Program for møde med Aktivgrupperne

 

Den 5. Marts 2011 kl 09.00 før Generalforsamlingen

 

1. Velkomst – Hans Martin Christensen

2. Koordinator opgaven i bestyrelsen – AW ( i denne omgang Heine da AW er bortrejst pga arbejde i perioden 28/2 – 8/3, Anders laver et skriftligt indlæg til dette)

3. Samarbejde                             Bestyrelse/Aktivgrupper og Aktivgrupper imellem

-          Mere dialog mellem koordinator og de forskellige gruppe om hvad der foregår i de forskellige grupper

-          Idekatalog til aktiviteter så de enkelte grupper ikke nødvendigvis skal starte fra nul hver gang

-          Fællesarrangementer på de forskellige aktiviteter , så der bliver bedre deltagelse såfremt det var nødvendigt

4. Nye hundeejere    Hvordan fanger vi dem ? / Hvordan får vi dem engageret

-          ”Klik boks” på hjemmesiden hvor eks hvalpe sælger, kasserer og andre  kan indtaste navn og adresse /postnummer.  Den pågældende aktivgruppe får automatisk besked og tager hånd om / kontakt til den nye hundefører.

-          Brev – tilsendes pågældende fra aktivgruppe med aktuel aktivitets kalender, kort beskrivelse af gruppen , kontaktinfo mv.

-          Opfølgning – senest 3 mdr efter brev kontaktes pågældende telefonisk så de kommer med

-          Skal tilbyde aktivitet – Aktiv grupper med ”lavt blus”  SKAL henvise til lokal jagtforening eller lignende i området – så der sker noget for den nye hundefører

5. Input fra aktivgrupperne

-          Fra Aktivgruppe Storstrømmen – Kim Staal ønskes følgende taget op:

- Hvad er Korthårklubbens vision

- Hvad er klubbens mål

- Hvad er klubbens strategi for at opfylde målene

6. Avlsmål        -  Debat om der skal laves nogle avlsmål, KG, HTJ og AW har haft indledende tanker mv men    ønsker Aktivgruppernes meninger med i overvejelserne.

7. Andet            - Arrangementer kun for ”piger” i lighed med Ruhaarklubben

                             - Avler vi de rigtige hunde til ”alm jagtbrug”

- Er vi synlige nok på prøver andet end markprøver og kommer vi derfor til at få et forkert image

- status nye prøver VJP, HZP og Derby

- Fælles Familiedag i 2011 ??, Hvor og hvem …..

Forventes afsluttet ca kl 11.00 – der skulle være stof nok til en fin debat.

 

Siden opdateret: 27-02-2011 14:42