Danmarks Jægerforbund

Udvidede Apporteringsprøver

Prøveregler:

Tilmeldingsblanketter til nedennævnte prøver fås hos prøvelederen, på Danmarks Jægerforbunds hovedkontor eller DJUs hjemmeside på vedlagte link http://www.danskjagthundeudvalg.dk/blanketter.htm

Indskud til prøven, der skal fremsendes samtidig med tilmeldingen, andrager kr. 300,-.

NB! Der modtages ikke gebyrer betalt i kontanter. Der kan endvidere betales via netbank, men kun til de prøver hvor der er annonceret et kontonummer. Det er desuden en betingelse, at kvittering for indbetaling vedlægges tilmeldingsblanketten.

Alle typer jagthunde kan deltage i prøven. Ejer skal være medlem af Danmarks Jægerforbund, og hundene afprøves efter Jægerforbundets regler for udvidede apporteringsprøver. Vi gør opmærksom på, at jagtbart fuglevildt kan/ vil blive brugt som apporteringsemner på prøverne.

Prøveresultater for hunde af følgende racer - stående hunde, golden/labrador retrievere og spaniels - kan få noteret deres resultater i DKK stambogen/resultatbogen, såfremt denne er medtaget på selve prøven og afleveret til prøvelederen inden prøvens start.

Ejere til de hunde der har bestået, vil få tildelt bevis + nål herfor.

For at deltage skal en hund være vaccineret mod hundesyge. Er hunden ikke i forvejen vaccineret, skal første vaccination være foretaget senest 14 dage før prøvedagen, og vaccinationen må i øvrigt højst være 4 år gammel. Dokumentation for vaccination skal være indført i stambogen eller vedlagt denne. Overtrædelse af reglerne kan medføre bortvisning.

Kun hunde, der har kvalificeret sig ved en kredsprøve i den kreds, hvor man har bopæl, kan deltage i forbundsmesterskabet der afholdes i Videbæk den. 23. august 2009.

Hver kreds kan stille med 3 hunde, forudsat at de har bestået kredsprøven. Endvidere tildeles 6 pladser efter en fordelingsnøgle, det samme gælder eventuelle ledige pladser som opstår på grund af færre end 3 tilmeldinger, fra en kreds. Kredsen afgør selv hvordan kvalifikationen til F. M . finder sted.

Husk at påføre tilmeldingsblanketten, om man ønsker at apportere 2 kaniner eller ræv og kanin. Det er tilladt føreren selv at medbringe ræv, denne skal dog veje mindst 5,5 kg. – ønskes dette skal det påføres tilmeldingsblanketten.

Kreds 1

Dato: 16. august kl. 9.00
Prøvested: Hjallerup
Mødested: Hjallerup Jagtforening, Kærsgård Engvej 15, 9320 Hjallerup
Prøveleder: Leif Bach, Østermarken 157, 9320 Hjallerup. Tlf. 98 28 27 20/40 28 83 97
Anmeldelse til: Prøvelederen
Anmeldelsesfrist: 10. august
Netbankkonto: Andre oplysninger: Der kan købes morgenkaffe, øl, vand og pølser

Dato: 22. august kl. 9.00
Prøvested:
Østerild, NFC Flugtskydningscenter
Mødested:
Østerild, NFC Flugtskydningscenter
Prøveleder:
Rudolf Kristensen, Østerilsbyvej 28, 7700 Thisted. Tlf. 40 29 74 51/97 99 74 51
Anmeldelse til:
Prøvelederen
Anmeldelsesfrist:
12. august
Netbankkonto:
Andre oplysninger:
Der kan købes morgenkaffe, øl, vand og pølser

Kreds 2

Dato: 20. juni kl. 8.30
Prøvested:
Ågården, Aulum
Mødested:
Ågården, Brohusvej 5, 7490 Aulum
Prøveleder:
Flemming Østergård, Lundgårdsparken 31, 7590 Aulum. Tlf. 97 47 24 93
Anmeldelse til: Prøvelederen. mail@stoaaens.dk
Anmeldelsesfrist:
15. juni med morgenposten
Netbankkonto:
Andre oplysninger:
Samme dag holdes også den almindelige DJU apporteringsprøve

Dato: 28. juni kl. 9.00
Prøvested:
Skive
Mødested:
Svansøvej 9, 7800 Skive
Prøveleder:
Poul Sørensen, Baldersvej 26, 7800 Skive. Tlf. 97 52 36 86 / 28 67 81 90
Anmeldelse til:
Prøvelederen
Anmeldelsesfrist:
22. juni
Netbankkonto:
Andre oplysninger:

Dato: 4. juli kl. 9.00
Prøvested:
Egeris, Videbæk
Mødested:
Egehytten, Ejstrupvej 10, Egeris, 6920 Videbæk
Prøveleder:
Torben Haugaard, Herborgvej 3, Fiskbæk, 6920 Videbæk. Tlf. 97 17 83 12 / 22 46 25 55
Anmeldelse til:
Prøvelederen
Anmeldelsesfrist:
23 juni
Netbankkonto:
Andre oplysninger:
Morgenkaffe med brød kan købes fra kl. 8.30

Kreds 3

Dato:
20. juni kl. 8.00
Prøvested:
Bjerre Herred (Kragborg)
Mødested:
Bjerrevej 413, 7130 Juelsminde (Kragborg)
Prøveleder:
Michael Dammand, Bøgeskovvejen 6, 7130 Juelsminde. Tlf. 50 94 71 23
Anmeldelse til:
Prøvelederen
Anmeldelsesfrist:
6. juni
Netbankkonto:
Andre oplysninger:
Morgenkaffe med brød kan købes

Dato: 21. juni kl. 9.00
Prøvested:
Ø. Tørslev
Mødested:
Ø. Tørslev Skydebane, Kærvejen, Ø. Tørslev, 8983 Gerlev J.
Prøveleder:
Thyge Nielsen, Gl. Visborgvej 84, 9560 Hadsund. Tlf. 20 29 17 15
Anmeldelse til:
Prøvelederen mail thyge.nielsen61@gmail.com
Anmeldelsesfrist:
7. juni
Netbankkonto:
3706 420976
Andre oplysninger:
Ved betaling over netbank skal kvittering medsendes. Kaffe, rundstykker, Pølser m.m kan købes

Kreds 4

Dato: 4. juli kl. 9.00
Prøvested:
Jægerly, Båstlundvej 7, 7190 Billund
Mødested:
Jægerly, Båstlundvej 7, 7190 Billund
Prøveleder:
Jan Nielsen, Kobjergvej 1B, 7190 Billund. Tlf. 76 71 90 76
Anmeldelse til:
Prøvelederen
Anmeldelsesfrist:
20. juni
Netbankkonto:
Andre oplysninger:

Dato: 11. juli kl. 9.00
Prøvested:
Skovby
Mødested:
Hoptrupvej "Jagthytte"
Prøveleder:
Just Mikkelsen, Hammelev Bygade 9, 6500 Vojens. Tlf. 7450 74 85
Anmeldelse til:
Prøvelederen justm@webspeed.dk
Anmeldelsesfrist:
1. juli
Netbankkonto:
Andre oplysninger:
Øl, vand og pølser kan købes

Dato: 23. august kl. 9.00
Prøvested:
Rødekro
Mødested:
Beløgrusværker stenagervej 9
Prøveleder:
Kim Schrøder, Vestergade 37, 6230 Rødekro. Tlf. 21 62 52 62
Anmeldelse til:
Prøvelederen, mail kimschroeder67@msn.com
Anmeldelsesfrist:
16. august
Netbankkonto:
Andre oplysninger:

Kreds 5

Dato: 28. juni kl. 9.00
Prøvested:
Hjulby Mose – på E 20 ved Nyborg V, kør mod S ca. 200 m
Mødested:
Hjulby Mose
Prøveleder:
Niels Chr. Johansen, St. Landevej 9, 5580 Nr. Aaby. Tlf. 40 37 38 94
Anmeldelse til:
Prøvelederen
Anmeldelsesfrist:
22. juni
Netbankkonto:
7256- 000110368-9
Andre oplysninger:
Øl og vand kan købes på stedet!

Kreds 6

Dato: 27. juni kl. 8.00
Prøvested:
Bregnebølvej 6, Øster Ulslev
Mødested:
Bregnebølvej 6, 4894 Øster Ulslev
Prøveleder: Peder Jacobsen, Øllebøllevej 41, 4894 Øster Ulslev. Tlf. 40 36 52 08
Anmeldelse til:
Prøvelederen
Anmeldelsesfrist:
20. juni
Netbankkonto:
0676-6765634448
Andre oplysninger:
Frokost i terrænet

Kreds 7

Dato: 21 juni kl. 9.00
Prøvested:
Teglstrup Hegn ved Helsingør
Mødested:
P. Pladsen på Esrumvej
Prøveleder:
Kurt Drasbek, Strandhaven 6, 3060 Espergærde. Tlf. 49 17 02 08/51 30 78 79
Anmeldelse til:
Prøvelederen, mail drasbek@post10.tele.dk
Anmeldelsesfrist:
14. juni
Netbankkonto:
2259-0270500579
Andre oplysninger:

Dato: 2. august kl. 10.00
Prøvested:
Andelslandsbyen Nyvang – Oldvejen 25, 4300 Holbæk
Mødested:
Skolestuen ved flagstangen
Prøveleder:
Bjørn Ovesen, Holløsevej 9, 4420 Regstrup. Tlf. 59 18 37 55
Anmeldelse til:
Prøvelederen, mail: autobamsen@mail.dk
Anmeldelsesfrist:
18. juli
Netbankkonto:
3562-3562068198
Andre oplysninger:
Der er opsat skilte fra både Roskildevej og Munkholmsvej. Andelslandsbyen Nyvang er et besøg værd og har normalt entréafgift på 90.00 kr., men hundeførernes entré er med i tilmeldingsgebyret. Tilskueres entré 60,00 kr. Smørebrød kan bestilles hos prøvelederen senest 29. juli pr. telefon eller mail.

Kreds 8

Dato: 13. juni kl. 8.00
Prøvested:
Torpegård, Klemensker
Mødested:
Torpegård
Prøveleder:
Mogens Elleby, Fabriksvej 18, 3782 Klemensker. Tlf. 56 96 66 80
Anmeldelse til:
Prøveleder
Anmeldelsesfrist:
1. juni
Netbankkonto:
Andre oplysninger:


Sakset fra Jægerforbundets hjemmeside - se originalen ved at klikke her:

Siden opdateret: 24-04-2009 17:49