Danmarks Jægerforbunds apporteringsprøver 2010

Alle typer jagthunde kan deltage i prøven, såfremt ejeren er medlem af Danmarks Jægerforbund. Hundene afprøves efter Dansk Jagthunde Udvalgs regler for apporteringsprøver, der kan læses på www.jaegerforbundet.dk/jagthunde

Ud over tamduer og kaniner kan/vil der blive brugt jagtbart vildt som apporteringsemner på prøverne. Prøveresultater for hunde af følgende racer: stående hunde, golden/labrador retrievere og spaniels - kan få noteret deres resultater i DKK stambogen/resultatbogen. Så frem føreren ønsker dette skal bogen afleveres til prøvelederen inden prøvens start.

Ejere til de hunde, der har bestået, vil få tildelt bevis og nål herfor.

For at deltage skal en hund være vaccineret mod hundesyge. Er hunden ikke i forvejen vaccineret, skal første vaccination være foretaget senest 14 dage før prøvedagen, og vaccinationen må i øvrigt højst være 4 år gammel. Dokumentation for vaccination skal være indført i stambogen eller vedlagt denne. Overtrædelse af reglerne kan medføre bortvisning.

Tilmelding

Tilmeldingsblanketter til nedennævnte prøver fås hos prøvelederen, på Danmarks Jægerforbunds hovedkontor eller på hjemmesiden www.jaegerforbundet.dk/jagthunde

Indskud til prøverne er kr. 225,-. Betaling af indskud sker samtidig med tilmelding til de respektive prøveledere. Betalingen kan ske via check, samt via netbank ved de prøver, hvor der er annonceret et kontonummer (kvittering for netbankindbetaling vedlægges tilmeldingsblanketten). Hvis indskuddet fremsendes i kontanter skal brevet sendes rekommanderet.

Kreds 1
Tidspunkt: Lørdag den 5. juni 2010 kl. 9.00
Prøvested: Morsø
Mødested: Fåruplund
Prøveleder: Ib Hermansen Tlf.: 61 30 14 65
Tilmelding til: Ib Hermansen, Præstbrobvej 378, 7950 Erslev
Tilmeldingsfrist: den 29. maj
 
Tidspunkt: Mandag den 28. juni 2010 kl. 17.30
Prøvested: Flejsborg
Mødested: Flejsborg Skydecenter, Gattenvej 29, 9640 Farsø
Prøveleder: Kjeld Højselt Nielsen Tlf.: 23 63 54 08 / 98 63 18 71
Tilmelding til: Kjeld Højslet Nielsen, Jeppe Åkjærsvej 6, 9640 Farsø
Tilmeldingsfrist: den 26. juni
Andre oplysninger: Der sælges øl, vand og pølser
 
Tidspunkt: Tirsdag den 10. august 2010 kl. 17.30
Prøvested: Tylstrup
Mødested: Tylstryp Jagtforening, Ajstrup Mosevej 25, 9381 Sulsted
Prøveleder: Ulrik Kjærsgaard, Tlf.: 20 43 29 16 / 98 26 04 07
Tilmelding til: Ulrik Kjærsgaard, Sulsted Landevej 128 B, 9381 Sulsted
Betaling til konto: Reg. nr.: 5656 Konto nr.: 7560496154
Tilmeldingsfrist: den 4. august
Andre oplysninger: Der sælges øl, vand og pølser
 
Tidspunkt: Lørdag den 21. august 2010 kl. 9.00
Prøvested: Moseby
Mødested: "Skyttehuset", Pilevej, 9490 Pandrup
Prøveleder: Niels Jørgen Christensen Tlf.: 20 13 04 12 / 98 24 01 22
Tilmelding til: Niels Jørgen Christensen, Tranekærvej 32, 9490 Pandrup
Tilmeldingsfrist: den 14. august
Andre oplysninger: Der sælges kaffe og brød, samt øl, vand og pølser
 
Tidspunkt: Søndag den 29/8 2010 kl. 09.00
Prøvested: Frederikshavn
Mødested: Frederikshavn Jagtforening, Randborgvej 16, Elling, 9900 Frederikshavn
Prøveleder: Leif Bach (og Erling Thomsen) Tlf.: 40 28 83 97
Tilmelding til: Leif Bach, Østermarken 157, 9320 Hjallerup
Betaling til konto: Reg. nr.: 9060 Konto nr.: 4567787082
Tilmeldingsfrist: den 23. august
Andre oplysninger: Der sælges øl, vand og pølser
 
Tidspunkt: Lørdag den 4. september 2010 kl. 15.00
Prøvested: Læsø
Mødested: Lehrhytten, Koksvadgårdvej, 9940 Læsø
Prøveleder: Sven-Otto Hansen Tlf.: 98 49 91 84
Tilmelding til: Sven-Otto Hansen, Flarumvej 11, 9940 Læsø
Tilmeldingsfrist: den 31. august
 
Kreds 2
Tidspunkt: Tirsdag den 15. juni kl. 18.00
Prøvested: Skive
Mødested: Svansøvej 9, 7800 Skive
Prøveleder: Anders Laigaard tlf.: 20 92 33 07
Tilmelding til: Anders Laigaard E-mail: anders.laigaard@skolekom.dk
Betaling til konto: Reg.nr.: 7890 Konto nr.: 0001180253
Tilmeldingsfrist: den 8. juni
 
Tidspunkt: lørdag den 19. juni kl. 8.30
 Prøvested: Aulum
Mødested: Ågården, Brohusvej 5, 7490 Aulum
Prøveleder: Flemming Østergaard tlf.: 97 47 24 93
Tilmelding til: Flemming Østergaard, Lundgårdsparken 31, 7490 Aulum
Betaling til konto: Reg. nr.: 9621 Konto nr.: 3481 651 904
Tilmeldingsfrist: den 12. juni med morgenposten
 
Tidspunkt: Lørdag den 26. juni kl. 9.00
 Prøvested: Videbæk
Mødested: Egehytten, Ejstrupvej 10, Egeris, 6920 Videbæk
Prøveleder: Torben Haugaard tlf.: 97 17 83 12 / 22 46 25 55
Tilmelding til: Torben Haugaard, Herborgvej 3, 6920 Videbæk
Tilmeldingsfrist: den 21. juni
Andre oplysninger: Prøven fungere for nogle racer som udtagelse til den "Jyske Racedyst" – spørg din specialklub for yderligere information herom. Morgenkaffe med brød kan købes.
 
Kreds 3
Tidspunkt: lørdag den 12. juni kl. 9.00
Prøvested: Rosenvold
Mødested: Sted rosenvold strand – parkeringspladsen, 7140 stouby
Prøveleder: Gert P. Jensen Tlf.: 23 83 28 74
Tilmelding til: Gert P. Jensen, Ørnsvigvej 12, 7130 Juelsminde
Tilmeldingsfrist: Den 5. juni
Max antal hunde: 12
 
Tidspunkt: Lørdag den 19. juni kl. 9.00
Prøvested: Kragborg
Mødested: Kragborg, Bjerrevej 413, 7130 Juelsminde
Prøveleder: Anders Due, Tlf.: 40 17 54 31
Tilmelding til: Anders Due, Bjerrevej 413, 7130 Juelsminde
Betaling til konto: Reg. nr.: 7160 Konto nr.: 1371629
Tilmeldingsfrist: den 12. juni
 
Tidspunkt: Lørdag den 3. juli
Prøvested: Juelsminde
Mødested: AS vig, Hedehusvej 4, Søndby, 7130 Juelsminde
Prøveleder: Tommy Christensen Tlf.: 21 73 33 20
Tilmelding til: Tommy Christensen, Snaptunvej 47, 7130 Juelsminde
Betaling til konto: Reg. nr.: 5435 Konto nr.: 610848
Tilmeldingsfrist: 21. juni
Max antal hunde: 15
 
Tidspunkt: onsdag den 28. juli kl. 18.30
Prøvested: Grenaa
Mødested: Dalsgårdvej ved søen, 8500 Grenaa
Prøveleder: Flemming Rasmussen Tlf.: 23 60 33 30
Tilmelding til: Flemming Rasmussen, Chr. Wintersvej 12, 8500 Grenaa
Tilmeldingsfrist: den 14. juli
 
Kreds 4
Dato: Søndag den 20. juni kl. 9.00
Prøvested: Rødekro
Mødested: BE-LØ grusværker, Stenagervej 9, 6230 Rødekro
Prøveleder: Kim Schrøder Tlf.: 21 62 52 62
Tilmelding til: Kim Schrøder, Vestergade 37, 6230 Rødekro
Tilmeldingsfrist: den 14. juni
Netbankkonto: Reg. nr.: 5762 Konto nr.: 6878657258
 
Dato: lørdag den 26. juni kl. 10.00
Prøvested: Løgumkloster
Mødested: Krusåvej 3, 6240 Løgumkloster
Prøveleder: Karl Jensen, Tlf.: 74 74 50 31/60 80 74 75
Tilmelding til: Karl Jensen, Brædstrupvej 18a, 6240 Løgumkloster
Tilmeldingsfrist: 23. juni
 
Dato: lørdag den 3. juli kl. 9.00
Prøvested: Simmersted
Mødested: Simmersted, overfor nr. 5, 6500 Vojens
Prøveleder: Hans Jørgen Krab Tlf.: 74 50 61 85
Tilmelding til: Hans Jørgen Krab, Haderslev 14, Maugstrup, 6500 Vojens.
Tilmeldingsfrist: den 28. juni
 
Kreds 5
Tidspunkt: søndag den 20. juni 2010 kl. 9.00
Prøvested: Fjelsted
Mødested: Fjelsted Speedway Center, Ridderstien, 5463 Harndrup
Prøveleder: Jens Jensen Tlf.: 51921601
Anmeldelse til: Karsten Kristoffersen, Køstrupvej 9, Køstrup, 5464 Brenderup, Tlf.: 23307001
Betaling til konto: Reg. nr.: 3421 Konto nr.: 3421058628
Anmeldelsesfrist: den 11. juni
Max antal hunde: 25
 
Tidspunkt: Lørdag den 26. juni kl. 9.00
Prøvested: Gudbjerg
Mødested: Gudbjerg og Omegns Jagtforening, Bøllemosevej 15, Brændeskov, 5892 Gudbjerg
Prøveleder: Hugo Eriksen, Tlf.: 62 21 64 77 / 20 30 40 51 hverdag mellem 17.30 og 18.30
Tilmelding til: Hugo Eriksen, H C Andersens Vej 50, 5700 Svendborg E-mail.: hugo_pia_eriksen@hotmail.com Betaling til konto: Reg. nr.: 5994 Konto nr.: 1051126
Tilmeldingsfrist: den 20. juni
Andre oplysninger: Øl, vand, kaffe og grillmad kan købes.
 
Tidspunkt: lørdag den 3. juli kl.13.00
Prøvested: Langeland
Mødested: Påøvej 4, 5900 Rudkøbing
Prøveleder: Ib Kieler Tlf.: 60 50 13 02 / 20 21 40 57
Tilmelding til: Ib Kieler, Rævegade 6, 5900 Rudkøbing
Betaling til konto: Reg. nr.6840 Konto nr.: 0000155740
Tilmeldingsfrist: den 26. juni
 
Kreds 6
Tidspunkt: Søndag den 27. juni kl. 8.00
Prøvested: Øster Ulslev,
Mødested: Øster Ulslev, Bregnebølvej 6, 4894 Øster Ulslev
Prøveleder: Peder Jacobsen Tlf.: 40 36 52 08
Tilmelding til: Peder Jacobsen, Øllebøllevej 41, 4894 Øster Ulslev E-mail: pvj1@mail.dk
Betaling til konto: Reg. nr.: 0676 Konto nr.: 6765634448
Tilmeldingsfrist: den 19. juni
Andre oplysninger: Frokost i terrænet
 
Tidspunkt: lørdag den 7. august kl.: 8.30
Prøvested: Stenlille
Mødested: Stenlille Jagtforening, Plantagevej 1c Døjringe, 4295 Stenlille
Prøveleder: Tonny Nielsen Tlf.: 61 86 95 83
Tilmelding til: Tonny Nielsen, Ømarksvej 77, 4100 Ringsted
Betaling til konto: Reg. nr.: 2905 Konto nr.: 2551608304
Tilmeldingsfrist: Lørdag den 24 /6 2010
Andre oplysninger: Morgenmad og kaffe, øl,vand og pølser kan købes på stedet
 
Kreds 7
Se mulighederne i din specialklub.
 
Kreds 8
Tidspunkt: lørdag den 7. august kl. 9.00
Prøvested: Jydegård
Mødested: Jydegård, Knudsker
Prøveleder: Jan Olsen, Tlf.: 56 95 79 82
Tilmelding til: Jan Olsen, Jorbærdalen 4, 3700 Rønne
Tilmeldingsfrist: den 24. juli

 


Sakset fra DJ's hjemmeside: klik her for at se denne

Siden opdateret: 08-06-2010 23:37