Korthaarklubbens Generalforsamling, lørdag den 27. februar 2010 kl. 11.00 på Hotel Hedegaarden, Vejle

 

Igen i 2010 har vi i bestyrelsen valgt at afholde generalforsamlingen tidligt.

Generalforsamlingen afholdes i 2010 på Hotel Hedegaarden, Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle, tlf. 7582 0833. Frakørsel nr.  60 på motorvej E45

 

Klubben er vært ved lidt bespisning og kaffe i forbindelse med generalforsamlingen.

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling den 27. februar 2010 kl. 11.00.

 

1.     Velkomst ved formand Hans Martin Christensen

2.     Valg af dirigent

3.     Valg af stemmetællere

4.     Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning

5.     Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 2009  - se regnskabet her

6.     Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2010, fastsættelse af kontingent 2010

7.     Valg af formand, på valg er

                Hans Martin Christensen    - modtager genvalg

8.     Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er

                Karl Georg Kristensen          - modtager genvalg

                Anders Wanstrup                  - modtager genvalg

9.     Valg af suppleant, på valg er

                Allis Kiholm                            - modtager genvalg

10.   Behandling af indkomne forslag   - forslag 1 klik her   -   forslag 2 klik her           

                Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

11.   Eventuelt

 

Det reviderede regnskab 2009, budget 2010 vil være fremlagt på årsmødet, og offentliggøres på klubbens hjemmeside ca. 8 dage før årsmødet. Kan rekvireres hos kassereren.

 

Bestyrelsen vil med baggrund i debatten på indeværende års generalforsamling fremsætte forslag om, at klubben fra 2010 betaler for medlemmernes deltagelse på DJU’s Danmarksmesterskab for stående Jagthunde og på Fuldbrugsprøve DM. Vi håber på medlemmernes opbakning til dette.

 

Siden opdateret: 20-02-2010 17:20