Invitation til Derby prøve.

24/2-2010

Prøveregler til Derby prøven - klik her

Derbyprøven er en forsøgsprøve. Publikum er meget velkomne.


23/2-2010

Sønderjyske prøve: ( Prøven er fuldtegnet)
Mødested hos Jonny Petersen
Klovtoftevej 10 Klovtoft 6230 Rødekro
Mødetidspunkt kl. 8.30
Prøvestart kl.9.00 ( husk sommertid)
Sjællandske prøve: ( Prøven er fuldtegnet)
Mødested hos Leif Jensen
Hjelmsømaglevej22 4100 Ringsted
Mødetidspunkt kl. 8,00 til morgenkaffe
Prøvestart: kl.9.00 ( husk sommertid)


Med venlig hilsen
Hans Martin Christensen
Formand for korthaarklubben


21/2-2010

Efter dagens møde med dommere og terrænleder blev det besluttet, at Derbyprøven i Sønderjylland, programsat til den 14.marts er flyttet til den 28 marts.
Med 20-30 cm sne overalt i terrænet, har vi valgt at flytte den disse 14 dage, og så håbe på at foråret er kommet inden da.
Der er ligeledes den 28 marts fastlagt en Derbyprøve på Sjælland.
Prøven i Sønderjylland er nu fuldtegnet, og på Sjælland er der 2 pladser tilbage.
Prøvereglerne er nu oversat til dansk, og bliver renskrevet i morgen, for derefter at blive bragt på hjemmesiden.
Mødetidspunkt og mødetid bliver sat på hjemmesiden senest tirsdag den 23 februar.


Med venlig hilsen
Hans Martin Christensen
Formand for Korthaarklubben


15/2-2010

På grund af terrænet er det blevet nødvendig at flytte Derby prøven endnu engang. Ny dato offentliggøres søndag den 21/2-2010.


14/2-2010

Ny dato lørdag den 13/3-2010  

Meddelelse fra Formanden

På grund af DKK.s schweissudvalg har indkaldt til dommerseminar den 14 marts, og hvor jeg har mødepligt, må vi desværre ændre datoen for afholdelse af Derbyprøven, fra søndag den 14 marts til lørdag den 13 marts, jeg håber at alle der har tilmeldt sig den 14. også kan den 13 marts. Regler og mødetidspunkt kommer på hjemmesiden i løbet af ugen.
Med venlig hilsen

Hans Martin Christensen
Formand for Korthaarklubben


Korthaarklubben vil på forsøgsbasis i 2010 afholde en Derby prøve.
.
Prøven afholdes den 14. marts i Sønderjylland.  
Prøvegebyr er 300,00 kr

Sted og tid samt dommere bekendtgøres på hjemmesiden.
Prøveregler vil ligeledes blive bekendtgjort på hjemmesiden

Der kan max. deltage 2. hold med 6 hunde på hvert hold.

Deltage kan kun hunde der er født efter 1.oktober 2008.
Hundene vil blive afprøvet enkeltvis, dommerne kan dog som afslutning vælge at afprøve dem parvis.
Formålet med denne prøve er at se hundens anlæg i brug af næsen, udholdenhed og plan i søget, samt at tage stand for vildt.

Tilmelding er efter først til mølle princippet, og der bruges DJU.s standard tilmeldingsformular.

Tilmeldingen sendes til
Hans Martin Christensen
Muskatvænget 17
6360 Tinglev

Senest 1. marts.

NB. Skulle det vise sig at der er meget stor interresse for denne prøve, vil vi forsøge at afholde endnu en prøve på Sjælland.


Med venlig hilsen
Hans Martin Christensen
Formand for korthaarklubben