Invitation til alle DKKs efterårsmarkprøver 2009

 

DKKs brugsklasser: for ejer/fører med stående jagthunde der er medlem af DKK og/eller en af specialklubberne for stående jagthunde og med DKK anerkendt stambog.

 

DKKs internationale efterårsvinderklasse: for ejer/fører med stående jagthunde der er medlem af DKK og med DKK anerkendt stambog.

 

Tilmelding

 

Tilmeldingsfrist for samtlige brugsklasser er mandag den 31. august 2009.

 

Tilmeldingsfrist for vinderklasserne er tirsdag den 15. september 2009. 

 

Tilmeldingsgebyr er kr. 450,00 som kan betales med check eller indsættes på Jyske Bank reg. nr. 5035 1367557.

 

Tilmeldingsblanketten sendes til DKK att.: Annette Pil Jensen.

 

Skriv på tilmeldingen hvilken alternativ prøve der ønskes deltagelse på, i tilfælde af overtegning.

 

 

Kontinentale racer

 

Brugsklasse ved Skive 3 hold

Fredag den 18. september 2009

Mødested: ”Hytten”, Bjørnevej 25, 7800 Skive

Mødetid: Kl. 08.00

Prøveleder: Anders Laigaard (97526864/20923307)

Dommere: Jørgen Larsen, Thomas Moltesen Hansen og Kristen D. Kjeldsen

 

Brugsklasse ved Roager 2 hold

Fredag den 18. september 2009

Mødested: Højagervej 18, Roager, 6760 Ribe

Mødetid: Kl. 08.00

Prøveleder: Ove Nissen Nielsen (75422654/28188924)

Dommere: Tage Mortensen, Niels Ole Strandby

 

Brugsklasse i Lørslev ved Hjørring 1 hold

Fredag den 18. september 2009

Mødested: Astrup Jagtforenings hytte i Bøgested Skov, Skovbovej, Sønderskov, 9800 Hjørring

Mødetid: Kl. 08.00

Prøveleder: Carsten Steffensen (98923678), Jørgen Roest

Dommer: Michael Haller

 

Brugsklasse ved Assens 1 hold Dato ændret

Fredag den 18. september 2009

Mødested: Kirke Søbyvej 88, 5610 Assens

Prøveleder: Søren Holst (62 20 67 77), Steen Bent

Dommer: Knud V. Jensen

 

Brugsklasse ved Isenvad 4 hold

Mandag den 21. september 2009

Mødested: Isenvad Forsamlingshus, Bygaden 4, 7430 Ikast

Mødetid: Kl. 08.00

Prøveleder: Jørn Lund-Thomsen (20473382)

Dommere:Niels Ole Strandby, Ole Hildebrandt

 

Brugsklasse ved Højmark 2 hold

Onsdag den 23. september 2009

Mødested: Højmark Forsamlingshus, Adelvej 41, Højmark 6940 Lem St.

Mødetid: Kl. 08.00

Prøveleder: Uffe Jacobsen (97335032/61285032)

Dommere: Ingvardt Jensen, Ove Nissen Nielsen

 

Brugsklasse ved Bevtoft 1 hold

Onsdag den 23. september 2009

Mødested: Savværksvej 7, 6541 Bevtoft

Mødetid: 08.30

Prøveleder: Just Mikkelsen (74507485)

Dommere: Kaj Hedegaard

 

 

 

 

 

Brugsklasse på Nordfyn 1 hold

Torsdag den 24. september 2009

Mødested: Nørre Esterbølle Skytteforening, Smedestræde, 5400 Bogense

Mødetid: 08.00

Prøveleder: Ole Mogensen (40 74 15 86/65 86 15 86)

Dommer: Karl Aage Hansen

 

Brugsklasse ved Grenå

Torsdag den 24. september 2009

Mødested: Fritidscenteret ”Enslevgård”, Næsgårdvej, 8500 Grenå

Mødetid: Kl. 08.00

Prøveleder: Mogens Nielsen (86321889)

Dommere:

 

Brugsklasse ved Simmersted 1 hold OBS på mødested

Fredag den 25. september 2009

Mødested: Sommerstedvej 7, Simmersted 6500 Vojens

Mødetid: Kl. 08.00

Prøveleder: Jørgen Duus (74506263/21624612)

Dommer: Just Mikkelsen

 

Brugsklasse Tårs 2 hold

Fredag den 25. september 2009

Mødested: Græsdalvej 34, 9830 Tårs 

Mødetid: Kl. 08.00

Prøveleder: Per Winther Jensen (60 27 60 20/98 95 83 93)

Dommere: Knud Roslin og Claus Christensen

 

Brugsklasse ved Hellevad 3 hold

Fredag den 25. september 2009

Mødested: Klovtoftevej 12, Klovtoft, 6230 Rødekro

Mødetid: Kl. 08.00

Prøveleder: Johnny Petersen (74669556/40159556)

Dommere: Carsten Lundhøj, Martin Bjørn Hemme, Ove Nissen Nielsen

 

Brugsklasse ved Varde 2 hold

Tirsdag d. 6.10.2009

Mødested: Sig Hotel, Sig, 6800 Varde

Mødetid: Kl. 08.00

Prøveleder: Kurt Rosendahl (40379093)

Dommere: Erling Pedersen

 

 

Brugsklasse ved Løgstør 2 hold

Fredag den 9. oktober 2009

Mødested: ”Vanstedgård”, Vanstedvej 20, 9670 Løgstør

Mødetid: Kl. 08.00

Prøveleder: Egon Svenstrup/Jørn Lund-Thomsen (98673330/20473382)

Dommer: Jørgen Larsen, Ole Hildebrandt

 

 

 

 

 

Brugsklasse på Læsø 1 hold

Fredag den 9. oktober 2009

Mødested: Parkeringspladsen v. Læsø-Hallen, bag Læsø Centralskole, Byrum Hovedgade 58, 9940 Byrum.

Mødetid: 09.45

Prøveleder: Sven-Otto Hansen (98499184/40225042)

Dommer: Bent Hesthaven

 

Færgeafg. fra Frederikshavn kl. 7.50, mødetid kl. 7.30. Tilbagerejse, afgang Læsø kl. 18.40, mødetid kl. 18.20. HUSK at reservere plads til bil. (Evt. samkørsel).

 

Brugsklasse ved Tange/Bjerringbro (1 blandet hold)

Lørdag den 17. oktober 2009

Mødested: Chr. Christiansen, Lillemøllevej 10, Levring, 8620 Kjellerup

Mødetid: 08.00

Prøveleder: Erik Petersen (20729190)

Dommer: Finn Møller Jørgensen

 

Brugsklasse på Samsø OBS!! Dato ændret!!!

Fredag den 16. oktober 2009

Mødested: Kolby Kås færgehavn

Mødetid: Kl. 09.00

Prøveleder: Holger Pedersen (86591738/40421738)

Dommere:

 

Mødetid Hou Færgehavn kl. 700 afrejse kl. 720. Ankomst Kolby Kås havn kl. 08.40. Hundeførerne afhentes ved færgen. Afrejse fra Kolby Kås kl. 16.40. Hundeførere, der ønsker at medtage bil skal påregne pladsreservation.

 

Brugsklasse ved Broager 1 hold

Torsdag den 22. oktober 2009

Mødested: Cathrinesminde, Iller Strandvej 7, 6310 Broager

Mødetid: Kl. 08.00

Prøveleder: Erik Esmann (74442083/21257430)

Dommer: Per Hugener-Ohlsen

 

Brugsklasse på Sydsjælland 4 hold

Søndag d. 18. oktober 2009

Mødested: Klodsskovgård, Klodsskovvej 11, 4800 Nykøbing Falster

Mødetid: Kl. 09.00

Prøveleder: Allan Grundahl (26305500)

Dommere: Jørgen Gregersen

 

International vinderklasse ved Hellevad (5. prøve)

Fredag den 2. oktober 2009

Mødested: Klovtoftvej 12, Klovtoft, 6230 Rødekro

Prøveleder: Johnny Petersen (74669556/40159556)

Dommere: Erling Pedersen(Ordf.), Kim Schrøder, Carsten Lundhøj

 

 

International vinderklasse ved Nørager

Lørdag den 3. oktober 2009

Mødested: Nørager Kro Jernbanegade 6, 9610 Nørager

Mødetid: Kl. 08.00

Prøveleder: Jørn Lund-Thomsen (20473382)

Dommere: Kirstein Henrichsen, Jens Bak, Annette Laursen, Ole Hildebrandt

 

 

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

 

 

KONTINENTALE RACER

 

For at kunne deltage i brugsklasse må der ikke tidligere være opnået tre første præmier i denne klasse, og hunden skal have bestået slæb- og apporteringsprøven i henhold til ”Fælles Markprøve Regler” Resultatet fra slæb- og apporteringsprøven skal anføres på blankettens bagside.

 

For deltagelse i vinderklassen skal der være opnået to første præmier i åben klasse og/eller brugsklasse og /eller fuldbrugsprøve og hunden skal have bestået slæb- og apporteringsprøve i henhold til ”Fælles Markprøve Regler”. Resultater fra disse prøver skal anføres på blankettens bagside.

 

Til første vinderen kan uddeles CACIT.

 

For samtlige racer gælder, at de skal være vaccineret mod hundesyge og parvovirus senest 14 dage før prøvedagen, for hunde op til 24 måneder gælder at vaccinationen højst må være 1 år gammel. For øvrige gælder at vaccinationen højst må være 4 år gammel, dokumentation for vaccination skal være indført i stambog elle være vedlagt denne. Tilmeldelsesgebyr og blanket skal være DKK i hænde inden tilmeldelsesfristens udløb.

 

Hunde, der først opnår den kvalificerende 1. præmie til vinderklasse på DKK’s brugsprøve kan efteranmelde sig til en af organisationernes vinderprøver, såfremt der er plads. Der kan på vinderprøverne max. tilmeldes 30 engelske og 40 kontinentale hunde på hver prøve. Ingen hund kan deltage på mere end en af organisationernes vinderprøver.

 


 

 

Sakset fra: http://www.dansk-kennel-klub.dk/files/pdf/Annonce_hjemmeside_efteraar_2009.doc

 

Siden opdateret: 22-08-2009 00:20