Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøver 2010

 

Alle typer jagthunde kan deltage i prøven, såfremt ejeren er medlem af Danmarks Jægerforbund. Hundene afprøves efter Jægerforbundets regler for udvidede apporteringsprøver, der kan læses på www.jaegerforbundet.dk/jagthunde

Ud over tamduer og kaniner kan/vil der blive brugt jagtbart vildt som apporteringsemner på prøverne. Husk at påføre tilmeldingsblanketten, om man ønsker at apportere to kaniner eller ræv og kanin. Det er tilladt føreren selv at medbringe ræv, denne skal dog veje mindst 5,5 kg. – ønskes dette skal det også påføres tilmeldingsblanketten.
 
Prøveresultater for hunde af følgende racer - stående hunde, golden/labrador retrievere og spaniels - kan få noteret deres resultater i DKK stambogen/resultatbogen. Så frem føreren ønsker dette skal bogen afleveres til prøvelederen inden prøvens start.
 
Ejere til de hunde, der har bestået, vil få tildelt bevis og nål herfor.

For at deltage skal en hund være vaccineret mod hundesyge. Er hunden ikke i forvejen vaccineret, skal første vaccination være foretaget senest 14 dage før prøvedagen, og vaccinationen må i øvrigt højst være 4 år gammel. Dokumentation for vaccination skal være indført i stambogen eller vedlagt denne. Overtrædelse af reglerne kan medføre bortvisning.

Tilmelding
Tilmeldingsblanketter til nedennævnte prøver fås hos prøvelederen, på Danmarks Jægerforbunds hovedkontor eller på hjemmesiden www.jaegerforbundet.dk/jagthunde
 
Indskud til prøverne er kr. 300,-. Betaling af indskud sker samtidig med tilmelding til de respektive prøveledere. Betalingen kan ske via check, samt via netbank ved de prøver, hvor der er annonceret et kontonummer (kvittering for netbankindbetaling vedlægges tilmeldingsblanketten). Hvis indskuddet fremsendes i kontanter skal brevet sendes rekommanderet.

Kvalifikation til forbundsmesterskabet
Kun hunde, der har kvalificeret sig ved en kredsprøve i den kreds, hvor man har bopæl, kan deltage i forbundsmesterskabet der afholdes lørdag den. 28. august 2010 i Terkelsbøl i Sønderjylland.
 
Hver kreds kan stille med 3 hunde, forudsat at de har bestået kredsprøven. Endvidere tildeles 6 pladser efter en fordelingsnøgle, det samme gælder eventuelle ledige pladser som opstår på grund af færre end 3 tilmeldinger, fra en kreds. Kredsen afgør selv hvordan kvalifikationen til forbundsmesterskabet finder sted.
 
Kreds 1
Tidspunkt: Søndag den 4. juli 2010 kl. 9.00
Prøvested: Hjallerup
Mødested: Hjallerup Jagtforening, Kjærsgaard Engvej 15, 9320 Hjallerup
Prøveleder: Leif Bach Tlf.: 40 28 83 97
Tilmelding til: Leif Bach, Østermarken 157, 9320 Hjallerup
Betaling til konto: Reg. nr.: 9060 Konto nr.: 4567787082
Tilmeldingsfrist: den 23. juni
Andre oplysninger: Prøven giver IKKE mulighed for kvalifikation til forbundsmesterskabet. Der sælges kaffe og brød, samt øl, vand og pølser.
 
Tidspunkt: Søndag den 8. august 2010 kl. 9.00
Prøvested: Østerild
Mødested: NFC Flugtskydningscenter, Hjardemålvej 215, 7700 Thisted
Prøveleder: Rudolf Kristensen Tlf.: 40 29 74 51 / 97 99 74 51
Tilmelding til: Rudolf Kristensen, Østerildbyvej 28, 7700 Thisted
Tlf./mobil: 4029 7451 / 97997451
Tilmeldingsfrist: den 31. juli
Andre oplysninger: Prøven giver, som den eneste i Kreds 1, mulighed for kvalifikation til forbundsmesterskabet. Der sælges kaffe og brød, samt øl, vand og pølser.
 
Kreds 2
Tidspunkt: Lørdag d. 19. juni kl. 8.30 Prøvested: Aulum
Mødested: Ågården, Brohusvej 5, 7490 Aulum Prøveleder: Flemming Østergaard tlf.: 97 47 24 93. Tilmelding til: Flemming Østergaard, Lundgårdsparken 31, 7490 Aulum E-mail: mail@storaaens..dk Betaling til konto: Reg. nr.: 9621 Konto nr.: 3481 651 904
Tilmeldingsfrist: den 21. juni med morgenposten
Tidspunkt: Søndag den 27. juni kl. 9.00 Prøvested: Skive Mødested: Svansøvej 9, 7800 Skive
Prøveleder: Poul Sørensen Tlf.: 97 52 36 86 / 27 64 81 90
Tilmelding til: Poul Sørensen E-mail: asbak@youmail.dk
Betaling til konto: Reg. nr.: 8502 Konto nr.: 2685629685
Tilmeldingsfrist: den 22. juni
 
Kreds 3
Tidspunkt: Lørdag den 19. juni kl. 9.00
Prøvested: Kragborg
Mødested: Kragborg, Bjerrevej 413, 7130 Julsminde
Prøveleder: Anders Due, Tlf.: 40 17 54 31
Tilmelding til: Anders Due, Bjerrevej 413, 7130 Julsminde Tlf.: 40175431
Betaling til konto: Reg. nr.: 7160 konto nr.: 1371629
Tilmeldingsfrist: den 12. juni
 
Tidspunkt: Søndag den 20. juni kl. 9.00
Prøvested: Ø. Tørslev
Mødested: Skydebanen, Kærvejen, Ø.Tørslev, 8983 Gjerlev J
Prøveleder: Thyge Nielsen, tlf.: 20291715
Anmeldelse til: Thyge Nielsen, Gl. Visborgvej 84, 9560 Hadsund e-mail: thyge.nielsen61@gmail.com
Betaling til konto: Reg. nr.: 3706 Konto nr.: 3706420967
Tilmeldingsfrist: den 7. juni
 
Kreds 4
Tidspunkt: Søndag den 27. juni kl. 8.00
Prøvested: Esbjerg
Mødested: Damsmark Fiskesø, Damsmarkvej 17, 6800 Varde
Prøveleder: Ole Kørvel tlf.: 20 80 31 83
Tilmelding til: Ole Kørvel, Knud Rasmussensvej 58, 6715 Esbjerg N E-mail: ouk@bbsyd.dk
Tilmeldingsfrist: 19. juni
Netbankkonto: Reg. nr.: 3203 Konto nr.: 4476575745
Andre oplysninger: Der kan købes pølser, øl og vand
 
Tidspunkt: Lørdag den 3. juli kl. 9.00
Prøvested: Billund
Mødested: Jægerly, Båstlundvej 7, 7190 Billund
Prøveleder: Jan Nielsen Tlf.: 20 80 36 18
Tilmelding til: Jan Nielsen, Kobjergvej 1b, 7190 Billund, Tlf.: 20 80 36 18
Tilmeldingsfrist: 21. juni
 
Tidspunkt: Lørdag den 10. juli kl. 9.00
Prøvested: Skovby
Mødested: Skovby, Hoptrupvej, 6500 Vojens
Prøveleder: Just Mikkelsen Tlf.: 29 26 39 85 / 74 50 74 85
Tilmelding til: Just Mikkelsen, Hammelev Bygade 9, 6500 Vojens.
Tilmeldingsfrist: Fredag den 2. juli
Netbankkonto: Reg. nr.: 7915 Konto nr.: 101611-4
 
Tidspunkt: Lørdag den 31. juli
Prøvested: Fredericia
Mødested: DCH, Egehavevej, 7000 Fredericia
Prøveleder: Kim B. Rasmussen tlf.: 22 99 00 78
Tilmelding til: Kim B. Rasmussen, Dreyersvænget 1, 7000 Fredericia
Tilmeldingsfrist: 23. juli
 
Tidspunkt: 15. august kl. 9.00
Prøvested: Rødekro
Mødested: Rødekro BE-LØ grusværker, Beløgrusværker stenagervej 9, 6230 Rødekro
Prøveleder: Kim Schrøder Tlf.: 74 66 19 0221 62 52 62
Tilmelding til: Kim Schrøder, Vestergade 37, 6230 Rødekro.
Tilmeldingsfrist: 11. august
 
Kreds 5
Tidspunkt: Lørdag den 31. juli kl. 8.30
Prøvested: Hjulby Mose
Mødested: Hjulby Mose ved afkørsel Nyborg Vest på E20
Prøveleder: Niels Christian Johansen Tlf.: 40 37 38 94
TIlmelding til: Niels Christian Johansen, Store Landevej 9, 5580 Nr. Aaby
Betaling til konto: Reg. nr.:7256 Konto nr.: 110368 9
Tilmeldingsfrist: den 23. juli
Max antal hunde: 36
Andre oplysninger: Øl og vand kan købes på stedet
 
Kreds 6
Tidspunkt: Søndag den 27. juni kl. 8.00
Prøvested: Øster Ulslev
Mødested: Øster Ulslev, Bregnebølvej 6, 4894 Øster Ulslev
Prøveleder: Peder Jacobsen, tlf.: 40 36 52 08
Tilmelding til: Peder Jacobsen, Øllebøllevej 41, 4894 Øster Ulslev E-mail: pvj1@mail.dk
Betaling til konto: Reg. nr.: 0676 Konto nr.: 6765634448
Tilmeldingsfrist: den 19. juni
Andre oplysninger: Frokost i terrænet
 
Tidspunkt: lørdag den 7. august kl. 8.30
Prøvested: Stenlille
Mødested: Stenlille Jagtforening, Plantagevej 1c Døjringe, 4295 Stenlille
Prøveleder: Tonny Nielsen tlf.: 61 86 95 83
Tilmelding til: Tonny Nielsen, Ømarksvej 77, 4100 Ringsted
Betaling til konto: Reg. nr.: 2905 Konto nr.: 2551608304
Tilmeldingsfrist: den 24. juni
Andre oplysninger: Morgenmad og kaffe, øl, vand og pølser kan købes på stedet
 
Kreds 7
Tidspunkt: søndag den 20. juni kl. 9.00
Prøvested: Teglstrup Hegn
Mødested: Teglstrup Hegn v. P-pladsen, Esrumvej, 3000 Helsingør
Prøveleder: Kurt Drasbek Tlf.: 49 17 02 08 / 51 30 78 79
Tilmelding til: Kurt Drasbek, Strandhaven 6, 3060 Espergærde E-mail: Drasbek@post10.tele.dk
Betaling til konto: Reg. nr.: 2259 Konto nr.: 0270500579
Tilmeldingsfrist: den 14. juni
Max antal hunde: 30
Andre oplysninger: Program udsendes til deltagerne med vejbeskrivelse.
 
Kreds 8
Tidspunkt: lørdag den 19. juni kl. 8.00
Prøvested: Paradisbakkerne
Mødested: Ibsker Jagthus
Prøveleder: Henrik Jensen, tlf.: 56 49 31 77
Tilmelding til: Henrik Jensen, Jomfrubakken 4, 3730 Nexø
Tilmeldingsfrist: lørdag den 5. juni

 


Sakset fra DJ's hjemmeside: klik her for at se denne

 

 
Siden opdaterert: 08-06-2010 23:26