Nyt fra bestyrelsen 2015

Se link forneden for de tidligere års nyt fra bestyrelsen

Siden sidst opdateret: 09-02-2016 19:45


Indholdsfortegnelse:

Referater bestyrelsesmøder


22/7-2015 Forslag modtaget til generalforsamlingen 2016

Bestyrelsen har modtaget nedenstående forslag til generalforsamlingen 2016. Bestyrelsen har valgt at lægge forslaget på hjemmesiden nu, således medlemmerne har mulighed for at diskutere og tage stilling til forslaget i god tid før generalforsamlingen.

MVH
sekretaer@korthaarklubben.dk


Forslag til generalforsamling 2016.

Punkt 1:
Hvis man ønsker at sælge hvalpe på korthårklubbens hjemmeside, hvalpeliste eller på anden vis igennem korthårklubben . Skal det være et krav at: Begge forældre er HD frie ,A eller B og at billederne er godkendt af DKK.

Punkt 2 :
Hvis man importerer hunde og ønsker at avle på dem , skal de være HD frie A eller B og billederne skal være godkendt af DKK.

Punkt 3:
Hvis man foretager en parring ,af sin tæve med en udenlandsk hanhund. Skal det være et krav at: Den/disse er HD frie A eller B og at billederne er godkendt af DKK.

Punkt 4:
Hunde født før 1/1 2011 er fritaget .

Forslaget træder i kraft dags dato for afholdelse af generalforsamlingen i 2016 , såfremt at der er et flertal for dette.

Venlig hilsen
Martin Lund Ellegaard.
 


3/5-2015 Aktivgruppe København

Aktivgruppen København ligger i øjeblikket stille uden aktivitet, det skyldes især at 2 af initiativtagerne, Claus Bælum og Allan Grundahl privat er hængt op med så meget arbejde, at der ikke er tid, eller overskud til aktiviteter i aktivgruppen. Det er derfor glædeligt at der har meldt sig 4 medlemmer, Flemming Djarn, Jan Pico Sørensen, Tommi Lindhardt, og Thomas Arentoft, som gerne vil være med til holde gang i aktivgruppen, og som også mener at have overskud til nye aktiviteter. Jeg har derfor bedt dem om at indkalde til et medlemsmøde i aktivgruppen, hvor de kan få lavet en form for konstituering, så alle ved hvem der er tovholder for hvad, og hvem der er kontakt personer. Når der er lavet en konstituering, må vi se på det økonomiske, idet hovedklubben har et beløb fra 2 nedlagte aktivgrupper på Sjælland. I forbindelse med dette nye tiltag, har man også valgt at kalde den Aktivgruppen "København og omegn". Vi vil fra bestyrelsen ønske jer held og lykke med aktivgruppen.

På bestyrelsens vegne
Hans Martin Christensen
 


31/3-2015 Undskyldning fra kassereren.

Kontingentopkrævning.
Det havde været den nemmeste ting i verden at sende kontingentopkrævninger ud til betaling før generalforsamlingen 2015. Når det ikke blev gjort, var det for at imødekomme det, der blev besluttet på sidste års generalforsamling.
"På sidste års generalforsamling 2014 havde vi vore vedtægter op til revision. I den forbindelse ønskede forsamlingen at opkrævning på årskontingentet først blev udsendt efter generalforsamlingen, således at de der f.eks. havde betalt kontingent for 2014 kunne deltage med stemmeret på generalforsamlingen i 2015 som jo netop omhandler 2014. Hidtidig praksis har været at opkræve kontingentet pr. 1. februar."
Dette mente vi at have indført i vore nye vedtægter. Men tilsyneladende har vi i bestyrelsen ikke været dygtige nok til at formulere dette i jura sprog. Vi er ikke jurister, men vi forsøger at gøre vores bedste.
Dette har vi taget til efterretning efter svar fra DKK, redegørelse er lagt på hjemmesiden den 15.03.2015
Rettidig betaling af kontingent 8 dage før generalforsamlingen.
Jeg har i mit arbejdsliv i over 30 år arbejdet i en virksomhed med huslejebetaling, hvor rettidig betalingsdag var den dato der var påført indbetalingen. Dette har jeg i min naivitet troet var gældende for alle betalinger. Men efter henvendelse fra Roger Drue via svar fra DKK, må jeg erkende at virkeligheden ikke er sådan. Rettidig betalingsdag er den dag man får pengene hævet på sin konto og ikke den dag modtageren modtager betalingen, med undtagelse af netop husleje, pantebreve, told og skat m.fl. har jeg efterfølgende kunnet læse i forskellige juraskrifter.
Dette skal jeg beklage meget og undskylde over for Otto Brunhøj og Roger Drue, hvis indbetalinger er overført fra deres konti den 20.02.2015 og jeg som kasserer modtog den 23.02.2015.
Jeg er ikke bange for at indrømme når jeg har lavet fejl, jeg er ikke fuldkommen, hvem er det? Men jeg gør mit bedste for at opfylde det hverv jeg har i klubben, ellers stiller jeg gerne mit mandat til rådighed.

Håber dette er fyldestgørende og beklager endnu engang.
Ellen
 


29/3-2015 Suppleant i bestyrelsen

Bestyrelsen må med beklagelse meddele, at Rene Jørgensen har valgt at trække sig som suppleant i bestyrelsen af personlige grunde. Rene har altid været en god ambassadør for den korthårede hønsehund, og vi håber at han igen på et tidspunkt vil gå aktivt ind i arbejdet for denne.
Bestyrelsen ønsker Rene god vind frem over.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


20/3-2015 Kontingent betaling

Alle skulle nu for længst have modtaget opkrævning på kontingent for 2015. Skulle dette ikke være tilfældet bedes du kontakte mig tlf. 75 33 17 60 eller mail kasserer@korthaarklubben.dk

Kontingentet skulle betales den 5. marts 2015. Har du ikke betalt endnu så skynd dig. Så sparer klubben porto til udsendelse af rykkerbreve. Disse vil blive udsendt i næste uge.

Klubbens konto i Ringkjøbing Landbobank kto. 7670-0001417950 kan benyttes hvis indbetalingskortet er bortkommet, angiv tydelig navn.

Venligst
Ellen, kasserer

PS. Husk at man ikke kan deltage på diverse prøver før kontingentet er betalt.


15/3-2015

Korthaarklubbens generalforsamling 2015


2-3-2015 Præcisering af afstemning på Korthaarklubbens Generalforsamling den 28. februar 2015 

Bestyrelse og dirigent må desværre erkende, at Bent Nielsens forslag på generalforsamlingen den 28. Februar 2015,

At det
> skal være et krav i avlsvejledning at HD status hos begge forældre er
> oplyst og godkendt efter dansk standart hvis man ønsker at komme på
> klubbens hjemmeside med salg af hvalpe
PS. HD status A eller B

på trods af megen debat ikke blev tilstrækkeligt belyst. Bestyrelse og dirigent er klar over generalforsamlingens holdning til netop dette spørgsmål - idet der var et stort flertal for det. Samtidig må bestyrelse og dirigent også erkende, at forslaget ikke er tilstrækkelig præcist. Efter vi har gennemlæst forslaget og diskuteret dette må vi erkende, at avlere der ikke søger avlsvejledning, under hensyntagen til det godkendte forslag stadig er berettiget til at få deres hvalpe på hjemmesiden.
Bestyrelse og dirigent anerkender generalforsamlingens holdning, men vi er nødt at efterleve forslagets ordlyd. Bestyrelsen kan kun opfordre til, at avlere lader deres hunde HD-fotografere, og at der eventuelt stilles et mere præcist forslag ved næste generalforsamling.
Bestyrelse og dirigent beklager den megen uro dette har givet blandt medlemmerne.

Konklusion:
Alle de kuld der HAR fået avlsvejledning og hvor forældrenes HD status ikke er kendt kan IKKE komme på hjemmesiden, hverken Hvalpe på vej eller Hvalpelisten.

Alle de kuld hvor der IKKE er givet avlsvejledning KAN komme på listen Hvalpe på vej uanset HD status.

Alle de kuld hvor der IKKE er givet avlsvejledning KAN komme på listen Planlagte parringer uanset HD status. 

Alle hunde KAN komme på listen Hunde til salg uanset HD status.

Bestyrelse og dirigent
 

 


2/3-2015 DJU - dispensation til adgangskravet på Skovfugleprøven

DANSK JAGTHUNDE UDVALG
 

28. februar 2015
 

Vedr.: Dispensation til adgangskravet på Skovfugleprøven.

Det kan hermed oplyses, at Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelse har vedtaget, at der i 2015 gives dispensation til adgangskravet.

Stående jagthunde, der har opnået mindst 2. præmie i åben klasse eller brugsklasse på markprøve, kan starte på en skovfugleprøve i 2015.

Med venlig hilsen
Aage Stenhøj Jørgensen
Sekretær  


20/2-2015 Hvalpestatistik 2014

Klik her


Nyt fra bestyrelsen 2014 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2013 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2012 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2011 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2010 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2009 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2006-2008 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2002-2005 - klik her