FULDBRUGSPRØVER 2009
 

 
Djursland. 17. og 18.september
Mødested : Fritidscenter Enslevgård, Næsgårdsvej, 8500 Grenå.
(Der er intet vejnummer)
Maks. 10 hunde
 
Prøveleder
Mogens Nielsen
Glentevej 5
8500 Grenå
Tlf. 86 32 18 89 / 30 59 35 87
 
Vordingborg d. 18. og 19. september
Mødested: Motorvej E47 syd afkørsel 41 rasteplads 300m
Maks. 10 hunde

 

Prøveleder
Jan Leleu Feigh
Hammerichsvej 8
4760 Vordingborg
Tlf. 25 25 18 78
 
Fyn d. 19. og 20. september
Mødested:
Det gule skyttehus v/ Tybrindskoven,
Sandmarksvej 5, 5592 Ejby
 
Prøveleder
Jørgen Christensen
Kirkegyden 17,
5580 Nr. Åby
Tlf. 64 42 34 31 / 20 33 25 96
 
Den Sønderjyske prøve v/Vojens d. 19. og 20. september
Mødested: Skovby Jagthytte, Hoptrupvej, Skovby.
 
Prøveleder
Just Mikkelsen       
Hammelev Bygade 9,
6500 Vojens
Tlf. 74 50 74 85 / 29 26 39 85
 
Ringkøbing den 19. og 20. september
Mødested:
Bundsbækvej 4, Dejbjerg, 6900 Skjern
Prøveleder
Uffe Jacobsen
Hvingelvej 3, Hee
6950 Ringkøbing
Tlf. 97 33 50 32 / 61 28 50 32
 
Grindsted d. 23. og 24. september
Mødested: Jagthytten Utoft Plantage, Plagborgvej 37, 7200 Grindsted.
Vej nr. 28 Grindsted – Billund, frakørsel mod Utoft.
Maks. 10 hunde
 
Prøveleder
Svend Arent Jørgensen
Sønderkær 157,
7190 Billund
Tlf. 75 33 17 60 / 21 44 23 60
 
Skive d. 26. og 27. september
Mødested: Jagthytten Bjørnevej 25, 7800 Skive
Prøveleder
Anders Laigaard,
Glyngørevej 12,
7800 Skive
Tlf. 97 52 68 64 / 20 92 33 07
 
Esbjerg d. 27. og 28. september
Mødested: Hostrup Forsamlingshus, Hostrupvej 17, 6710 Esbjerg V
Maks. 12 hunde
 
Prøveleder
H. C. Clausen
Gåsebakken 3,
6710 Esbjerg V.
Tlf. 75 26 95 64 / 26 70 33 56
 
FUME d.9 og 10.oktober 2009
Mødested:
Jagthytten Bjørnevej 25 7800 Skive

Kun kvalificerede og inviterede hunde.

Prøveleder
Anders Laigaard,
Glyngørevej 12,
7800 Skive
Tlf. 97 52 68 64 / 20 92 33 07
 

Der vil muligvis blive afholdt flere Fuldbrugsprøver, såfremt behovet viser sig. Følg med på DJU, Ruhår Klubben og Korthaar Klubbens hjemmesider.
 
Vedrørende fuldbrugsprøverne 2009.
 
Adgang til prøverne har alle stambogsførte stående jagthunde, som opfylder følgende krav:
 
Såfremt hunde tilmeldes til afprøvning i rapportering, er det et krav, at hunden på samme schweissprøve, hvor den opnåede 1. præmie i remarbejde, har opnået 1. præmie i rapportering.
Føreren skal på tilmeldingsblanketten forinden prøven oplyse hvilken rapporteringsform hunden vil vise, og i hvilken form blodet skal udlægges. Afprøves hunden ikke i rapportering, tildeles en streg ( - ).
 
Bemærk: Den tidligere regel om, at en hund, der har opnået to 1. præmie på fuldbrugsprøver, ikke mere må deltage, er bortfaldet (FMR § 12 stk. 5, sidste sætning).
 
Disciplinerne på fuldbrugsprøverne:
1. dag: Markarbejde, vandarbejde og ræveslæb.
2. dag: Ro på post, apportering, skovarbejde og schweissarbejde.
 
Reglerne for fuldbrugsprøverne kan ses på DJU´s hjemmeside. (www.danskjagthundeudvalg.dk)
 
Resultatbog medbringes på første prøvedag.
 
Alle tilmeldinger på DJU´s tilmeldingsblanket skal sendes til Fuldbrugsprøveudvalgets kasserer.
Uffe Jacobsen
Hvingelvej 3, Hee
6950 Ringkøbing
Tlf. 97 33 50 32
 
Det vil være en meget stor hjælp, hvis prøvegebyret på 950,00 kr. indbetales på følgende bankkonto Reg. 7670   Konto nr. 2698095  (Ringkøbing Landbobank), behørigt mærket med hundens navn, stambogs nr., førers navn og prøvested.
Man kan dog stadig medsende check sammen med tilmeldingsblanket.
 
Tilmeldinger skal ske senest lørdag den 1. august.
 
Efteranmeldelser modtages ikke, hunde der opnår adgangsgivende præmiering ved prøver afholdt efter anmeldelsesfristen er undtaget fra denne regel, og vil såfremt der er plads kunne efteranmeldes.
 
Hundeføreren skal på tilmeldingsblanketten notere hvilken prøve, man helst vil deltage på, samt et alternativt prøvested. Flyttes en hundefører på grund af overtegning, får vedkommende snarest besked herom.
 
Hvis en hundefører ønsker at deltage 2 gange, skal han indsende 2 tilmeldingsblanketter og 2 gange prøvegebyr.
 
Såfremt en hundefører opnår den ønskede præmiering på den første prøve, vil det være Fuldbrugsudvalget til stor hjælp, hvis vi modtager afmeldingen umiddelbart efter prøven.
Bemærk, at prøvegebyret for den anden prøve ikke tilbagebetales.
 
Program og besked om deltagelse på prøverne vil blive tilsendt hundeførerne fra de respektive prøveledere.
 
På Fuldbrugsprøveudvalgets vegne
 
Niels-Jørgen Christiansen
Sekretær.
 
 

Se også fuldbrugsprøver på DJU's hjemmeside: klik her for at se denne

Opdateret: 28-06-2009 08:30