Vejledning vedrørende udfærdigelse af præmieliste ved afholdelse af diverse prøver  

 

For at sikre at præmierne for prøven bliver korrekt kørt ind, samt evt. regning bliver fremsendt til rette organisation/person, er det vigtigt at præmielisten er udfyldt korrekt.

Nedenfor skitseres hvilke ting som er vigtige at huske:
· At skrive med blokbogstaver
· At udfylde prøveart
· At anføre den korrekte klub som afholder prøven, samt stedet for afholdelsen
· At anføre dato og årstal
· At skrive det korrekte stambogs nr. samt hundens stambogsnavn og race
· At anføre præmieringen i den rigtige kolonne samt evt. point sum, eller bestået/ikke bestået
· At huske at anføre om hunden har fået CERT eller CACIT
· At skrive dommer nr. samt dommer underskrift gerne også i blokbogstaver
· At sende et - gerne to - kataloger med sammen med præmielisten

Præmielisten skal fremsendes til Dansk Kennel Klub, Parkvej 1, 2680 Solrød Strand, Att: Annette Pil Jensen senest 14 dage efter prøvens afholdelse

Vi håber, dette må være en hjælp for os alle.

Dansk Kennel Klub

 

LINK TIL DKK's officielle udgave

Siden opdateret: 22-10-2010 21:02