I forbindelse med vores udstilling i Bredsten den 6. august 2011 ønsker bestyrelsen at gøre opmærksom på, at der er foretaget en reformulering af DKK'S bestyrelse i marts måned af præmieringsgraderne GOOD og SUFFICIENT. Disse er ændret i de udstillingsreglerne der ligger på Kennelklubbens hjemmeside.(klik her for at se DKK's udstillingsregler 2011). Men altså forskellige fra de udstillingsregler der trådte i kraft pr. 1. januar 2011. De nu gældende ses nedenfor.

Bedømmelsesformer

 

Bedømmelsesformer

Bedømmelsen foregår enten som kvalitetsbedømmelse eller konkurrencebedømmelse - afhængig af, hvilke klasser det gælder.

 

Kvalitetsbedømmelse

Dommeren vurderer her hundenes eksteriør og temperament efter racens standard og tildeler dem den præmieringsgrad, hans/hendes vurdering resulterer i. Dommeren udfærdiger skriftlig beskrivelse, som udstilleren får en kopi af.

Ved kvalitetsbedømmelse kan tildeles præmieringsgraderne Excellent, Very Good, Good, Sufficient eller Disqualified.

 

Præmieringsgraderne defineres på følgende måde:

 

EXCELLENT (fortrinlig) (rødt bånd) tildeles en hund, som kommer meget tæt på den ideelle standard for racen, som fremvises i fortrinlig kondition, har et harmonisk, velafbalanceret temperament og er af høj klasse. Hundens fremragende racemæssige egenskaber tillader, at ubetydelige fejl kan ignoreres. Hunden skal have tydeligt kønspræg.

 

VERY GOOD (meget god) (blåt bånd) tildeles en hund, som besidder sin races typiske træk, som har velafbalancerede proportioner og er i god kondition. Mindre fejl kan tolereres, men ingen væsentlige anatomiske fejl. Denne præmiering kan kun gives til hunde af høj kvalitet.

 

GOOD (god) (guldt bånd) tildeles en hund, som er racetypisk, og hvis eksteriørfejl ikke er mere fremtrædende, end at den kan siges at være en god repræsentant for sin race.

 

SUFFICIENT (tilstrækkelig) (grønt bånd) tildeles en hund, som svarer til racens standard, men som ikke besidder de generelt ønskede karaktertræk, eller hvis fysiske tilstand er mangelfuld.

 

DISQUALIFIED (diskvalificeret) tildeles en hund, som ikke svarer til typen beskrevet i racens standard; som udviser en opførsel, der ikke lever op til standarden eller som opfører sig aggressivt; som har testikelabnormiteter; som har graverende tandfejl eller kæbeuregelmæssigheder; som er ukorrekt i farve eller pels eller klart viser tegn på albinisme. Denne betegnelse skal også tildeles en hund, der er behæftet med en fejl, som kan være til skade for dens helbred. Betegnelsen gives endvidere til hunde, der har diskvalificerende fejl i forhold til racens standard.

 

Hunde, som ikke kan tildeles en af ovennævnte præmieringer, tildeles:

CANNOT BE JUDGED (kan ikke bedømmes): Denne vurdering bør gives til enhver hund, som ikke bevæger sig, konstant hopper op og ned af sin fører eller forsøger at komme ud af ringen, gør det umuligt at vurdere gangart og bevægelse eller konstant undviger at blive undersøgt af dommeren og gør det umuligt at se tænderne, anatomi og struktur, hale eller testikler. Denne vurdering gives også, hvis spor fra operationer eller behandling kan observeres, hvilket kunne lade til at indikere, at udstilleren ønsker at skjule en fejl for dommeren.

Det samme gælder, hvis dommeren har tilstrækkelig grund til at formode, at der er foretaget en operation for at korrigere oprindelige tilstande eller træk (f.eks. øjenlåg, øre eller hale). Begrundelsen for, at hunden gives et ”kan ikke bedømmes” skal anføres på kritikken.

 

Dommeren kan fratage en hund tildelte præmieringer, hvis hunden viser sig aggressiv eller udviser anden uønsket adfærd. Hunden tildeles i så fald præmieringsgraden DISQUALIFIED. Det skal angives tydeligt på kritik og præmieliste, at hunden er blevet diskvalificeret på grund af temperamentet. En hund, som 2 gange bliver diskvalificeret på grund af temperamentet, kan af DKK’s bestyrelse fratages retten til avl samt retten til at deltage i udstillinger, prøver, konkurrencer mv.

En hund, der de to første gange, den deltager på udstilling i officiel klasse (efter hvalpeklasse), bliver diskvalificeret, fortaber retten til at deltage på udstilling.

 

Konkurrencebedømmelse

Her konkurrerer hundene om den indbyrdes placering hundene imellem.

De fire bedste hunde i hver klasse placeres, forudsat at de har fået mindst betegnelsen ”EXCELLENT”.

Dommeren kan tildele Championkvalitet (CK) til de hunde, hvis kvalitet er høj nok til, at de kan opnå championat. Kun hunde med CK går videre til konkurrencen om ”Bedst i Køn”.

 

Under konkurrencebedømmelsen kan følgende kvalitetsbetegnelse tildeles:

 

Championkvalitet (CK)

CK gives til en helt igennem typisk og i alt væsentligt rigtigt bygget hund, hvis fortrin er så væsentlige, og hvis fejl er så uvæsentlige, at dommeren vurderer den som værende af championkvalitet
 
Vi har således nu 4 bedømmelser at forholde os til. Disse må ikke sammenlignes med de "gamle 1., 2. og 3. præmier".
Vi har derfor i bestyrelsen valgt at uddele Stort rødvinsglas til Excellent og Very Good, almindelig rødvinsglas til Good, og hvidvinsglas til Sufficient.
 
Vi håber dette kan være med til at skabe lidt mere overskuelighed.
 
Da der fortsat pågår nogle forhandlinger om udstillingsreglementet i FJD regi, vil vi på næste bestyrelsesmøde tage stilling til hvorvidt vi stadig vil fastholde Very Good som adgangsgivende til championater. Herom senere.
 
 
 
Mange hilsner
Ellen
Kasserer@korthaarklubben.dk
 

 

 

 

Siden opdateret: 01-08-2011 12:08