Sakset fra FJD's hjemmeside - der tages forbehold for ændringer

 

FjDs Internationale Vinderprøver m/CACIT 2009.Kontinentale racer:

Nordjylland, FJDs internationale vinderprøve, lørdag den 3. oktober 2009.

Mødested: Hjallerup Jagtcenter, Kærsgaard Engvej 15, 9320 Hjallerup.

Prøveleder: Leif Bach, Østermarken 157, 9320 Hjallerup, tlf.: 98282720/40288397, E-mail: llbach@mail.tele.dk

Dommere: Klaus Thusgaard (Ordf.), Uffe Jacobsen, Carsten Lundhøj og Jes Laulund.

Andet: Der kan købes morgenkaffe og rundstykker. Ligeledes sælges der øl/ vand og pølser til frokost og afslutning.Kontinentale racer:

Sønderjylland, FJDs internationale vinderklasse 6. Prøve, søndag den 4. oktober 2009.

Mødested: Klovtoftvej 10 Klovtoft, 6230 Rødekro

Prøveleder: Kim Schrøder, Vestergade 37, 6230 Rødekro, tlf.: 74661902/21625262, E-mail: kinschroeder67@msn.com

Dommere: Harris Jensen (Ordf.), Hans Jørgen Mogensen og Erling PedersenFælles instruktion

Tilmeldingsgebyr er 450,00 kr. Tilmeldingsfristen er 18. september 2009. Tilmeldingsblanket og gebyr skal være FJD v/ Bent Olsen, Grammingtoften 1, Sdr. Hygum, 6630 Rødding i hænde inden tilmeldingsfristens udløb. Evt. kontonr. som tilmeldingsgebyret kan indsættes på :1551-3543054801.

Tilmelding skal ske på DJUs autoriserede tilmeldingsblanketter. Tilmeldingsblanketten kan rekvireres hos FJDs sekretær ved indsendelse af en frankeret svarkuvert. Tilmeldingsblanketten findes også på FJDs hjemmeside – www.fjd.dk samt på DJUs hjemmeside – www.danskjagthundeudvalg.dk.

Hunde, der på Dansk Kennel Klubs brugsprøver opnår 1. Præmie, kan eftertilmelde på en af organisationernes vinderprøve, såfremt der er plads. Der kan på vinderprøverne max. tilmeldes 30 engelske og 40 kontinentale hunde.

Ingen hund kan deltage på mere end èn af organisationernes vinderprøver.

Til førstevinderen kan der uddeles CACIT.

Efter den INTERNATIONALE VINDERKLASSE udtages de hunde, der skal repræsentere FJD ved dette års DM efter de for DM gældende udtagelsesregler. FJD tager forbehold for evt. ændringer i dommerliste, samt i programmet i øvrigt.Bent Olsen, Sdr. Hygum

sekretær

Se også FJD's hjemmeside


Sakset fra DJ's hjemmeside - der tages forbehold for ændringer - klik her for original indbydelsen

VINDERKLASSEPRØVER 2009

For deltagelse i prøven gælder følgende regler:

Kontinentale racer:
For at kunne deltage i vinderklasseprøver skal hunde af kontinentale racer i 2008 eller 2009,
eller 2 gange i alt, med mindst 2 års mellemrum, have bestået slæb- og apporteringsprøven –
hvoraf den ene prøve kan erstattes af Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve. Desuden
skal kontinentale racer have opnået to 1.-præmier i åben klasse/brugsprøve/fuldbrugsprøve.
På prøven placeres op til 6 hunde.
Hunde til deltagelse i DM udtages efter DJU's regler, nærmere vil tilgå på prøvedagen.

Almindelige bestemmelser:
Ifølge Fælles Markprøveregler, § 16, skal en hund være vaccineret mod hundesyge for at være
startberettiget. Er hunden ikke i forvejen vaccineret, skal første vaccination være foretaget
senest 14 dage før prøvedagen, og vaccinationen må højst være 4 år gammel. Overtrædelse af
reglerne kan medføre bortvisning.
Såfremt ejeren ikke selv fører sin hund, skal føreren også være medlem af Jægerforbundet.

Det skal bemærkes, at samme hund i samme år kun kan anmeldes til én af de fem anerkendte
vinderklasser, der afholdes i jagttiden.

Anmeldelse til prøven skal være Jægerforbundets hovedkontor i hænde senest den
14. september.
Efter anmeldelser modtages ikke, dog kan hunde, der på Dansk Kennel Klubs
brugsprøve opnår 1. præmie i åben klasse efteranmeldes på en af organisationernes
vinderprøver, såfremt der er plads

NB: Der kan maks. deltage 30 engelske og 40 kontinentale hunde på hver prøve (hvis ikke
andet er nævnt). Ved overtegning vil der blive foretaget lodtrækning blandt alle rettidige
tilmeldinger, og afviste hunde vil så vidt mulig blive tilbudt deltagelse på en af de andre
prøver.

Anmeldelsesblanketter kan rekvireres på DJ's hovedkontor. Indskuddet på 450,- kr. Beløbet
indbetales til Jyske Bank reg. nr. 7854 kontonr. 128894-6 mrk. Vinderklassegebyr.

Husk i øvrigt, at alle anmeldelsesblankettens rubrikker skal udfyldes!

Hundens stambog/resultatbog skal ikke indsendes, men medbringes på selve prøvedagen.

P.f.v.
Kirstein Henriksen.

JYLLAND (kontinentale racer)
Prøven afholdes fredag den 2. oktober på terræner omkring Grindsted.
Prøveleder: Jens Abildgård tlf. 40 28 42 22
Mødested og tid: Grindsted flugtskydnings bane, Vestre Hedevej, 7200
Grindsted - kl. 8.00
Frokost: Kan bestilles på dagen - menu: stegt flæsk m/ persillesovs
Præmieuddeling: Samme sted


SJÆLLAND (kontinentale racer)
Prøven afholdes søndag den 4. Oktober på Giesegaard ved Ringsted
Prøveleder: Peter Jacobsen, Øllebøllevej 41, 4894 Øster Ulslev, tlf. 40
36 52 08
Mødested og tid: Nordrup Forsamlingshus, Nordrupvej 130, 4100
Ringested - kl. 8.00
Frokost: Morgenkaffe kan købes på mødestedet. Frokost skal bestilles i
forbindelse med anmeldelsen.
Præmieuddeling: Giesegaardvej 91, 4100 Ringsted


DKK's vinderklasser

Sakset fra DKK's hjemmeside - der tages forbehold for ændringer - klik her for original indbydelsen

DKKs internationale efterårsvinderklasse: for ejer/fører med stående jagthunde der er medlem af DKK og med DKK anerkendt stambog.

Tilmelding

Tilmeldingsfrist for vinderklasserne er tirsdag den 15. september 2009.

Tilmeldingsgebyr er kr. 450,00 som kan betales med check eller indsættes på Jyske Bank reg. nr. 5035 1367557.

Tilmeldingsblanketten sendes til DKK att.: Annette Pil Jensen.

Skriv på tilmeldingen hvilken alternativ prøve der ønskes deltagelse på, i tilfælde af overtegning.

Hoved sponsor: UniQ food ApS UniQ


International vinderklasse ved Hellevad (5. prøve)
Fredag den 2. oktober 2009
Mødested: Klovtoftvej 12, Klovtoft, 6230 Rødekro
Prøveleder: Johnny Petersen (74669556/40159556)
Dommere: Erling Pedersen(Ordf.), Kim Schrøder, Carsten Lundhøj

International vinderklasse ved Nørager
Lørdag den 3. oktober 2009
Mødested: Nørager Kro Jernbanegade 6, 9610 Nørager
Mødetid: Kl. 08.00
Prøveleder: Jørn Lund-Thomsen (20473382)
Dommere: Kirstein Henrichsen, Jens Bak, Annette Laursen, Ole HildebrandtKONTINENTALE RACER


For deltagelse i vinderklassen skal der være opnået to første præmier i åben klasse og/eller brugsklasse og /eller fuldbrugsprøve og hunden skal have bestået slæb- og apporteringsprøve i henhold til "Fælles Markprøve Regler". Resultater fra disse prøver skal anføres på blankettens bagside.

Til første vinderen kan uddeles CACIT.

For samtlige racer gælder, at de skal være vaccineret mod hundesyge og parvovirus senest 14 dage før prøvedagen, for hunde op til 24 måneder gælder at vaccinationen højst må være 1 år gammel. For øvrige gælder at vaccinationen højst må være 4 år gammel, dokumentation for vaccination skal være indført i stambog elle være vedlagt denne. Tilmeldelsesgebyr og blanket skal være DKK i hænde inden tilmeldelsesfristens udløb.

Hunde, der først opnår den kvalificerende 1. præmie til vinderklasse på DKK's brugsprøve kan efteranmelde sig til en af organisationernes vinderprøver, såfremt der er plads. Der kan på vinderprøverne max. tilmeldes 30 engelske og 40 kontinentale hunde på hver prøve. Ingen hund kan deltage på mere end en af organisationernes vinderprøver.
 

Siden opdateret: 06-09-2009 23:19