Nyt fra bestyrelsen 2016

Se link forneden for de tidligere års nyt fra bestyrelsen

Siden sidst opdateret: 02-01-2017 23:06


Indholdsfortegnelse:

Referater bestyrelsesmøder


24/10-2016 Formanden møder medlemmerne på Sjælland

Kære medlemmer af Korthaarklubben, Studiekredsen af 1968 og Aktivgruppen Storstrømmen.

Mandag den 28 november kommer Korthaar klubbens formand Per Kaa Kristophersen en tur til Sjælland for at holde et møde sammen med jer. Mødet afholdes i Bårse Samlingshus Næstved vej 52, 4720 Præstø, mandag den 28 november kl. 19:00. Aktivgrupperne giver kaffe og kage, der kan købes øl og vand.

Per Kaa Krisophersen vil blandt andet komme ind på følgende emner:

·        Samspillet mellem klubben, aktivgrupperne, opdrætterne og køberne

·        Klubbens opgaver

·        Opdrætteren

·        Aktiv grupperne

·        HD

·        Hvordan behandler du andre/nye medlemmer

·        Eventuelt

Af hensyn til kaffe og kage bestilling, er det nødvendigt at tilmelde sig til Anette Holm telefonnummer: 56 398 496 eller på mail: ah.holm@mail.dk senest mandag den 21. november.

Håber, at du har tid og lyst til at komme. På gensyn. 

Mange korthaars hilsner fra Formand for KHK Per Kaa Kristophersen, Studiekredsen af 1968 og Aktivgruppen Storstrømmen.


19/10-2016 Tillykke fra formanden

Kære medlemmer.
Så er efterårets afprøvning ved at være forbi, der er kun VM tilbage og der har vi desværre ingen korthaar med.
Jeg syntes det har været et udbytterigt efterår for den korthårede hønsehund. Vi har 5 hunde, der her i efteråret har bestået prøver så de opfylder kravet for at blive Dansk Jagtchampion, det drejer sig om:

· DK05470/2010 Sif, E/F Roger Drue, Skamby
· D07560/2013 Abildgaards Joy, E/F Ingeborg Abildgaard, Støvring
· DK06309/2012 Toes Gysse, E/F Niels J. Nielsen, Spøttrup
· DK03713/2013 Charli, E/F Rene Jørgensen Sakskøbing, som desværre ikke er medlem af Korthaarklubben, men han repræsenterer racen på prøver.
· Dk07759/2010 Toes Krøyer, E/F Gorm Bülow Henriksen, Ringkøbing


Klubben var repræsenteret ved DM med otte hunde hvilket er meget flot, seks af de otte hunde var med over middag. Desværre var de ikke alle forskånet for uheld, så det blev til to vinderplacerede som er:
· 3. vinder Dk07759/2010 Toes Krøyer, E/F Gorm Bülow Henriksen, Ringkøbing
· 4. vinder Dk07277/2012 Fjelstrup’s Gordon,E/ F Andreas Dahl Andersen, Christiansfeld

Så er der opnået et udenlandsk resultat, som betyder at:
· DK07589/2015 Jupp vom Erlental, E/F Otto Brunhøj Jensen, Løgumkloster
Har bestået Dr. Kleemann prøven i Østrig og dermed opfylder kravet for at få benævnelsen "Kurzhaarsieger" (KS).

De ønskes alle tillykke med de fine resultater, vi glæder os på deres og den korthårede hønsehunds vegne.

Per K. Kristophersen/Formand
 


11/10-2016 Korthår søges til juniorhandling på DKK udstilling i Herning 5/11-2016

I forbindelse med Dansk og Nordisk Vinderudstilling i Herning den 5.-6. november, arrangerer Dansk Kennel Klub Nordisk Mesterskab i Juniorhandling lørdag den 5. november i hal B i Messecenter Herning.
Her konkurrerer 20 juniorhandlere (4 fra hvert af de nordiske lande) om at blive Nordisk Mester individuelt og for hold.

I forbindelse med juniorhandlernes tilmelding har deltagerne skullet ønske nogle racer, som de gerne vil handle i konkurrencen. For at opfylde disse ønsker har vi brug for jeres hjælp.

Vi (DKK) vil gerne bede jer om at skaffe følgende hund(e), som kan benyttes af en juniorhandler lørdag den 5. november i MCH Messecenter Herning i tidsrummet kl. 08.00-14.00:

1 stk. Korthåret Hønsehund

Hunden/hundene skal være stambogsført i DKK (eller en anden FCI-anerkendt kennelklub), være fyldt 12 måneder og være udstillingsvant.
De må ikke i forvejen være tilmeldt til bedømmelse på udstillingen lørdag den 5. november, da NM i juniorhandling foregår samtidigt med de almindelige bedømmelser.

DKK giver et transporttilskud til hundeejerne på kr. 300,- for, at vi må låne hunden. Herudover fremsendes 2 stk. partoutkort til udstillingen og en adgangsbillet til hunden.

Hvis du er medlem af Korthaarklubben og gerne vil låne din Korthår ud til ovenstående skal du inden 15.oktober 2016 sende en mail til formand@korthaarklubben.dk  med Hundens navn, stambogsnummer, navn og adresse på ejer, og gerne lidt tekst om din korthår. Hunden skal være rolig og have et godt gemyt, og skal kunne føres af et barn/ung i alderen 10-17 år og være udstillingsvant. Bestyrelsen vælger frit mellem indsendte forslag og giver besked til den udvalgte senest 17.oktober. Hunden må ikke være tilmeldt udstillingen i forvejen.

Med venlig hilsen
bestyrelsen


21/9-2016 Møder med aktivgrupperne

Kære Aktivgrupper og disses medlemmer.

Jeg bebudede, da jeg blev valgt som formand, at jeg ville komme på rundtur til alle aktivgrupper og deres medlemmer. I maj rundsendte jeg en mail til samtlige aktivgrupper for at få aftalt datoer. Desværre har responsen været til at overse, på nuværende tidspunkt har jeg en aftale med Syd- og Sønderjyllands Aktivgruppe, andre ville gerne vente og melde en dato ud senere – det er ikke sket, en enkelt aktivgruppe ville at jeg skulle melde en dato ud. Jeg gennemfører det aftalte møde med Syd- og Sønderjyllands aktivgruppe. For alle vil jeg gennemføre et møde, med repræsentanter fra aktivgrupperne, i forbindelse med generalforsamlingen 2017.

Med venlig hilsen
Formanden
 


26/8-2016 Ændrede regler for hvalpelisten - hvalpe på vej - planlagte parringer  - klik her


26/7-2016 Titlen Kurzhaarsieger (KS)

Titlen Kurzhaarsieger (KS)

 På generalforsamlingen februar 2016 stillede Otto Brunhøj Jensen følgende forslag:

 ”Klubben anmoder DKK om at påføre titlen KS (Kurzhaarsieger) ved registrering og stambogsføring af hunde med disse titler i afstamningen, på lige fod med danske titler f.eks DKCH eller DJCH.”
Begrundelse:
Titlen er den fornemste titel en korthår kan opnå – alene det, at have kvalificeret sig til deltagelse på Dr. Kleemanns Ausleseprüfung, er en kæmpe præstation med beståelse af store og alsidige prøver. Har en hund derefter bestået ”Klemanns-prøven” opnår den den eftertragtede titel: KS – verdens mest anerkendte titel for en korthår.
Kennelklubben siger at for at kunne påføre titlen, skal dette komme som et krav fra racens specialklub i Danmark, og da der jo i forvejen kun er en standard som gælder i hele verden, nemlig standarden i racens hjemland, er det vel naturligt at vi i Danmark også respekterer og værdsætter denne titel.
Med venlig hilsen,
Otto Brunhøj Jensen.

 
Bestyrelsen har på baggrund af Otto Brunhøj Jensens forslag, som blev vedtaget, rettet henvendelse til DKK i marts måned. DKK har nu svaret:
 

Tak for anmodningen om påføring af betegnelsen KS (Kurzhaarsieger) på stambøger.
Vi beklager den lange svartid. Det skyldes, at vores afdeling desværre er ramt af langtidssygdom p.t.

Jeres anmodning har været forelagt DKK’s bestyrelse, og vi kan meddele, at bestyrelsen har besluttet at imødekomme anmodningen, således at betegnelsen registreres (mod betaling af titelgebyr) på hundens præmieoversigt i www.hundeweb.dk i titellinje 2 samt på stambøgerne (i anerne) for hundens afkom. Betegnelsen medtages ikke i udstillingskatalogerne.

DKK forbeholder sig ret til at konsultere Korthaarklubben i tilfælde, hvor der er tvivl om dokumentation for resultatet.”

Bestyrelsen vil gøre opmærksom på, at det er hundeføreren/-ejeren der selv betaler dette titelgebyr.

På bestyrelsens vegne
Per K. Kristophersen


3/6-2016 Orientering om sitiuationen i FJD

Klik her


30/5-2016 Opråb

Klik her


16/2-2016 Hvalpestatistik 2015

Klik her


9/2-2016 Kontingent betaling

Alle skulle nu for længst have modtaget opkrævning på kontingent for 2016. Skulle dette ikke være tilfældet bedes du kontakte mig tlf. 75 33 17 60 eller mail kasserer@korthaarklubben.dk

Kontingentet skulle betales den 1. februar 2016. Har du ikke betalt endnu så skynd dig.

Klubbens konto i Ringkjøbing Landbobank kto. 7670-0001417950 kan benyttes hvis indbetalingskortet er bortkommet, angiv tydelig navn.

For at have stemmeret på Klubbens generalforsamling skal kontingentet være trukket på jeres konto senest den 12. februar 2016. § 5 stk. 3 i vedtægterne siger at kontingentet skal være betalt senest 8 dage før generalforsamlingen.

Venligst
Ellen, kasserer

PS. Husk ligeledes at man ikke kan deltage på diverse prøver før kontingentet er betalt.


Nyt fra bestyrelsen 2015 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2014 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2013 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2012 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2011 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2010 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2009 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2006-2008 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2002-2005 - klik her