Åben invitation .......

 Agerhønen har det ikke godt (nogle steder) – mangler de rette betingelser…

 
Kom til foredrag og debataften om agerhønens levevilkår i den danske natur…

 Torsdag den 26. marts kl. 19:30 i  Tange Bjerringbro Jagtforenings Klubhus, Enggården,
 Jørgens Allé 42, 8850 Bjerringbro
 
 Jagtkonsulent Bent O. Rasmussen fra Danmarks Jægerforbund Kalø, kommer og fortæller om
 agerhønen, DJ´s politik på området, forsøg og forskning.
 (BOR står i DJ for terrænpleje, naturbeskyttelse og småvildt.  Sekretær for vildtforvaltnings-
 udvalget. Det åbne land og grønne råd)
 Vor lokale hundemand Thomas Kristensen fra Højbjerg fortæller om sine erfaringer med op-
 dræt, voliere, udsætning og vildtpleje.

 Kom og vær med til hyggelig aften  - der sælges l/vand og kaffe !

 Entre: 50 kr.
 
Tilmelding til TBJ´s formand Erik Petersen 86 67 52 90 eller ep1@pc.dk
 

Siden opdateret: 19-03-2009 19:09