Nyt fra bestyrelsen 2014

Se link forneden for de tidligere års nyt fra bestyrelsen

Siden sidst opdateret: 31-01-2015 19:49


Indholdsfortegnelse:

Referater bestyrelsesmøder


11/5-2014 Udstillingsoplysninger på facebook m.v.

Til DKK’s kredse og samarbejdende specialklubber

DKK er fra flere sider blevet gjort bekendt med, at der florerer oplysninger om deltagerne på danske udstillinger på mere eller mindre offentlige sider på internettet, Facebook, mv. Det drejer sig om oplysninger om, hvem der er tilmeldt til kommende udstillinger - og i hvilke klasser.
Vi er endvidere også blevet spurgt om, hvordan privatpersoner kan have skaffet sig adgang til sådanne oplysninger?

For god ordens skyld vil vi gerne gøre specialklubber og kredse opmærksomme på, at der på side 11 i DKK’s udstillingsreglement bl.a. står følgende:
Kataloget må først offentliggøres ved udstillingens start, og det må først gøres tilgængeligt for dommeren, når dennes bedømmelse er afsluttet.

Vi beder jer således om at være opmærksomme på denne regel og forsøge at sikre, at der ikke kommer oplysninger videre til uvedkommende om, hvilke hunde der er tilmeldt til jeres udstillinger. (Vi har naturligvis også indskærpet dette over for DKK’s personale J).

Vi er klar over, at der i nogle tilfælde er tale om, at man i f.eks. racegrupper på Facebook frivilligt fortæller hinanden om, at man har tilmeldt til en kommende udstilling, så kan sagtens være ment som en form for ”service”, men det er altså ikke acceptabelt at offentliggøre disse oplysninger på hjemmesider, Facebook m.v.

Med venlig hilsen/Best regards
DANSK KENNEL KLUB
Jette Nielsen
Udstillingsafdelingen/Show department
Sekretær for DKK’s udstillingsudvalg og standardkomité
 


10/5-2014 Nye vedtægter                                                                                              se vedtægterne her

Nye vedtægter pr. 4. april 2014

DKK har den 4. april 2014 godkendt vore vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamling den 22. februar 2014.
Som det fremgår af § 6 stk. 2 har vi bibeholdt at kontingentopkrævning først udsendes i begyndelsen af marts. Dette for at imødekomme et ønske fra generalforsamlingen om, at de medlemmer der har betalt kontingent for det år generalforsamlingen vedgår også kan deltage på denne, inden det nye kontingent skal betales. Således kan en evt. vedtaget kontingentstigning også træde i kraft ved førstkommende opkrævning.
§ 5 stk. 3 gælder for evt. nye medlemmer. Således at kassereren har haft mulighed for at registrere disse inden generalforsamlingen.

Ellen Kasserer


20/2-2014 Hvalpestatistik 2013

Klik her


18/2-2014 Kontingent betaling

Alle skulle nu for længst have modtaget opkrævning på kontingent for 2014. Skulle dette ikke være tilfældet bedes du kontakte mig tlf. 75 33 17 60 eller mail kasserer@korthaarklubben.dk

Kontingentet skulle betales den 1. februar 2014. Har du ikke betalt endnu så skynd dig. Så sparer klubben porto til udsendelse af rykkerbreve. Disse vil blive udsendt i næste uge.

Klubbens konto i Ringkjøbing Landbobank kto. 7670-0001417950 kan benyttes hvis indbetalingskortet er bortkommet, angiv tydelig navn.

Venligst
Ellen, kasserer

PS. Husk man ikke har stemmeret på generalforsamlingen før kontingentet er betalt
PS. Husk også at man ikke kan deltage på diverse prøver før kontingentet er betalt.
 


12/2-2014 Møde med aktivgrupperne

Møde med aktivgrupperne kl. 9.00 før generalforsamling 2014.

Der er nu direkte til aktivgrupperne indkaldt til informationsmøde omkring brugen af Hundeweb forud for generalforsamling 2014.
De aktivgrupper der afholder anerkendte prøver er telefonisk kontaktet om muligheden, og deltager i den udstrækning de mener at have behov. Der vil efterfølgende for evt. nye prøveledere være mulighed for at få hjælp gennem Birte web eller Ellen kasserer.
 


3/2-2014 suppleant i Korthaarklubbens bestyrelse
                                                                                                                                                                          2014-02-02
Vedr. Suppleant i Korthaarklubben bestyrelse.

Da jeg desværre er forhindret i, at deltage på vores generalforsamling d. 22/2 2014 på Hotel Hedegaarden, skriver jeg hermed denne meddelelse.

Efter at flere medlemmer i Korthårsklubben har kontaktet mig har jeg, trods min tidligere beslutning om, at takke nej til genvalg som suppleant i vores bestyrelse, ombestemt mig og stiller nu gerne op til en 2 årig periode, hvis der på vores generalforsamling er stemning for dette. Min første indskydelse om, ikke at fortsætte er grundet af, jeg ikke synes tiden var til det, med et krævende job, dommergerninger mm er der jo nok, at se til og jeg føler ikke, at have været der nok i 2013, det vil jeg gerne undskylde over for bestyrelsen, desuden er der jo nogle rent geografiske problemer ved, at være med i en bestyrelse som holder møder i Jylland, men de burde kunne løses.

Til dem som ikke kender mig vil jeg lige her kort fortælle lidt om mine synspunkter og holdninger.

Jeg har altid ment, vi skal forsøge, bevare og gerne forbedre vores races egenskaber som jagthund og sideløbende bruge den som sportshund, jeg synes, at vi de senere år har forsømt dette og er blevet forblændet af, at vi har flotte og velgående hunde.

Der har de senere år været givet udtryk for en del kritik af vores siddende bestyrelse, noget af dette er måske sandt, men måske er tiden også ved, at være klar til, at vi skal ændre nogen af de ting som bestyrelsen bruger sine kræfter på. Skal bestyrelsen bruge sine kræfter på, at arrangere udstillinger og prøver til medlemmerne? Eller kunne disse opgaver løses af nogle medlemmer/aktivgrupper, så bestyrelsen kunne koncentrer sig om, at fremme vores races popularitet?

Jeg vil opfordre til, at lade fortiden ligge og se fremad, byd ind og hjælp bestyrelsen med vores udstillinger og prøver, så de kan få arbejdsro, eller stil op til valg! Et lidt omskrevet populært ordsprog kunne jo være,

Spørg ikke hvad din klub kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for din klub!

Mvh René


12/1-2014 Foto  af Korthåret Hønsehund

18/5-2013 Foto af korthåret hønsehund  skrev bestyrelsen:
Klubben er ved at få udarbejdet PR. materiale der kan benyttes i forbindelse med diverse messer, dyrskuer og lign. arrangementer. I den anledning har vi behov for rigtige gode billeder der afspejler Korthåren i forskellige hverdagssituationer, under træninger, på alle typer af jagt osv.
For at få så bredt og alsidigt et billedemateriale at arbejde med, har bestyrelsen besluttet at stille lidt god vin på højkant i forbindelse med dette projekt. De tre bedste billeder der bliver udtrukket og brugt vil blive belønnet med henholdsvis 3 flasker vin til bedste billede, 2 flasker vin til næstbedste billede og 1 flaske vin til 3. bedste billede.
Klubben forbeholder sig retten til at benytte de fremsendte billeder i anden sammenhæng. Billederne skal leveres i digitalt format - gerne i JPEG eller RAW - skal være af god kvalitet, ubeskåret og i høj opløsning.  Billederne fremsendes, inkl. navn,adresse og telefonnr. til følgende mailadresse foto@korthaarklubben.dk Deadline er 31.8.2013. Mvh Bestyrelsen

Pr. udvalget har valgt følgende 3 billeder som de bedste.
Der er sendt en skriftlig invitation til 'fotograferne' til at modtage deres præmie på klubbens generalforsamling den 22 februar 2014 i Vejle. Mvh. Hans Martin

Billede 1:
Jeff Jakobsen
Lergravsvej 55
4300 Holbæk
Mobil: 23398698
  Billede 2:
Finn Jacobsen
Torvegade 8
DK-6950 Ringkøbing
     Mobil:    28401623
  Billede 3:
Pia Kirk Jensen
Kildebakken 6
6940 Lem
Mobil: 61467501
   

Nyt fra bestyrelsen 2013 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2012 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2011 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2010 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2009 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2006-2008 - klik her

Nyt fra bestyrelsen 2002-2005 - klik her