FJD-udstilling i Vissenbjerg søndag den 29. maj 2011.

FJD afholder sin sædvanlige årlige udstilling for stående jagthunde i Vissenbjerg søndag den 29. maj 2011 omkring Vissenbjerg Hallerne, Idrætsvej, 5492 Vissenbjerg. Udstillingen åbner kl. 9.00.

Tilmeldingsfrist
Tilmeldingsfristen er lørdag den 7. maj 2011. Tilmeldinger modtaget efter denne dato vil blive afvist.

Der kan anmeldes i følgende klasser:
Hvalpeklasse 6 – 9 mdr. – kr. 255,- (ingen rabat)
Juniorklasse 9 – 18 mdr. – kr. 375,-
Åben klasse - over 15 mdr. – kr. 375,-
Brugshundeklasse – over 15 mdr. – kr. 375,-
Championklasse – over 15 mdr. – kr. 375,-
Opdræts- og Avlsklasse - gratis
Udstiller ejeren flere hunde i ovenstående klasser – da efterfølgende regler:
1. hund – kr. 375,-
2. hund med samme ejer – kr. 330,-
3. hund og efterfølgende med samme ejer – kr. 285,-

Anmeldelsesblanketten og gebyr fremsendes med posten til: MARRIT STÆRKÆR, HOVEDVEJEN 263, 5580 NR. AABY. TLF. 40 58 60 36 (hvis du har spørgsmål).
Tilmeldingsgebyret kan betales via homebanking. Dette gøres på reg.nr. 0777 kontonr. 0123924541.
På indbetalingen SKAL det tydeligt fremgå hvem indbetaler er, SAMT hundens DKK-reg.nr., som er anført på tilmeldingsblanketten.
Anmeldelsesblanketterne skal være Marrit Stærkær i hænde SENEST lørdag den 7. maj 2011 med posten. Anmeldelsesblanketter og betalinger modtaget efter denne dato medtages ikke. Hver opmærksom på at betalinger via homebanking kan være op til 7 dage undervejs.
Udstillere skal være medlem af specialklubben for den pågældende race for at kunne få hunden(e) bedømt.
Udenlandske udstillere bedes kontakte Marrit Stærkær vedr. anmeldelsesgebyr.
Udenlandske udstillere skal sende kopi af stambog og evt. Brugshundecertifikat sammen med tilmelding.
HUSK at kontrollere at den adresse, som der står på/i stambogen er den samme adresse, som hvor du bor nu. BEMÆRK der heller ikke i år vil blive sendt kvittering, praktiske oplysninger eller nummerskilt tilbage. Nummerskilte udleveres i de respektive racers ringe på udstillingsdagen.
Hvis resultatet ønskes indført i resultatbogen, skal denne medbringes på udstillingsdagen og afleveres i de respektive ringe for påtegning af udstillingsresultat. Hvis du ikke har en resultatbog allerede, kan du klikke her for vejledning i at bestille denne bog.
På alle hunde skal medbringes vaccinationsattest. Hunden skal være vaccineret ifølge vanlige fastsatte regler for hundes tilstedeværelse på prøve- og udstillingsarealer.
De nærmere udstillingsregler kan læses på
http://www.dansk-kennelklub.dk/files/pdf/regler11.pdf.

Gratis adgang til udstillingen for alle
Klubberne bestemmer selv, hvornår de ønsker at gå i gang med bedømmelserne. Såfremt din specialklub ønsker at starte senere end det officielle åbningstidspunkt, vil du høre nærmere fra denne.
Alle udstillere må forlade udstillingsarealet, når racen er færdigbedømt og arbejdet med stambøger/resultatbøger m.v. er tilendebragt. Bøgerne udleveres samlet. Du er selv ansvarlig for at få din stambog/resultatbog med hjem. Udstillingskomitéen påtager sig intet ansvar for glemte bøger. Skulle du alligevel have glemt at få ovenstående med hjem, kontakt da din kasserer i specialklubben.
Også i år vil der være oprettet stande med foderfirmaer. Selvfølgelig vil du også kunne finde den samlede bestyrelse for FJD på banen denne dag. Besøg standene og få en snak med repræsentanterne.

Praktiske oplysninger
Anmeldelsesblanket findes i Jagthunden. Bemærk, at det skal være den sidst udkomne anmeldelsesblanket. Kopier af denne må gerne bruges, så har du flere hunde, så husk evt. at kopiere blanketten før du begynder at udfylde dem.
Det er muligt at købe pølser o.lign. samt drikkelse på pladsen eller cafeteriaet. Der må ikke foregå nogen form for salg af hundeartikler og -foder, samt mad- og drikkevarer udover de af udstillingskomitéen godkendte stande. Overtrædelse af dette kan medføre bortvisning fra udstillingsområdet. Dog må specialklubberne gerne sælge af klubbens egne merchandise materialer. Der må ikke forefindes biler på udstillingspladsen uden forudgående aftale med udstillingskomitéen.

Udstillingen åbner kl. 9.00. Der vil være adgang fra kl. 8.00. Udstillere bærer selv ansvaret for, at hundene er rettidigt i bedømmelsesringene og udstiller i øvrigt på egen risici.Vel mødt til forhåbentlig rigtige mange udstillere og gæster søndag den 29. maj 2011.

Øvrige informationer
Hovedsponsor i år vil være Royal Canin, som tildeler ærespræmierne i BIR og BIM i hver race.
Der vil i år igen være lodtrækninger på forskellige præmier på det udstillingskatalog, som kan købes på pladsen på dagen. Husk at overskuddet for udstillingen går tilbage til jeres respektive klubber.
Mød op og hav en god dag i det fynske.

På udstillingskomitéens vegne
Mogens Bechsgaard

Dommerliste:
Hanner: Flemming Konnerup
Tæver: John Christensen

Siden opdateret: 05-05-2011 07:54