Korthaarklubbens hovedprøve ved Give 2009.

Mødested: Filskov Sognegård, Sognegårdsvej 7, Filskov, 7200 Grindsted, tlf.75348130

Prøven afholdes lørdag 4. og søndag 5. april 2009.

 

Prøveleder: Niels Erik Kromann, Østerhovedvej 1 7323 Give tlf. 75732266

Anmeldelse med gebyr skal være prøvelederen i hænde senest mandag den 16. marts 2009.

 

Bemærk: Unghunde skal være 10 mdr. og må være til og med 24 mdr. Gebyr er kr. 300,- for såvel unghunde, åben- og vinderklasse - vedlagt i check eller indsat på kontonr. 7702 - 0000181988 -  Husk her navn på indbetaler.

Lørdag er forbeholdt afprøvning af unghunde og åben klasse hunde.

Sponsor Kromix

 

Søndag gælder det vinderklasse, der vil blive afviklet som 2 sideordnede prøver, hvis antallet af tilmeldte hunde opfylder kravene. Hunde fra om lørdagen, der kvalificerer sig til vinderklasse, får også mulighed for at deltage.

 

Anmeldelsesblanket har været indsat i bladet Jagthunden, men kan rekvireres hos prøvelederen, eller hentes ved at klikke her (word - skrivbar) eller her (pdf - ikke skrivbar). Husk: stambog/resultatbog for unghunde og åbenklasse hunde skal afleveres om morgenen. For deltagelse i vinderklasse kræves 2 gange 1. pr. i åben klasse/brugsprøve/fuldbrugsprøve, samt bestået slæb- og apporteringsprøve eller DJ udvidet appoterings prøve i 2007-2008 eller 2 gange i alt med mindst 2 års mellemrum. Beståelse af DJ udvidet appoterings prøve kan erstatte den ene slæb og apporteringsprøve  

 

Mødested og tid: Filskov Sognegård kl. 8.00. Mød i god tid og henvend dig i teltet ved indkørsel til Sognegården for at få oplyst, hvor du skal parkere.

 

Vi samles som sædvanlig lørdag aften kl. 18.30 på Filskov Sognegård til festmiddagen. Herunder uddeling af præmier og pokaler. Middag à kr. 115,00  bestilles må gerne påføres  anmeldelsesblanketten, men kan også bestilles senest om morgenen.

 

Morgenkaffe kan købes begge dage fra kl. 7.00. Frokost i terrænet lørdag, hvortil madpakker à kr. 47,00 kan bestilles på anmeldelsesblanketten. Skal afhentes og betales ved betjeningen om morgenen.

 

HUSK!!!   Spisebilletter à kr. 115,00 til festmiddagen lørdag aften, skal afhentes om morgenen ved betjeningen. Det gælder alle også for dem der har forudbestilt på anmeldelsesblanketten.

 

Vinderklasse søndag starter præcis kl. 8.00. Frokost på Sognegården kl. 12.00. Der kan købes Dansk Bøf à kr. 70,00 kr. Bestilles om morgenen. Madpakker må medbringes, men drikkevarer skal købes.

 

Afslutning kl. ca. 16.00 på Filskov Sognegård.

 

Angående overnatningsmuligheder kan bl. a. henvises til følgende: Filskov Kro 75348111, Sdr. Omme Kro 75341700, Diagonalkroen Give 75735544, Billund Vandrehjem 75332777, Billund Kro 75332633, Grindsted Campingplads 75321751. Bed & breakfast  Give 75735744.

 

Vi håber at alle, såvel hundeførere som dommere vil bidrage til, at vi får en god prøve, ligeledes forventer vi stor tilslutning til festmiddagen lørdag aften.

Vel mødt.

 

Niels Erik Kromann, prøveleder.

 

 

Dommerbesætning på Korthaarklubbens Giveprøve lørdag den 4 april og søndag den 5 april

 

Lørdag:

 

Unghunde og åbenklasse:

 

 

Kim Henriksen

 

Kaj Hedegård

 

Leif A. Jensen

 

Ordførende Unghunde

 

Niels Korsbæk Nielsen

Ordførende Åbenkl.

 

Jørgen Gregersen

 

Uffe Jacobsen

 

Povl E. Jacobsen

 

m. flere

 

Søndag:

 

 

Vinderklasse:

 

 

Jørgen Gregersen

 

Ordførende

 

Knud Roslin

 

Ordførende

 

Leif A. Jensen

 

Niels Korsbæk Nielsen

 

Anders Wanstrup

 

m.flere

 

           

 

 

Siden opdateret: 23-01-2009 19:05