FULDBRUGSPRØVERNE 2010 HOLDES SOM NEDENFOR ANFØRT: 
 
Grindsted.  16. og 17. september 2010
Prøveleder: Svend Arent Jørgensen,
Sønderkær 157,
7190 Billund,
Tlf. 75 33 17 60 / 21 44 23 60
svaj@stofanet.dk
Mødested: Lynghytten, Grindsted Flugtskydningsbane,
Vesterhedevej (ved Tingvejen),
7200 Grindsted.
Maks. 12 hunde. 
 
 
Grenå.  17. og 18. september 2010
Prøveleder: Mogens Nielsen,
Glentevej 5, 8500 Grenå,
Tlf. 86 32 18 89 / 30 59 35 87
ammnielsen@privat.tdcadsl.dk
Mødested: Fritidscenter Enslevgård,
Næsgårdsvej (der er ingen vejnummer)
8500 Grenå
Maks. 16 hunde. 
 
 
Vordingborg.  17. og 18. september 2010
Prøveleder: Jan Leleu Feigh,
Hammerichvej 8,
4760 Vordingborg,
Tlf. 25 25 18 78
Jan.feigh@bravida.dk
Mødested: Oplyses pr. mail af prøvelederen.
Maks. 12 hunde  
 
 
Sønderjylland 17. og 18. september 2010  -  18. og 19. september 2010
Prøveleder: Just Mikkelsen,
Hammelev Bygade 9,
6500 Vojens,
Tlf. 74 50 74 85 / 29 26 39 85
justm@webspeed.dk
Mødested: Savværksvej 7,
6541 Bevtoft
Maks. 18 hunde. 
 
 
Dejbjerg.  18. og 19. september 2010
Prøveleder: Uffe Jacobsen,
Hvingelvej 3, Hee
6950 Ringkøbing
Tlf. 97 33 50 32 / 61 28 50 32
uffejacobsen@landbobanken.dk
Mødested: Bundsbækvej 4, Dejbjerg
6900 Ringkøbing
Maks. 18 hunde. 
 

Esbjerg.  18. og 19. september 2010
Prøveleder: H. C. Clausen,
Gåsebakken 3,
    Nyt mødested:
 V. Kravensøvej 6710 Esbjerg V  (jagthytten) forenden af vejen
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 26 95 64 / 26 70 33 56
hchostrup@bbsyd.dk
Mødested: Hostrup forsamlingshus
Hostrupvej 17,
6710 Esbjerg V
Maks. 12 hunde. 
 
 
Fyn.  18. og 19. september 2010
Prøveleder: Jørgen Christensen,
Kirkegyden 17,
5580 Nr. Åby
Tlf. 64 42 34 31 / 20 33 25 96
Roanas_maskinstation@mail.tele.dk
Mødested: Det gule skyttehus v/ Tybrindskoven
Sandmarksvej 5,
5592 Ejby
Maks. 16 hunde. 
 
 
Skive.  25. og 26. september 2010
Prøveleder: Anders Laigaard,
Glyngørvej 12,
7800 Skive
Tlf. 97 52 68 64 / 20 92 33 07
Anders.laigaard@skolekom.dk
Mødested: Jagthytten
Bjørnevej 25
7800 Skive
Maks. 18 hunde. 
 
 

FUME.
Grenå.  8. og 9. oktober 2010
Prøveleder:
Mogens Nielsen,
Glentevej 5, 8500 Grenå,
Tlf. 86 32 18 89 / 30 59 35 87
ammnielsen@privat.tdcadsl.dk
Mødested: Grenå Jagtforenings Klubhus,
Skakkesholm, Grenå Lystbådehavn
8500 Grenå
Mødetid: kl. 8.00 begge dage.
Kun kvalificerede og inviterede hunde kan deltage.

 
Der vil muligvis blive afholdt flere fuldbrugsprøver, såfremt behovet viser sig. Følg med på DJU, Ruhår- og Korthår Klubbernes hjemmesider. 
 
Vedrørende fuldbrugsprøverne 2010. 
 
Adgang til prøverne har alle stambogsførte stående jagthunde, som opfylder følgende krav:
1. Præmie i åben- eller brugsklasse på anerkendt dansk markprøve.
1. Præmie 400 meter remarbejde på 3 timer eller 20 timer gammelt spor på anerkendt dansk schweissprøve.
Såfremt hunden tilmeldes til afprøvning i rapportering, er det et krav, at hunden på samme schweissprøve, hvor den opnåede 1. Præmie i remarbejde, har opnået 1. Præmie i rapportering.
Føreren skal på tilmeldingsblanketten forinden prøven oplyse hvilken rapporteringsform hunden vil vise, og i hvilken form blodet skal udlægges. Afprøves hunden ikke i rapportering, tildeles en streg ( - ). 
 
Bemærk:
Der er pr. den 1. april 2010 trådt et nyt regelsæt i kraft.
Det nye regelsæt kan hentes på  DJU´s hjemmeside  www.danskjagthundeudvalg.dk .  
 
Disciplinerne på fuldbrugsprøverne:
  1. dag: Markarbejde, vandarbejde og ræveslæb.
  2. dag: Ro på post, apportering, skovarbejde og schweissarbejde.
Stambogbogscertifikat, ejerforholdsattest og vaccinationsattest skal medbringes på første prøvedag.  
 
 
Alle tilmeldinger på  DJU´s tilmeldingsblanket skal sendes til Fuldbrugsudvalgets formand.
Uffe Jacobsen
Hvingelvej 3, Hee
6950 Ringkøbing
Tlf. 61 28 50 32
uffejacobsen@landbobanken.dk 
 
 
Det vil være en meget stor hjælp, hvis prøvegebyret på 1050,00 kr. indbetales på følgende bankkonto Reg. 7650 Konto nr. 1231617 (Ringkøbing Bank), behørigt mærket med hundens navn, stambogs nr., føres navn, e-mail og prøvested.
Man kan dog stadig medsende check sammen med tilmeldingsblanket. 
 
Tilmelding skal ske senest onsdag den 4. august.
Efteranmeldelser modtages ikke. Hunde der opnår adgangsgivende præmiering ved prøver afholdt efter anmeldelsesfristen er undtaget fra denne regel, og vil såfremt der er plads kunne efteranmeldes.
Hundeføreren skal på tilmeldingsblanketten notere hvilken prøve, man helst vil deltage på, samt et alternativt prøvested.
Flyttes en hundefører på grund af overtegning, får vedkommende snarest besked herom.
Hvis en hundefører ønsker at deltage 2 gange, skal han indsende 2 tilmeldingsblanketter og 2 gange prøvegebyr.
Såfremt en hundefører opnår den ønskede præmiering på den første prøve, vil det være Fuldbrugsudvalget til stor hjælp, hvis vi modtager afmeldingen umiddelbart efter prøven.
Bemærk, at prøvegebyret for den anden prøve ikke tilbagebetales.
Besked om deltagelse på prøverne vil blive offentliggjort på henholdsvis DJU´s, Ruhår- og Korthårs Klubbernes hjemmesider ca. 15. august.
Program vil blive tilsendt fra de respektive prøveledere. 
 
På Fuldbrugsprøve Udvalgets vegne 
 
Niels-Jørgen Christiansen
Sekretær.