Printvenlig version (pdf-format=

Forslag til Korthaarklubbens Generalforsamling 5. marts 2011 stillet af Roger Drue, Fyn

 

”Generalforsamlingen bør ikke afholdes i månederne marts og april”

 

Begrundelse:

I disse måneder er der som bekendt markprøver, både lokale og anerkendte, jeg mener, at det er meget vigtigt, at deltage i disse prøver, for at kan vise vores racer, som har det svært i forvejen med tilbagegang som vi bør gøre alt for at stoppe, dette gøres bedst ved at vise hvad vores race formår.

Valget er så, vil man på generalforsamling eller vil man fremvise vores race?????

 

Håber på en saglig debat, jeg kan desværre ikke selv deltage på generalforsamlingen, da jeg tager på prøve.

 

 

Bestyrelsen skal gøre opmærksom på at dette forslag er et forslag til vedtægtsændring:

Vedtægternes § 13, Stk. 3. Eventuelle vedtægtsændringer til behandling kan dog alene vedtages ved kvalificeret flertal 2/3 blandt de fremmødte. Vedtægtsændringerne træder i kraft, når de er godkendt af DKK.

 

 

Siden opdateret: 02-03-2011 21:53