, vandarbejde og ræveslæb.

dag: Ro på post, apportering, skovarbejde og schweissarbejde.

Stambogbogscertifikat, ejerforholdsattest og vaccinationsattest skal medbringes på første prøvedag.  

Alle tilmeldinger på DJU’s tilmeldingsblanket skal sendes til Fuldbrugsudvalgets formand.

Torben Bersang
Fredensgade 3
6900 Skjern
Tlf. 75 24 59 58
tb@sb-thomsen.dk

 

Det vil være en meget stor hjælp, hvis prøvegebyret på 1050,00 kr. indbetales på følgende bankkonto Reg. 7650 Konto nr.1231617 (VestjyskBank), behørigt mærket med føres navn, hundens navn, og prøvested, i ”tekst til modtager”

Man kan dog stadig medsende check sammen med tilmeldingsblanket. 

Tilmelding skal ske senest onsdag den 4. august.

Efteranmeldelser modtages ikke. Hunde der opnår adgangsgivende præmiering ved prøver afholdt efter anmeldelsesfristen er undtaget fra denne regel, og vil såfremt der er plads kunne efteranmeldes.
Hundeføreren skal på tilmeldingsblanketten notere hvilken prøve, man helst vil deltage på, samt et alternativt prøvested.
Flyttes en hundefører på grund af overtegning, får vedkommende snarest besked herom.
Hvis en hundefører ønsker at deltage 2 gange, skal der indsendes 2 tilmeldingsblanketter og 2 gange prøvegebyr.
Såfremt en hundefører opnår den ønskede præmiering på den første prøve, vil det være Fuldbrugsudvalget til stor hjælp, hvis vi modtager afmeldingen umiddelbart efter prøven.
Bemærk, at prøvegebyret for den anden prøve ikke tilbagebetales.
Besked om deltagelse på prøverne vil blive offentliggjort på henholdsvis DJU’s, Ruhår, Kl. Münster og Korthårs Klubbernes hjemmesider ca. 15. august.

 

 

Siden opdateret: 31-03-2011 20:43