INFORMATION OM REVIDEREDE FÆLLES MARKPRØVE REGLER

 

 

På Dansk Jagthunde Udvalgs (DJU) bestyrelsesmøde den 1. februar 2010 blev Fælles Markprøve Regler (FMR) vedtaget med forskellige ændringer. Processen frem til denne beslutning har dels været en dialog mellem Dommerudvalget (DUV) og ERFA-grupperne med efterfølgende behandling i DUV, dels behandling af diverse forslag i de samarbejdende organisationers bestyrelser og udvalg og sluttelig behandling af indkomne forslag på DJUs to bestyrelsesmøder den 27. august 2009 og den 1. februar 2010. Det er DJUs bestyrelses håb, at de ændrede regler ikke behøver at bliver ændrede i de næste år.

 

De reviderede FMR kan ses på DJUs hjemmeside (www.danskjagthundeudvalg.dk) eller ved at klikke her.

 

DJUs bestyrelse har besluttet, at Resultatbogen bortfalder som et obligatorisk dokument den 1. juli 2010 på vore prøver. Fremover er det frivilligt, om en hundefører vil have sit prøveresultat indført i en Resultatbog. På markprøverne bliver det dommeren, der indfører præmiegraden i Resultatbogen, når bedømmelsen af hunden er afsluttet. På apporteringsprøver, slæb- og apporteringsprøver og fuldbrugsprøver, hvor flere dommere bedømmer en hund, finder man i samråd med prøvelederen en løsning på at indføre resultaterne i Resultatbøgerne.

 

Det kan oplyses, at arbejdet med de reviderede regler for afholdelse af fuldbrugsprøver endnu ikke er helt afsluttet. Men det er DJUs forventning, at dette vil ske inden for den næste måned. Lige så snart de ændrede regler er vedtaget af DJU, vil de blive offentliggjort på DJUs hjemmeside.

 

 

Med venlig hilsen
Aage Stenhøj Jørgensen
Sekretær for DJU

 

Se Notat om ændringer i FMR 2010 ved at klikke her

 

Se FMR 2010 ved at klikke her