Kontinentale racer* Nordjyske prøve søndag den 18. marts - max 5 hold

Mødested: Sødring Forsamlingshus, Strandvej 1, 8970 Havndal.

Prøveleder: Peter Dueholm, Hvilhusevej 31, Tørring, 8970 Havndal, tlf. 86 47 62 03, fax. 86 47 62 07.

Dommere: Endnu ikke på plads.Østjyske prøve - lørdag den 17. marts- max 2 hold

Mødested: Jagtforenings Klubhus, Lystbådehavnen, 8500 Grenå.

Prøveleder: Flemming Rasmussen, Chr. Wintersvej 12, 8500 Grenå, tlf. 86 30 93 75

Dommere: Frode Grønlund og Ole Hildebrandt.Vestjyske prøve lørdag den 17. marts - max 2 hold

Mødested: Breinholt Gods, Breinholtvej 2, 7600 Struer.

Prøveleder: Kent Astrup, Sneppevej 14, 7600 Struer, tlf. 97 85 43 92.

Dommere: Torben Bergsang og Kirstein Henriksen.Langeland prøve søndag den 18. marts- max 2 hold

Mødested: Lindelse Sognegård, Illebøllevej 3, 5900 Rudkøbing.

Prøveleder: Michael Sørensen, Slåvænget 2, Lykkesholm, 5932 Humble , tlf. 62 56 24 26 / 21 60 16 18, mail tryggelev@privat.dk.

Dommere: Ikke på plads endnu.* Sjællandske prøve for ruhår, münsterländer, langhår, puddelpointer, griffon korthals, tjekkisk ruhår lørdag den 17. marts - max 4 hold

Mødested: Ringsted Jagtforenings klubhus, Tolstrupvej 23, 4100 Ringsted.

Prøveleder: Søren Nielsen, Svalmstrupvej 30, 4174 Jystrup, tlf. 57 60 10 08, mail: søren@fredskovs.dk

Bank kontonr.: 6160-0004830952

Dommere: Anders Wanstrup, Jens Hansen, m.fl.Sydsjællandske prøve for korthår, gml. danske, weimaraner, vizsla, drentsche og øvrige stående jagthunde uden specialklub søndag den 18. marts- max 3 hold

Mødested: Kastrup Stadion, Granvej 44 C, 4760 Vordingborg. Indkørsel fra Gammelsøvej.

Prøveleder: Kaj Olsen, Masnedøvej 50, 4760 Vordingborg, tlf. dag 54 86 83 84 - aften 55 37 38 15 -Fax 54 86 82 70.

Bank kontonr.: 5067-100868-3

Dommere: Vagn Jensen, Allan Grundahl og Claus Søgård.* Engelske og kontinentale racer: Bornholmske prøve søndag den 15. april - 1 hold Eng. 1 hold Kont.

Mødested: P-plads ved Klemensker Hallen.

Prøveleder: Erik Marker, Segenvej 38, 3700 Rønne, tlf. 40 35 35 58. Mail: Em@cafecire.dk

Dommer: Endnu ikke på plads.

Husk!!! Ingen hund kan deltage i mere end én af ovennævnte prøver udover de prøver hvor der er en * stjerne.* Mulighed for ekstra tilmelding:

På de prøver, hvor der er påsat en * stjerne, er der mulighed for at tilmelde hunden yderligere til

en prøve, uanset at man har tilmeldt den til en prøve i forvejen. Tilmeldingsblanketten for denne

ekstra tilmelding vedhæftes den indsatte "følgeskrivelse til nummer-to-tilmelding", der er indsat på

side ?? i dette nummer af Jagthunden. Der trækkes lod mellem de fremsendte "nummer-to-tilmeldinger",

såfremt der er plads på holdene på de fire prøver. Det skal understreges, at man både skal sende en

anmeldelsesblanket til sin "1.prioritets-prøve" og til den ekstra prøve.

Fælles for alle prøver gælder:

Mødetid: Kl. 8:00.

Indskud: Ungdomsklasse (indtil 24 mdr. for alle racer) og åben klasse kr. 300,00.

Tilmelding: Tilmeldingsblanketten skal være prøvelederen i hænde senest lørdag den 3. marts 2007. Tilmeldingsblanketten er indsat som midterside i “Jagthunden”. Den kan endvidere rekvireres skriftligt hos prøvelederne eller FJD´s sekretær ved indsendelse af en frankeret svarkuvert. Tilmeldingsblanketten kan ligeledes findes på DJU´s hjemmeside - www.danskjagthundeudvalg.dk. Opmærksomheden henledes på, at det er absolut nødvendigt, at tilmeldingsblanketten udfyldes med blokbogstaver eller maskinskrift. Stambogsnummeret (DKK reg. nr.) skal stå tydeligt af hensyn til DKKs edb-registrering af præmieringer. Gamle, forældede tilmeldingsblanketter accepteres ikke. Indskuddet skal følge tilmeldingsblanketten og må ikke vedlægges kontant. På prøver hvor bank kontonr. er oplyst, kan indskuddet overføres til denne, HUSK at skrive hvem indskuddet gælder for samt dit eget kontonr, til brug for prøvelederen ved evt. tilbagebetaling.

Oplysninger i øvrigt:

Alle FCI/DKK-stambogsførte stående jagthunde er startberettigede. Det er en betingelse, at ejeren er medlem af den specialklub hvis race, der føres. Det samme gælder for udenlandske hundes ejere. Bemærk at ejers og førers medlemsnummer skal opgives. Specialklubbernes kasserere kontrollerer, at tilmeldte prøvedeltagere opfylder medlemsbetingelserne. Stambogen/resultatbogen skal medbringes på prøven og afleveres til prøvelederen om morgenen. Ingen stambog/resultatbog - ingen start. Herfra kan dispenseres, hvis stambogen beror hos Dansk Kennel Klub for registrering af hvalpe eller HD-fotografering. Ved senere fremsendelse af stambog skal medfølge frankeret svarkuvert. Frokost holdes på de fleste prøver i terrænet. Kritik af ikke-præmierede hunde gives i terrænet. Morgenkaffe kan købes på de fleste mødesteder. Det er ikke tilladt at medtage egne drikkevarer inkl. kaffe de steder, hvor der spises frokost indendørs i restauration, cafeteria eller lign., hvis dette ikke meddeles særskilt.

Asger Stein, formand.

Minna B. Clausen, sekretær 

Sakset fra FJD's hjemmeside

Siden opdateret: 09-01-2007 17:57