Nyt fra bestyrelsen 2018

Se link forneden for de tidligere års nyt fra bestyrelsen

Siden sidst opdateret: 08-12-2018 13:05


Indholdsfortegnelse:

Referater bestyrelsesmøder


8/12-2018 SJD referat bestyrelsesmøde 15/11-2018


4/12-2018 Valg til Dansk Kennel Klubs bestyrelse.

Der skal snart vælges medlemmer til Dansk Kennel Klubs bestyrelse. Og den kendsgerning har ganske mange jagthundeejere et overordentligt afslappet forhold til. Stemmeprocenten er bekymrende lav.
Men vil du støtte jagthundenes vilkår i Dansk Kennel Klub, så skal du afgive din stemme ved det kommende bestyrelsesvalg.
Jagthundefolket har gennem tiden været rimeligt repræsenteret og har haft indflydelse i DKK's bestyrelse, såfremt vi skal bevare denne indflydelse er det væsentlig at vi afgiver vores stemme.
En af grundene til vi har haft indflydelse er selvfølgelig vores egne repræsentanter men vi er også støttet af Wilfred Olsen. Det synes måske ikke nærliggende for jagthundefolket, at Wilfred Olsens stemme er afgørende for jagthundenes fremtid - derfor denne kraftige opfordring til at stemme og at stemmen skal gå til Wilfred Olsen.

Wilfred Olsen er bestyrelsens nuværende næstformand (genopstiller altså), og han har på alle måder arbejdet for, at de stående jagthunde sikres optimale vilkår i Dansk Kennel Klub. Han har også loyalt støttet de ændringer, som FJDs specialklubber har ønsket i forhold til den nye organisation (SJD).

Jørgen Hindse og Conni Jakobsen genopstiller ligeledes til valget. Jørgen Hindse repræsenterer "Brugshundegruppen" og Conni Jakobsen "Jagthundegruppen". Der er ikke opstillet andre kandidater i disse grupper.
Hvis jagthundesagen ikke skal svækkes er skal i kære medlemmer: Finde stemmesedlen i december nummeret af "Hunden" og stem på Wilfred Olsen.

 


28/11-2018 SJD referat bestyrelsesmøde 3/10-2018


21/11-2018 Prøveafvikling fra 1.januar 2019 og fremefter

      Prøveafvikling fra 1.januar 2019 og fremefter


29/10-2018 Hunderegister bliver digitalt

          Hunderegisteret bliver digitalt


6/8-2018 Den nye datalovgivning

Som alle andre foreninger er klubben blevet ramt af den nye datalovgivning, hvilket betyder at man nu kan fravælge at få navn, adresse og tlf. nr. i kataloger mm. Dette giver klubben en række udfordringer som vi ønsker at minimere.

Såfremt du som medlem ikke ønsker at dit navn, adresse og tlf. nr. på hjemmesiden mm. i forbindelse med din hunds resultater, skal du meddele dette på aarbog@korthaarklubben.dk.. Det vil så betyde at du og din hunds resultater ikke kommer i årbogen og heller ikke på hjemmesiden. Dette vil helt sikkert udvande værdien af årbogen, men det er desværre resultatet af datalovgivningen og på et tidspunkt må relevansen af årbogen vurderes. Bestyrelsen følger i øjeblikket DJU’s arbejde med at smidiggøre denne proces.

På vegne af bestyrelsen
Formanden


 26/7-2018 Vedtægter ny organisation


19/6-2018 Pressemeddelelse - ny organisation


9/5-2018 Ny organisation for de stående jagthunde på plads

 


23/2-2018 RYKKER KONTINGENT 2018

Alle skulle nu for længst have modtaget opkrævning på kontingent for 2018. Skulle dette ikke være tilfældet bedes du kontakte mig tlf. 4092 4260 eller mail kasserer@korthaarklubben.dk

Kontingentet skulle betales den 1. februar 2018. Har du ikke betalt endnu så skynd dig.
Der er endnu en del der ikke har betalt.

HUSK man ikke kan deltage på diverse prøver før kontingentet er betalt.

Klubbens konto i Ringkjøbing Landbobank kto. 7670-0001417950 kan benyttes hvis indbetalingskortet er bortkommet, angiv tydelig navn.


Venligst
Ellen, kasserer
 


13/1-2018 KONTINGENT 2018

Kære medlemmer

Så er kontingentopkrævningen for 2018 sendt igennem til PBS.
Betalingsdato 1. februar 2018.
Det betyder, at de der er tilmeldt PBS, kan se det på deres oversigt for februar og de der ikke er tilmeldt, vil modtage girokort fra PBS/Nets.
Jeg beder om, at man bruger det girokort man får tilsendt, idet registreringen så foregår automatisk i vores regnskabssystem og eventuelle fejl kan undgås.

Mange hilsner
Ellen, kasserer


5/1-2018 Referat - Reorganisering af arbejdet omkring de stående jagthunde i Danmark


Nyt fra bestyrelsen 2017 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2016 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2015 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2014 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2013 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2012 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2011 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2010 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2009 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2006-2008 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2002-2005 - klik her