KORTHAARSKLUBBEN'S SCHWEISSPRØVER 2009.

  
DATO  STED:              PRØVELEDER:                 TELEFON:       PRØVETYPE:             SIDSTE TILMELDING
 
 
18/04  FYN/                BENNO KLITGAARD          64881167/      3T.                               7/04       
          GYLDENSTEN    HARNDRUPSKOV 2           20836867
                                 5463 HARNDRUP

19/04  SØNDERJYLLAND MOGENS TASTESEN     
74514138/      3T./20T                         7/04       
      AKTIVGRUPPEN     KRÜGERSVEJ 8               61669238
                                 6541 BEVTOFT 

03/05  TORSTED        EBBE BRUNSGÅRD            97333335       3T./20T                       21/04
                                GEJLVEJ 1
                                TORSTED
                                6980 TIM
 
10/05  ALS/                CHR. HANSEN                 74442146/      3T./20T.                      01/05
          NØRRESKOV     BAKKEVÆNGET 11           
                                 6310 BROAGER
 
10/05  TÅRS              SØREN ANDERSEN           98961606       3T./20T.                      01/05
                                STENDALVEJ 70
                                9830 TÅRS

19/07  TORSTED/      EBBE BRUNSGÅRD            97333335       3T./20T/40T                12/07  
<---- ny prøve
           KLAUSIG        GEJLVEJ 1                                             400M/1000M                          
<---- se yderligere detaljer
                                TORSTED
                                6980 TIM
 
26/7 GRIBSKOV         JOHN CHRISTENSEN         46730364       3T./ 20T.                     19/07   <---- bemærk ny prøvedato   
                                RishøjGÅRDSvej 16                                                                                       
                                Gundsømagle
                                4000 Roskilde

 

Flere prøver er under planlægning - så hold øje med hjemmesiden her

DKK

Schweiss dokumenter alle 

Udvalg

Dommere

Regler for uddannelse

DKKs Schweissprøveregler (pr 1/1-2009)

Anmeldelsesblanket

Vejledning i præmielister

Bedømmelsesskema

Anmeldelsesgebyrer

Diplom

 

For yderliggere information, kontakt prøveleder. 

Tilmelding sker på sweissprøveanmeldelsesblanket  

Anmeldelsesgebyrer 2009

400 m/ 3 timer

kr. 400,-

400 m/20 timer

kr. 450,-

1000 m/20 timer

kr. 800,-

1000 m/40 timer

kr. 800,-

Rapportering

kr. 100,-

 

 

 

Siden opdateret: 25-05-2009 22:27