Invitation til DKKs forårsvinderklasser 2007

 

  

DKKs vinderklasser: for ejer/fører med stående jagthunde der er medlem af DKK og med DKK anerkendt stambog og i øvrigt opfylder reglerne for at stille i vinderklasse. Der kan kun anmeldes til en af vinderprøverne i lighed med anmeldelse til efterårsvinderprøverne.

 

Skriv på tilmeldingen hvilken alternativ prøve der ønskes deltagelse på, i tilfælde af overtegning.

 

Vinderklasse ved Ribe for Kontinentale racer                          katalog Ribe prøve 1

                                                                                                                        katalog Ribe prøve 2 

Prøven afholdes mandag d. 2. april 2007.

Anmeldelsesfristen udløber mandag d. 12. marts 2007.

Mødested:   Roager forsamlingshus, Roagervej 271, 6760 Ribe.

Mødetid :     kl. 800.

Prøveleder: Ove Nissen Nielsen tlf. 75 42 26 54/28 18 83 24

Dommere prøve 1: Bjarne Nürnberg (Ordf.), Just Mikkelsen og Erik Esmann.

Dommere prøve 2: Anette Laursen(Ordf.), Thomas M. Hansen og Ivar Tang.

 

 

Vinderklasse ved Nørager for Kontinentale racer                            katalog Nørager

 

Prøven afholdes mandag d. 2. april 2007.

Anmeldelsesfristen udløber mandag den 12.3.2007.

Mødested:   Nørager Kro, Jernbanegade 6, 9610 Nørager.

Mødetid:      800

Prøveleder: Jørn Lund Thomsen. Tlf. 98 65 30 82/20 47 33 82                   

Dommere:   Jørgen Larsen(Ordførende), Klaus Thusgaard og Frode Grønlund.

 

 

Vinderklasse på Lolland for Kontinentale racer                       katalog Lolland - Lidsø

Prøven afholdes mandag d. 2. april 2007.
Anmeldelsesfristen udløber mandag den 12.3.2007.
Mødested:   Lidsø Gods, Lidsøvej 14, 4970 Rødby.
Mødetid:      800.
Frokost i terrænet, medbring bord og stol.           
Prøveleder: Peder Jacobsen Tlf. 4036 5208         
Dommere:   Bjarne Axelsen (Ordf.) John Christensen og Knud V. Jensen.

 

 Vinderklasse Purhus for Kontinentale racer                                    katalog Purhus

Prøven afholdes tirsdag d. 10. april 2007.
Anmeldelsesfristen udløber mandag den 19.3.2007.
Mødested:   Purhus Kro, Præstevej 6, 8990 Fårup.
Mødetid:      800.
Prøveleder: Jørn Lund Thomsen Tlf. 98 65 30 82/20 47 33 82                    
Dommere:   Knud Roslin, Børge Burgaard.

 

Mesterskabsprøven Kontinentale racer ved Nørager.

 

Prøven afholdes lørdag d. 21. april 2007.   

Prøven er en lukket prøve, hvortil hundene kvalificerer sig fra specialklubbernes og DKKs forårsvinderprøver.
Mødested:  Nørager Kro, Jernbanegade 6, 9610 Nørager.

Mødetid:      Kl. 800
Prøveleder: Finn Møller Jørgensen – Jørn Lund Thomsen.

Dommere:   Erik Esmann (Ordf.), Povl Bjarne Jensen og Jørn Christiansen.

 

 

Generelle supplerende oplysninger:

 

Anmeldelsesgebyret til de enkelte prøver er kr. 300,00

 

Dansk Jagthundeudvalgs anmeldelsesblanketter rekvireres fra og tilbagesendes til DKKs kontor, Parkvej 1, 2680 Solrød Strand, tlf. 56 18 81 00. Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55. Automatisk telefonbåndsvarer 56 18 81 56. Telefax 56 18 81 91.

Blanketterne bedes udfyldt med blokbogstaver eller på maskine.

Anmeldelsesblanketten kan også findes på DKK hjemmeside www.dansk-kennel-klub.dk eller ved at klikke her

 

Der fremsendes ikke kvittering for modtaget betaling/anmeldelse.

 

Der dømmes efter gældende ”Fælles Markprøveregler”.

 

Der konkurreres om de sædvanlige pokaler og DKK’s ærespræmier.

Til førstevinderen kan uddeles CACIT.

 

For samtlige racer gælder, at de skal være vaccineret mod hundesyge og parvovirus senst 14 dage før prøvedagen, for hunde op til 24 måneder gælder at vaccinationen højst må være 1 år gammel. For øvrige gælder, at vaccinationen højst må være 4 år gammel.

Dokumentation for vaccination skal være indført i resultatbogen eller være vedlagt denne.

Anmeldelsesgebyr og blanket skal være DKK i hænde inden anmeldelsesfristen udløber.

 

 

Sakset fra DKK's hjemmeside - der tages forbehold for ændringer - se originaldokumentet her

Siden opdateret: 30-03-2007 17:54