FULDBRUGSPRØVER 2008
 

 
Grindsted d. 17. og 18. september 2008
Mødested: Jagthytten Utoft Plantage, Plagborgvej 37, 7200 Grindsted.
Vej nr. 28 Grindsted – Billund, frakørsel mod Utoft.
Maks. 10 hunde
 
Prøveleder
Svend Arent Jørgensen
Sønderkær 157,
7190 Billund
Tlf. 75 33 17 60 / 21 44 23 60
 
Den vestjyske prøve den 20. og 21. september 2008
Mødested:
Bundsbækvej 4, Dejbjerg, 6900 Skjern
 
Prøveleder
Uffe Jacobsen
Hvingelvej 3, Hee
6950 Ringkøbing
Tlf. 97 33 50 32 / 61 28 50 32
 
Lolland d. 20. og 21. september 2008
Mødested: Fredsholms Alle` 5, 4900 Nakskov

 
Prøveleder
Kim Birkegaard
Bygvænget 5,
4900 Nakskov
Tlf. 54 92 38 75 / 20 13 47 72
 
Fyn d. 20. og 21. september 2008
Mødested:
Det gule skyttehus v/ Tybrindskoven, Sandmarksvej 5,
5592 Ejby
 
Prøveleder
Jørgen Christensen
Kirkegyden 17,
5580 Nr. Åby
Tlf. 64 42 34 31 / 20 33 25 96
 
Den Sønderjyske prøve v/Vojens d. 20. og 21. september 2008
Mødested: Skovby Jagthytte, Hoptrupvej, Skovby.
 
Prøveleder
Just Mikkelsen       
Hammelev Bygade 9,
6500 Vojens
Tlf. 74 50 74 85 / 29 26 39 85
 
Esbjerg d. 21. og 22. september 2008
Mødested: Hostrup Forsamlingshus, Hostrupvej 17, 6710 Esbjerg V
Maks. 10 hunde
 
Prøveleder
H. C. Clausen
Gåsebakken 3,
6710 Esbjerg V.
Tlf. 75 26 95 64 / 26 70 33 56
 
Langeland d. 26. og 27. september 2008
Mødested: Lindelse Sognegård
Maks. 10 hunde
Prøveleder
Niels Peter Madsen
Hine Møllevej 12,
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 24 62/21 92 32 56
 
Skive d. 27. og 28. september 2008
Mødested: Jagthytten Bjørnevej 25, 7800 Skive
Prøveleder
Anders Laigaard,
Glyngørevej 12,
7800 Skive
Tlf. 97 52 68 64 / 20 92 33 07
 
FUME 2008
10. og 11. oktober 2008
Mødested:
Fussingø Statsskovdistrikt, Fussingøvej, 8900 Randers
Prøveleder
Niels Chr. Harboe,
Sct. Kjeldsvej 1, Ålum, 8900 Randers
Tlf. 86 46 61 16 / 40 25 91 16

Der vil muligvis blive afholdt flere Fuldbrugsprøver, såfremt behovet viser sig. Følg med på DJUs, Ruhårklubbens og Korthaarklubbens hjemmesider.

Vedrørende fuldbrugsprøverne 2008.

Adgang til prøverne har alle stambogsførte stående jagthunde, som opfylder følgende krav:

  • 1. Præmie i åben- eller brugsklasse på anerkendt dansk markprøve.
  • 1. Præmie 400 meter remarbejde på 3 timer eller 20 timer gammelt spor på anerkendt dansk schweissprøve.

Såfremt hunde tilmeldes til afprøvning i rapportering, er det et krav, at hunden på samme schweissprøve, hvor den opnåede 1. præmie i remarbejde, har opnået 1. præmie i rapportering.
Føreren skal på tilmeldingsblanketten forinden prøven oplyse hvilken rapporteringsform hunden vil vise, og i hvilken form blodet skal udlægges. Afprøves hunden ikke i rapportering, tildeles en streg (-).

Bemærk: Den tidligere regel om, at en hund, der har opnået to 1. præmier på fuldbrugsprøver, ikke mere må deltage, er bortfaldet (FMR § 12 stk. 5, Sidste sætning).

Disciplinerne på fuldbrugsprøverne:
Lørdag: Markarbejde, vandarbejde og ræveslæb.
Søndag: Ro på post, apportering, skovarbejde og schweissarbejde.

Reglerne for fuldbrugsprøverne kan ses på DJU’s hjemmeside (www.danskjagthundeudvalg.dk).
Resultatbog medbringes på første prøvedag. Alle tilmeldinger på DJU’s tilmeldingsblanket skal sendes til Fuldbrugsprøveudvalgets formand:

Flemming Larsen
Junivej 11
Andrup
6705 Esbjerg Ø
Tlf.: 75 16 02 51, mobil 51 39 45 12

Det vil være en meget stor hjælp, hvis prøvegebyret på kr. 950,00 indbetales på konto Reg. Nr. 5095 konto nr. 13 60 374 (Jyske Bank), behørigt mærket med Hundens navn, stambogs nr., førers navn og prøvested.
Man kan dog stadig medsende check sammen med tilmeldingsblanket.
Tilmeldinger skal ske senest søndag d. 10. august.

Eftertilmeldinger modtages ikke. Hunde, der opnår adgangsgivende præmiering ved prøver afholdt efter tilmeldingsfristen, er undtaget denne regel og vil, såfremt der er plads, kunne eftertilmeldes.

Hundeføreren skal på tilmeldingsblanketten notere hvilken prøve, man helst vil deltage på, samt et alternativt prøvested. Flyttes en hundefører på grund af overtegning, får vedkommende snarest besked herom.

Hvis en hundefører ønsker at deltage 2 gange, skal han indsende 2 tilmeldingsblanketter og 2 gange prøvegebyr.

Såfremt en hundefører opnår den ønskede præmiering på den første prøve, vil det være Fuldbrugsprøveudvalget til stor hjælp, hvis vi modtager afmeldingen umiddelbart efter prøven.
Bemærk at prøvegebyret for den anden prøve ikke tilbagebetales.

Program og besked om deltagelse på prøverne vil blive tilsendt hundeførerne fra de respektive prøveledere.

På Fuldbrugsprøveudvalgets vegne

Kim Henriksen
Sekretær

Opdateret: 08-07-2008 19:11