HØRINGSFRIST FOR FORSLAG TIL NYE REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER

 

Høringsfristen for det fremlagte forslag er 1. november 2009. Såfremt man har kommentarer til forslaget, som skal forelægges Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelse og Fuldbrugsprøveudvalget, skal disse sendes til Dansk Jagthunde Udvalgs sekretariat, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre pr. post eller pr. e-mail til: dju@tiscali.dk senest 1. november 2009.

 

Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelse

 


Klik her for forslag til regler.


 

 

Forslag til Regler for afholdelse af fuldbrugsprøver

 

Det kan hermed oplyses, at forslag til regler for afholdelse af fuldbrugsprøver nu er lagt ind på Dansk Jagthunde Udvalgs (DJU) hjemmeside under ”Fuldbrugsprøveudvalget” og ”Regler”.

 

Forslaget er udarbejdet af Fuldbrugsprøveudvalget, det er godkendt af Dommerudvalget og ligger nu til beslutning i Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelse.

 

Forslaget er hermed offentliggjort som en information til alle interesserede dommere, hundeførere m.fl. Såfremt du har spørgsmål til ét eller andet i forslagets formulering, kan du rette henvendelse til Fuldbrugsprøveudvalgets formand Flemming Larsen, til DJUs formand Flemming Thune Stephensen eller til ét af DJUs bestyrelsesmedlemmer.

 

 

Siden opdateret: 01-09-2009 21:33