INVITATION til AGERHØNSEOPTÆLING i

NR. NISSUM/GUDUM SØNDAG D. 30. SEPT. 2007

 

 

Agerhøns. Bemærk den brunlige "hesteskoformede" plet på brystet - det er et godt kendetegn.

 

 

Søndag d. 30. sept. skal vi have foretaget en optælling af agerhønsebestanden i Nr.Nissum og Gudum i forbindelse med ”Projekt Agerhøne” i samarbejde med DMU (Vildtforvaltning, Kalø).

Området her er udnævnt til et værkstedsområde, hvor optællingen skal foregå med hunde 2 gange årligt, forår og efterår.

Området dækker et areal på ca. 3000 td. land i et kuperet terræn, vekslende med marker med græs/ korn/roer, slugter, diger og enkelte læhegn.

Har du en stående/velgående hund, der er god til at finde agerhøns og har du lyst til at hjælpe os, vil vi gerne høre fra dig. Vi har brug for ca. 40 hunde. Vi  inddeler området i 5-6 områder, som hver får en stedkendt person med, som også noterer sig agerhønseobservationerne.

 

MØDESTED: Klaus og Helle Noe, Remmerstrandvej 9, Nr. Nissum, 7620 Lemvig

 

TIDSPUNKT: Kl. 9.00 til ?

 

FORPLEJNING: Morgenkaffe og frokost til ca. 40 kr. Ved morgenkaffe informeres nærmere om dagens forløb. Desværre har vi ingen penge til fortæring, da alt arbejde er frivilligt. Du må gerne selv tage madpakke med. 

 

TILMELDING: Jytte Paarup/Jens Bendtsen. Tlf: 97 891029 Mobil: 6154 7418

                           Svend Erik Jensen: Tlf: 97 464499 Mobil: 4038 2870

 

Med venlig hilsen

Jens Bendtsen og Jytte Paarup, Nr.Nissum d.9. sept. 2007