Korthaarklubbens Generalforsamling, lørdag den 28. februar 2009 kl. 11.00 på Hotel Hedegaarden, Vejle

 

Med den gode tilslutning der var til generalforsamlingen 2008 som blev afholdt i februar, har vi i bestyrelsen valgt endnu engang at afholde generalforsamlingen tidligt.

Generalforsamlingen afholdes i 2009 på Hotel Hedegaarden, Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle, tlf. 7582 0833. Frakørsel nr.  60 på motorvej E45

 

Klubben er vært ved et par stykker smørrebrød og kaffe i forbindelse med generalforsamlingen.

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling den 28. februar 2009 kl. 11.00.

 

1.     Velkomst ved formand Hans Martin Christensen

2.     Valg af dirigent

3.     Valg af stemmetællere

4.     Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning

5.     Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab 2008

6.     Fremlæggelse af budget for 2009, fastsættelse af kontingent 2009

7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er

                Ellen Jørgensen                   - modtager genvalg

                Heine Jørgensen                  - modtager genvalg

8.     Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er

                Jørn Abildgaard                     - modtager genvalg

                Uffe Jacobsen                       - modtager genvalg 

9.     Behandling af indkomne forslag

                Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

10.   Eventuelt

 

Det reviderede regnskab 2008, budget 2009 vil være fremlagt på årsmødet, og offentliggøres på klubbens hjemmeside ca. 8 dage før årsmødet.

 

 

Siden opdateret: 28-10-2008 23:29