Sakset fra FJD's hjemmeside - der tages forbehold for ændringer

 

Kontinentale racer.*Nordjyske prøve Vendsyssel lørdag den 12. september - max. 3 hold

Mødested: Brønderslev Jagtforening’s Klubhus, Sønder Engvej 90, 9700 Brønderslev.

Prøveleder: Børge Møller Jensen, Odinsvej 25, 9700 Brønderslev, tlf. 98825033/23719311/ Fax: 98823611 E-mail: moelfo@hotmail.com

Evt. kontonr. som prøvegebyret kan indsættes på: 9070-1620208740

Dommere: Endnu ikke på plads.

Andet: Venligst mail tilmelding og overfør betaling - såfremt der ikke inden 5 dage er givet tilbagesvar, da mail indtil tilbagesvar er givet. Ved postfremsendelse gives ikke tilbagesvar.Østhimmerlands prøve søndag den 13. september – max 3 hold.

Mødested: Danmark Jægerforbund, Hadsund, Skydebanevej 1, 9560 Hadsund.

Prøveleder: Keld Navntoft, Hedevej 24, 9560 Hadsund, tlf. 98573681 Fax. 98574981, E-mail: fam.navntoft@mail.tele.dk

Evt. kontonr. Som prøvegebyret kan indsættes på: 7230-0001284534

Dommere: Claus Christensen, Knud Roslin og Ole Andersen

Andet: Der kan købes morgenmad samt pølser m.m. efter prøven.Sydjyske prøve ved Simmersted lørdag den 12. september –max 2 hold.

Mødested: Simmersted Friskole, Simmersted Byvej 6, 6500 Vojens

Prøveleder: Jørgen Duus, Simmersted Byvej 12, 6500 Vojens tlf. 74506263, E-mail jk.duus@mail.dk

Evt. kontonr. Som prøvegebyret kan indsættes på: 9737-0001682350

Dommere Endnu ikke på plads.Sydvestjyske prøve ved Roager lørdag den 12. September –max 2 hold.

Mødested: Roager Forsamlingshus, Roagervej 271, 6760 Ribe

Prøveleder: Mikkel Lawaetz, Stenderup Gårdvej 6, 6520 Toftlund,tlf. 20448376, E-mail mikkel.lawaetz@gmail.com

Evt. kontonr. som prøvegebyret kan indsættes på:9692-3733499397

Dommere: Kaj Hedegaard og Erling Pedersen.

Andet: Der kan købes morgenmad kl. 08.00.Sydjyske prøve på Als søndag den 13. september –max 2 hold.

Mødested: Mommarkvej 286 Sydals 6400 Sønderborg.

Prøveleder: Lars Mikkelsen, Tørsbølgade 49, 6300 Gråsten. Tlf. 40526390 E-mail: lm@lotek.dk

Dommere: Endnu ikke på plads.Fynske prøve lørdag den 12. september 2 hold.

Mødested: Stenstruplunde Kirkeby Jagtforenings klubhus Ndr. Ringvej 55, 5771 Stenstup.

Prøveleder: Poul Erik Rasmussen, Åvangen 25, Kirkeby, 5771 Stenstrup. Tlf. 62261053/22232362 E-mail: tinamehl@kirkebymail.dk

Evt. kontonr. som prøvegebyret kan indsættes på: 5378-oooo306491

Dommere: Jes Laulund, Poul Bjarne Jensen.Engelske og Kontinentale racer.

Vestsjællandske prøve søndag den 13. september 2 hold engelske og 2 hold kontinentale.

Mødested: Dragsholm Jagtforening, Østre vej 18, 4532 Gislinge.

Prøveleder: Erling Juul, Fasanvej 15, Gershøj, 4070 Kirke Hyllinge. Tlf. 46404587/24647270. E-mail: Juuls@mail.dk

Evt. kontonr. som prøvegebyret kan sættes ind på: 0333-2551271407.

Dommere: Endnu ikke på plads.Sydsjællandske prøve lørdag den 12. september –max 2 hold engelske og 2 hold kontinentale.

Mødested: Haslev Jagtforenings klubhus, ”Kaisholm”, Blåbyvej 77, 4690 Haslev.

Prøveleder: Aage Stenhøj Jørgensen, Tvedagervej 1, Ny Harløse, 3400 Hillerød. Tlf. 48262468/21672468 E-mail: stenhoej@mail.dk

Evt. kontonr. som prøvegebyret kan indsættes på2361-5368548547

Dommere: Mogens Vestergaard Hansen, Niels Erik Krüger, Juhn Hansen og Arne NielsenBornholmske prøve søndag den 6. september 1 bl. Engelsk og kontinental hold max 14 hunde.

Mødested: Rosengården, Bodernevej 28, 3720 Åkirkeby tlf. 56974950.

Prøveleder: Erik Marker, Segnevej 38, 3700 Rønne, tlf. 40353558 E-mail: hvideenge@mail.dk

Evt. kontonr. som prøvegebyret kan indsættes på: 9541-7695636479

Dommer: Endnu ikke på pladsKvalitetsprøver efter DM.

Nordjylland ved Hjallerup lørdag den 17. oktober. 1 hold engelske og 1 hold kontinentale.

Mødested: HjallerupJagtcenter, Kærsgård Engvej 15, 9320 Hjallerup.

Prøveleder: Ingerlise Rasmussen, Bolle Engvej 94, 9330 Dronninglund, tlf. 98843187 E-mail: setter@post12.tele.dk

Evt. kontonr. som prøvegebyret kan sættes ind på:9044-000-09-66478

Dommere: engelske: Erik Rimmen, kontinentale: Niels Korsbæk NielsenSydsjællandsk prøve ved Vordingborg torsdag den 15. oktober, –max 12 kontinentale Å.kl. hunde.

Mødested: Marienlyst Gods 4760 Vordingborg.

Prøveleder: Kaj Olsen, Masnedøvej 50, 4760 Vordingborg, tlf. 55382815 fax: 54868270, E-mail: kajolsen@paradis.dk

Evt. kontonr. som prøvegebyret kan indsættes på: 2650-6272672227

Dommer: Jørgen GregersenHusk!!! Ingen hund kan deltage i mere end ’en af ovennævnte prøver udover de prøver, hvor der er en *stjerne. Undtaget er prøverne efter DM.

*Mulighed for ekstra tilmelding:

På de prøver, hvor der er påsat en *stjerne, er der mulighed for at tilmelde hunden yderligere til en prøve, uanset at man har tilmeldt den til en prøve i forvejen. Tilmeldingsblanketten for denne ekstra tilmelding vedhæftes den indsatte” følgeskrivelse til ”nummer-to-tilmelding”, der er indsat på side?? I dette nummer af ”Jagthunden”. Der trækkes lod mellem de fremsendte ”nummer-to-tilmelding”, såfremt der er plads på holdene på der stjernemærkede prøver. Det skal understreges, at man både skal sende en tilmeldingsblanket til sin ”1. Prioritets-prøve” og til den ekstra prøve.Fælles for alle prøver gælder:

Mødetid: senest kl. 08.30

Indskud: Ungdomsklasse (indtil 24 mdr. for alle racer) og åben klasse 300,00 kr..

Tilmelding: Tilmeldingsblanketten skal være prøvelederen i hænde senest fredag den 28. august 2009.

Tilmeldingsblanketten er indsat i ”Jagthunden”. Den kan endvidere rekvireres skriftlig hos prøvelederen eller FJDs sekretær ved indsendelse af en frankeret svarkuvert. Tilmeldingsblanketten kan ligeledes findes på FJDs hjemmeside WWW.fjd.dk og på DJUs hjemmeside www.danskjagthundeudvalg.dk Opmærksomheden henledes på, at det er absolut nødvendigt, at anmeldelsesblanketten udfyldes med BLOKBOGSTAVER eller maskinskrift. Stambogsnummeret (DKK reg.nr.) skal stå tydeligt af hensyn til DKKs edb-registrering af præmieringer. Gamle, forældede tilmeldingsblanketter accepteres ikke. Indskuddet skal følge tilmeldingsblanketter og må ikke vedlægges kontant. På de prøver hvor bankkonto nr. er oplyst, kan indskuddet overføres til denne, HUSK at skrive hvem indskuddet gælder for.

Frokost holdes for de fleste prøver i terrænet. Kritik af ikke præmierede hunde gives i twerrænet. Morgenkaffe, øl og vand kan købes på de fleste mødesteder. Det er ikke tilladt at medtage egne drikkevarer inkl. Kaffe de steder, hvor der spises frokost indendørs i restauranter, cafeteria eller lign., hvis dette ikke meddeles særskilt.

For de prøver hvor ikke alle dommere er oplyst vil de løbende blive opdateret på FJDs hjemmeside, når de er faldet på plads.

Oplysninger i øvrigt:

Alle FCI/DKK – stambogsførte stående jagthunde er startberettigede. Det er dog en betingelse, at ejeren er medlem af en den specialklub hvis race føres. Der samme gælder udenlandske hundes ejere. Bemærk at ejers og førers medlemsnummer skal opgives.

Specialklubbernes kasserer kontrollerer, at tilmeldte prøvedeltagere opfylder medlemsbetingelserne. Stambogen/resultatbogen skal medbringes på prøven og resultatbogen skal afleveres til prøvelederen om morgenen. Ingen stambog/resultatbog –ingen start. Herfra kan dispenseres, hvis stambogen beror hos Dansk Kennel Klub for registrering af hvalpe eller HD fotografering. Ved senere fremsendelse af stambogen skal medfølge frankeret svarkuvert.Anton Dahl,

Næstformand

Bent Olsen, Sdr. Hygum

Sekretær

 

Se også FJD's hjemmesideSiden opdateret: 07-08-2009 19:37